LNKC logotipas

Dainų diena 2018
apie Macienę

2005 m. Pirmą Kartą skirta

PREMIJA UŽ AKTYVIĄ, KŪRYBINGĄ VEIKLĄ KULTŪROS CENTRUOSE. JI

ĮTEKTA KRETINGOS KULTŪROS CENTRO

 DIREKTOREI KONSTANCIJAI MACIENEI

Konstancija Macienė kultūros įstaigų sistemoje dirba nuo 1963 metų. Nuo 1980 m. ji - Kretingos kultūros centro direktorė. Užsirekomendavo kaip sąžininga, kruopšti, principinga sau ir kitiems, daug prisidėjo prie Kretingos rajono kultūros darbo gerinimo.

Ji vadovauja etnokultūros programoms. Jau penkeri metai sėkmingai vykdo projektą „Senoji žemaičių kultūra šiandien“. Rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų kūrimu, jų sėkminga veikla ir programų sklaida. Daug dėmesio skiria tarptautinių, respublikinių, regioninių ir rajoninių tradicinių renginių organizavimui (kai kurie tradiciniai renginiai, kaip antai: "Grok, žemaiti", "Padainioukem po leipuom", šv. Antano atlaidų renginiai, chorinės muzikos šventė "Aš atdarysiu dainų skrynelę ir kt. organizuojami 15-25 metai). Jos vadovaujamo kultūros centro kolektyvai - teatro studija "Atžalynas", Egidijaus Radžiausteatras, liaudiška kapela "Lakštingelė", moterų choras "Svaja" - žinomi šalyje ir užsienyje.

Direktorė atsakinga už 18 kultūros centrui pavaldžių filialų veiklą, materialinę bazę, darbuotojų skyrimą, jų kvalifikacijos kėlimą. Jai vadovaujant pagerėjo rajono kultūros centrų materialinė bazė, renginių organizavimas. Už tai K. Macienė apdovanota įvairių institucijų padėkos raštais ir diplomais.

K. Macienė, kaip Kretingos rajono savivaldybės tarybos narė, prisideda prie miesto gražinimo, bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimo. Svarus jos indėlis į Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejaus minėjimo renginius, projektų rengimą ir jų vykdymą.