LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Aukso vainikas 2019
 

Šiais metais jau 15 kartą rengiamas konkursas - paroda „Aukso vainikas" vėl kvietė tautodailininkus susitikti rajoninėse, regioninėse ir respublikinėje parodose. Šios parodos - šventė ne tik tautodailininkams, bet ir etno meno mylėtojams. Jos skatina domėtis dailiaisiais liaudies amatais ne tik parodų dalyvių, bet ir lankytojus. 

Labai simboliška, kad 2019 metų konkursinės parodos užbaigimas kartu tapo ir Tautodailės metų atidarymo renginiu. Šventė vyko Alytaus kultūros centre.

NUOSTATAI

KATALOGAS

 

 

„Aukso vainiko 2019" nugalėtojai:

Už vaizduojamosios liaudies dailės kūrinius:  
I vieta - Artūras Janickis, II vieta - Antanas Lastauskas, III vieta - Vytas Jaugėla.

Už taikomosios liaudies dailės kūrinius:
I vieta - Aurelija Gražina Rukšaitė,  II vieta - Lina Živatkauskaitė - Žaliauskienė,  III vieta - Janina Blažukienė.

Už kryždirbystę:
I vieta - Rimantas Zinkevičius,  II vieta - Tomas Stambrauskas,  III vieta - Saulius Lampickas.

 

 

 

 

 Specialieji diplomai:

Juozui Čepuliui - už autentišką meninį braižą;

Birutei Andrijauskienei - už aukštą technologinę ir meninę kostiumo kokybę;

Adelei Monstavičienei - už pracizišką siuvinėjimą ir subtilų ornamento komponavimą;

Vytautui Raukčiui - už polichrominės skrynių tapybos tradicijos tasą;

Alfonsui Mauliui - už retesnius ikonografinius skulptūros siužetus;

Edmundui Gaubui - už meistrišką drožybą.

     
Aukso vainiku vainikuojamas Artūras Janickis  Rimantui Zinkevičiui aukso vaininką įteikia
LR kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas
 „Aukso vainiko" ceremonijos akimirkos
 Alytaus kultūros centro nuotraukos