LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Geriausias kultūros centras 2016

Paskirtos premijos geriausiems 2016 m. šalies kultūros centrams
 

Aukščiausia kategorija įvertintas ir geriausiu 2016 m. kultūros centru pripažintas Utenos kultūros centras. Moderniame, tautines ir vietos tradicijas puoselėjančiame kultūros centre vykdoma profesionalaus meno sklaida, užtikrinamas bendruomenės laisvalaikio užimtumas. Šiuo metu Utenos kultūros centre veikia net 24 mėgėjų meno kolektyvai. Darbuotojai kasmet veda per 50 edukacinių programų, kuriose dalyvauja apie 1 500 žmonių. Taip pat organizuojami valstybinių švenčių ir atmintinių dienų bei Pasaulinės kultūros dienos minėjimai, tarptautiniai chorų ir vaikų tautinių šokių festivaliai, Lietuvos kanklininkų vasaros stovyklos, kaimo kapelų, liaudies muzikantų, teatro ir poezijos šventės ir kiti projektai.

 

Pirmoje kategorijoje geriausiu 2016 m. centru pripažintas Rietavo savivaldybės kultūros centras puoselėja etninę kultūrą ir užtikrina tradicijų tęstinumą, rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu, vykdo profesionalaus meno sklaidą. Įstaigoje veikia 10 meno kolektyvų, kurie kasmet kuria naujas, novatoriškas programas, su jomis dalyvauja šalies ir tarptautiniuose renginiuose, projektuose, festivaliuose. Centras per metus suorganizuoja per 120 renginių, kuriuose apsilanko apie 27 000 lankytojų.

 

Antroje kategorijoje geriausio vardą pelnė Klaipėdos rajono Priekulės kultūros centras, sėkmingai plėtojantis kūrybinę veiklą, rengiantis tradicines šventes, aktyviai dalyvaujantis Lietuvos kultūros judėjime. Centre nuolat veikia per 10 įvairaus meninio lygio kolektyvų: Agluonėnų klojimo teatras, folkloro ansambliai „Agluona“ ir „Vėlingis“, vyresniųjų šokių grupė „Gintaras“, „Bengelių“ kapela, moterų vokaliniai ansambliai „Žvejytės“ ir „Smiltė“, Ernsto Vicherto mėgėjų teatras, vaikų ir jaunimo dainavimo studijos, vaikų teatras, muzikos ir šokių grupės. Centro  kūrybinei veiklai didžiulę įtaką daro vietos geografinis, istorinis ir kultūrinis paveldas, tad įstaiga siekia tapti ryškiu ir kūrybišku kultūros vertybių skleidėju, užtikrinančiu Mažosios Lietuvos tradicijų tęstinumą.

Premijos skiriamos už pastarųjų penkerių metų aktyvią, kūrybingą ir novatorišką kultūros centrų veiklą, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant šviečiamąją ir pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius bei organizuojant profesionaliojo meno sklaidą.