LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Geriausias kultūros centras 2014

 

2014 m. Geriausio kultūros centro premijos laureatai
 

Premijos skiriamos už paskutiniųjų 5 metų aktyvią, kūrybingą, novatorišką veiklą, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą. Konkurse premijoms gauti dalyvavo 11 įvairių kategorijų kultūros centrų. Premijų tikslas – skatinti kūrybingą kultūros centrų veiklą, įvertinant geriausius kultūros centrų pasiekimus ir darbus.


 Aukščiausioje kategorijoje premija skirta
 
 
 
KRETINGOS RAJONO KULTŪROS CENTRUI

 

Kretingos rajono kultūros centras vykdo išradingą kūrybinę, organizacinę bei projektinę veiklą. Jis aktyviai puoselėja mėgėjų meną, palaiko draugiškus ryšius su užsienio šalių meno kolektyvais, plėtoja edukacinę veiklą, organizuoja profesionalaus meno sklaidą, garsina savo rajoną gilias tradicijas turinčiais tarptautiniais, respublikiniais bei regioniniais renginiais, mėgėjų meno kolektyvų gausa, jų pasirodymais įvairiose šventėse ir konkursuose, atstovauja rajonui dainų šventėse, kultūrinio bendradarbiavimo projektuose. Centras daug dėmesio skiria įstaigos įvaizdžio formavimui ir darbo kokybės gerinimui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui bei gyventojų sociokultūrinių poreikių tenkinimui. 

 

 Pirmoje kategorijoje - 

 PANEVĖŽIO RAJONO PAĮSTRIO KULTŪROS CENTRUI

 

Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centras vykdo aktyvią, kūrybingą ir novatorišką veiklą: puoselėja etnokultūrą bei mėgėjų meną, krašto tradicijas, inicijuoja, rengia ir įgyvendina kultūros, meno projektus, tenkina vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, organizuoja profesionalaus meno sklaidą. Kultūros centro darbuotojai glaudžiai bendradarbiauja su seniūnija, bažnyčia, švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Mėgėjų meno kolektyvai dalyvauja ne tik rajono, bet ir regiono, šalies šventėse ir konkursuose, atstovauja rajonui dainų šventėse, kultūrinio bendradarbiavimo projektuose.

 
   

       Antroje kategorijoje – 
 
 
KAUNO RAJONO EŽERĖLIO KULTŪROS CENTRUI

 

Kauno rajono Ežerėlio kultūros centras puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, vykdo švietėjišką bei pramoginę veiklą, organizuoja profesionalaus meno sklaidą bendruomenėje. Centras ieško naujų formų valstybinių ir kalendorinių švenčių organizavimui. Kaip socialinis partneris, jis aktyviai bendradarbiauja su visomis rajone veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, palaiko gerus santykius su vietos verslininkais. Aktyvi kultūros centro projektinė veikla yra užkrečiantis pavyzdys kitoms įstaigoms: darbuotojai profesionaliai telkia ir aktyvina vietos bendruomenę, mielai dalijasi savo patirtimi bei teikia projektų rengimo metodinę pagalbą kitoms organizacijoms.

 
   
   
   
   

      Trečioje kategorijoje – 
 
 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO FILIALUI
 ČIČINŲ KULTŪROS CENTRUI 

   

Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro filialas Čičinų kultūros centras aktyviai vykdo kultūrinę veiklą – organizuoja įsimintinus valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimus, koncertus, kalendorines šventes, edukacines popietes, vakarones, susitikimus, kraštiečių šventes. Centro darbuotojai didelį dėmesį skiria etnokultūrai, krašto tradicijų išsaugojimui, taip pat vykdo socialinius projektus, tenkina visų amžiaus grupių bendruomenės narių kultūrinius poreikius. Mėgėjų meno kolektyvai savo pasirodymus pristato ne tik rajone, bet ir respublikinėse šventėse, rajoninėse apžiūrose kasmet užima prizines vietas.