LNKC logotipas

Dainų diena 2018
PREMIJA Zitai

Už aktyvią, kūrybingą veiklą VšĮ Kultūros ir švietimo centro "Vilniaus mokytojų namai" direktorei Zenobijai Žepnickienei 

įteikta Kultūros ministerijos premija 2007 M.

ZenobijaŽepnickienė išsilavinimas - Klaipėdos fakultetai, kultūros-švietimo darbuotojo specializacija 1981 m.; edukologijos magistras, Vilniaus pedagoginis universitetas, kultūros institucijų vadybos specializacija, 2004 m.; kultūros vadybos darbo stažas-30 m.

VMN kultūros politika atspindi kultūrą plačiąja prasme – ne tik kaip dailę, muziką, šokį, bet ir kaip bendruomenės dvasinį tobulėjimą. Mokytojų namų veikla orientuota į daugiafunkcionalumą – čia siūlomas platus veiklos spektras, imponuojantis visoms amžiaus bei interesų grupėms. Bendruomenės nariai čia gali turiningai leisti laisvalaikį, ugdyti gebėjimus, saviraišką. Per renginius ypač didelis dėmesys skiriamas šeimai, formuojamas jos požiūris į vertybes, ugdomas charakteris. Stengiamasi apjungti kūrybinį jaunimo potencialą, toleruojamas idėjų naujumas, skatinamas kultūrinis regionų dialogas, suteikiama erdvė kūrybos procesui ir rezultatui. Kryptingai plėtojant laisvalaikį, visuomenei ugdomas veiklus pilietis.

Įvertinusi Vilniaus mokytojų namų darbą ir pasiekimus,Vilniaus miesto savivaldybė, 2006m. gruodžio 14 d. apdovanojo direktorę Zitą-Zenobiją Žepnickienę Šv. Kristoforo statulėle, nominacijoje „Už bendruomenės telkimą”.