LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Chorai. Aukso paukštė 2019

Nominacija „Geriausias suaugusiųjų choras ir vadovas“

 

Pretendentai:

Raseinių rajono kultūros centro mišrus choras „Šatrija“. Vadovas Gražvydas Jegnoras;

Varėnos kultūros centro mišrus choras „Harmonija“. Vadovė Ilona Zalanskienė;

Rokiškio kultūros centro moterų choras „Medeina“. Vadovė Giedra Markevičienė.

 

Laureatas

Raseinių rajono kultūros centro mišrus choras „Šatrija“. Vadovas Gražvydas Jegnoras.

 

Mišrus choras „Šatrija“ suburtas 1956 m. Pirmasis kolektyvo vadovas ir dirigentas – Vladas Simonavičius. Nuo 1958 m. chorui vadovavo dirigentas A. Misiūnas, 1959–1970 m. – Antanas Paulavičius. Jo paruoštas choras dalyvavo 1960, 1965, 1970 m. respublikinėse dainų šventėse.

1962 m., Raseinių siuvimo gamybiniam susivienijimui suteikus „Šatrijos“ vardą, mišrus choras taip pat pavadintas „Šatrija“.

1970–1972 m. chorui vadovavo dirigentė Dalia Girdžienė, 1972–1974 m. – dirigentė Zina Kosmauskienė, 1974–1991 m. – dirigentas Juozas Matkus. Nuo 1991 m. choro vadovas – Gražvydas Jegnoras. Jo vadovaujamas kolektyvas dalyvavo 1994, 1998, 2003, 2007, 2009, 2014, 2018 m. Lietuvos dainų šventėse. 2018 m. chorui suteikta I mėgėjų meno kolektyvo kategorija.

2004–2009 m. choro vadovo G. Jegnoro iniciatyva kasmet organizuotas tarptautinis mišrių chorų festivalis-konkursas „Dainuojam Maironiui“, 2017 m. ir 2018 m. – respublikiniai chorinės muzikos festivaliai, skirti lietuvių choro muzikai propaguoti ir poeto Maironio atminimui Raseinių krašte pagerbti. 2017 m. rugpjūčio–spalio mėn. kiekvieną ketvirtadienį Raseinių Maironio parke choras vykdė pilietinę akciją „Dainuokim kartu „Lietuva brangi“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir Maironio 155-osioms gimimo metinėms paminėti.

Choras „Šatrija“ – aktyvus šalies ir užsienio festivalių, renginių dalyvis: 2016 m. dalyvavo tarptautiniame chorinės muzikos festivalyje „Prague Summer Choral Meeting“ Čekijoje, 2017 m. – X tarptautiniame chorų festivalyje „Šviesa amžinoji dainos“ Jonavoje, Stasio Šimkaus chorų festivalyje „Kur bakūžė samanota...“ Seredžiuje, sakralinės muzikos festivalyje „Giesmių giesmelė“ Šiluvoje, respublikiniame chorinės muzikos festivalyje „Dainuojame Maironiui“ Pasandravyje, 2018 m. – Raseinių rajono dainų ir šokių festivalyje „Už Raeinių ant Dubysos“, Raseinių miesto šventėje „Rudens benrystės sodas“, Mažeikių rajono dainų, šokių ir muzikos šventėje „Miestas upės vingyje“ ir kt. Ypač reikšminga choro veikla 2019 m: birželį surengtas koncertų ciklas „Giesmė gimtajam kraštui“ Lyduvėnų, Betygalos ir Raseinių bažnyčiose kartu su kompozitoriumi ir pianistu Vitalijumi Neugasimovu bei jaunaisiais muzikais; rugpjūtį dalyvauta tarptautiniame šiuolaikinės muzikos festivalyje Raseiniuose – kartu su Šeiko šokio teatru ir perkusininku Arkadijumi Gotesmanu pristatytas garso ir judesio spektaklis; rugsėjį surengtas koncertų ciklas „Ave Maria“ Šiluvos, Nemakščių ir Ariogalos bažnyčiose – kartu su choru dainavo Lietuvos operos primadona Irena Milkevičiūtė; spalį Šiluvos bazilikoje organizuotas sakralinės chorinės muzikos festivalis „Regina angelis“, skirtas Šiluvos, kaip Lietuvos piligrimystės centro Europoje, lankomumui ir konkurencijai didinti.

Svarbūs choro „Šatrija“ laimėjimai respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose: 2017 m. tarptautiniame Juozo Naujalio chorų konkurse Kaune laimėtas bronzos diplomas, 2017 m. Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse – II laipsnio diplomas, 2019 m. tarptautiniame chorų konkurse „Victoria Adriatic“ Kroatijoje – sidabro diplomas.

 

Gražvydas Jegnoras (g. 1963 m. Šeduvoje, Radviliškio r.) baigė Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą (1978–1982) ir Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus (1982–1989) – įgijo muzikos mokytojo-choro dirigento specialybę. 2004 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą ir įgijo švietimo vadybos magistro laipsnį.

Vadovo kredo: tikėk tuo, ką darai.


 

Nominacija „Geriausias vaikų arba jaunimo (moksleivių) choras ir vadovas“

 

Pretendentai:

Šaulių Juliaus Janonio gimnazijos merginų choras „Viva melodica“. Vadovė Loreta Mikutienė; Šiaulių miesto progimnazijos „Juventa“ jaunių choras „Juventa“. Vadovė Rima Gumuliauskienė; Jubarko kultūros centro jaunimo mišrus choras. Vadovė Danutė Lapienė.

 

Laureatas

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos merginų choras „Viva melodica“. Vadovė Loreta Mikutienė.

 

 

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos merginų choras „Viva melodica“ įkurtas 2015 m. Chorui vadovauja Loreta Mikutienė. Kolektyve dainuoja trisdešimt 15–18 m. amžiaus merginų.

Merginų choras – nuolatinis tarptautinių ir nacionalinių projektų bei muzikinių renginių dalyvis. 2016–2017 m. kolektyvas dalyvavo nacionaliniame projekte „Jungtinis Lietuvos vaikų choras“. 2017 m. sulaukė pripažinimo tarptautiniame merginų chorų festivalyje „Liepaičių draugai Vilniuje“ ir buvo apdovanotas kategorijoje „Už savitą interpretaciją“. Intensyvi veikla nenutrūko ir 2018 m. – choras prisidėjo prie projekto „Erasmus + Ka1 „Remake the Life“ ir dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse. Tais pačiais metais „Viva melodica“ atstovavo Lietuvai tarptautiniame chorinės muzikos festivalyje „Pax Mundi“ Italijoje, kasmet į Asyžiaus Šv. Pranciškaus baziliką sukviečiančiame bažnytinės muzikos mėgėjus iš visos Europos. Dainininkės surengė keturis pasirodymus. Jų parengta lietuviškos muzikos programa sulaukė didžiulio susidomėjimo ir pripažinimo, publikos aplodismentų atsistojus ir organizatorių buvo pavadinta „festivalio perlu“. 2019 m. kartu su Šiaulių kameriniu orkestru choras dalyvavo projekte „Muzikiniai rudenys“.

Choro „Viva melodica“ narės garsina Šiaulių vardą ir yra aktyvios miesto muzikinių renginių dalyvės. Tarp ryškiausių muzikinių miesto įvykių – kompozitorės Indros Mažuikaitės autorinių dainų koncertas „Su daina ir šypsena“ (2017 m.), koncertas „Tai gražiai mane augino“ (2017 m.), Šiaulių miesto renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti (2018 m.), Šiaulių gimnazijų muzikinis projektas-rekordas „Rockin’ Šiauliai 2019“.

Kolektyvą domina ir metodiniai renginiai: 2017 m. dalyvauta muzikos mokytojams skirtame respublikiniame seminare „Tradicijų ir šiuolaikiškumo dermė šiuolaikiniame ugdyme“, 2018 m. vesta atvira pamoka „Šiuolaikinis paauglys chore. Mokymasis ir išmokimas“.

„Viva melodica“ nuo pat savo veiklos pradžios aktyviai dalyvauja respublikinėse bei regioninėse dainų šventėse, muzikiniuose konkursuose ir festivaliuose. 2019 m. vykusiame Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų konkurse „Mes Lietuvos vaikai“ kolektyvas pelnė I vietą merginų chorų kategorijoje. Šiaulių J. Janonio gimnazijos šventėje „Metų geriausieji 2019“ chorui įteiktas apdovanojimas už pasiekimus ir gimnazijos vardo garsinimą.

 

Loreta Mikutienė (g. 1973 m. sausio 10 d. Pabiržėje, Biržų r.) 1996 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijo pradinių klasių mokytojos bei pagrindinės mokyklos muzikos mokytojos kvalifikaciją. 1998 m. Šiaulių universiteto Pedagogikos fakultete baigė muzikos pedagogikos studijų programą. Jai suteiktas socialinių mokslų (edukologijos) magistro laipsnis ir gimnazijos muzikos mokytojos kvalifikacinė kategorija. 2005 m. mokytojai suteikta muzikos mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija. Pedagogė nuolat domisi dalyko metodinėmis naujovėmis, diegia jas savo darbe, dalijasi patirtimi seminaruose, konferencijose, veda atviras choro pamokas, dalyvauja muzikinių konkursų ir olimpiadų komisijos darbe, skleidžia dalykinę patirtį diriguodama tarptautiniuose, miesto ir apskrities renginiuose bei Dainų šventėse. L. Mikutienė yra iniciatyvi, aktyvi, komunikabili ir kūrybinga kolektyvo vadovė, puoselėjanti muzikinę kultūrą bei Dainų švenčių tradicijas. Savo darbu ir asmeniniu pavyzdžiu ji siekia ugdyti atsakingą, brandų, kūrybingą ir sėkmės lydimą jauną žmogų.

Vadovės kredo: dainuok, kurk, tobulėk!