LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Geriausias kultūros centras 2015

2015 m. Geriausio kultūros centro premijos laureatai
 

Premijos skiriamos už paskutiniųjų 5 metų aktyvią, kūrybingą, novatorišką veiklą puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą. Konkurse premijoms gauti dalyvavo 9 kultūros centrai skirtingose kategorijose. Premijų tikslas – skatinti kūrybingą kultūros centrų veiklą, įvertinti geriausius kultūros centrų pasiekimus ir darbus.
 

 Aukščiausios kategorijos premija skirta 
 
 UKMERGĖS KULTŪROS CENTRUI

 

Ukmergės kultūros centras siekia, kad taptų patrauklus ir šiuolaikiškas Ukmergės krašto žmonių kultūrinio ugdymo, kūrybinių savybių lavinimo, aktyvios, geranoriškos rajono bendruomenės telkimo centru, tenkinantis įvairių amžiaus grupių gyventojų kultūrinius poreikius. Kultūros centras sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, užtikrina etninės kultūros prieinamumą, organizuoja mėgėjų meno saviraiškos kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, siekia įtraukti kuo daugiau įvairaus amžiaus žmonių, organizuoja profesionalaus meno sklaidą rajone, kuria ir įprasmina šiuolaikines ir modernias meno veiklos formas, didelį dėmesį skiria respublikiniams ir tarptautiniams kultūriniams mainams, puoselėja kino mėgėjų meną, organizuoja profesionalaus kino meno ir kitus renginius.

   
   
   
   
   
   


Pirmos kategorijos premija skirta

ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRUI

Švenčionių miesto kultūros centras vykdo išradingą kūrybinę, organizacinę bei projektinę veiklą: aktyviai puoselėja mėgėjų meną, palaiko draugiškus ryšius su užsienio šalių mėgėjų meno kolektyvais, plėtoja edukacinę veiklą, organizuoja profesionalaus meno sklaidą, garsina savo rajoną senas tradicijas turinčiais traptautiniais, šalies bei regioniniais renginiais, mėgėjų meno kolektyvų gausa, jų pasirodymais įvairiose šventėse ir konkursuose, atstovauja rajonui Dainų šventėse, kultūrinio bendradarbiavimo projektuose. Kultūros centras daug dėmesio skiria įstaigos įvaizdžio formavimui ir darbo kokybės gerinimui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui bei gyventojų sociokultūrinių poreikių tenkinimui.

   
   
   
   
   
   

 

Antros kategorijos premija skirta
 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRUI 
    

Pagėgių savivaldybės kultūros centras vykdo aktyvią ir kūrybingą  veiklą: puoselėja etnokultūrą bei mėgėjų meną, krašto tradicijas, inicijuoja, rengia ir įgyvendina kultūros, meno projektus, tenkina vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius. Mėgėjų meno kolektyvai dalyvauja ne tik rajono, bet ir regiono, šalies šventėse ir konkursuose, kultūrinio bendradarbiavimo projektuose. Pagėgių krašto ne tik unikali istorija, bet ir gyvas, įdomus kultūrinis gyvenimas. Pagėgių savivaldybės kultūros centras garsina savo kraštą Vydūno pradėtomis ir iki šių dienų sėkmingai organizuojamomis Joninėmis ant Rambyno kalno „Tradicijų pynė pagal Vydūną“, Lietuvoje tarpukaryje gyvavusiu Žąsų turgumi Mažojoje Lietuvoje, bei kas met daug dėmesio sulaukiančia Pagėgių krašto švente „Pagėgiai – laiko labirintuose". Taip pat kasmet organizuojami šalies žanriniai festivaliai ir daugelis kitų tęstinių bei teminių renginių.