LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Aukso vainikas 2023

Nacionalinė konkursinė liaudies dailės paroda

AUKSO VAINIKAS 2023

Nuostatai

Lietuvoje liaudies dailė tebėra gyva, o dabarties meistrų darbuose vis dar galima įžvelgti ryškius šimtamečių tradicijų pėdsakus. Siekiant sustiprinti valstybės institucijų paramą ir sukurti nuolat veikiančią liaudies meistrų globos bei skatinimo sistemą, 2005 m. pradėtos rengti kasmetės nacionalinės konkursinės liaudies meno parodos, kurių metu išrenkami ir aukso vainikais apdovanojami geriausi liaudies meistrai. Parodomis visų pirma palaikomos ir populiarinamos tos kūrybos kryptys, kurių šaknys remiasi Lietuvos etninėmis tradicijomis. Tokie kūriniai – tai mūsų šalies aukso fondas, užtikrinantis tolesnį liaudies meno gyvybingumą ir tąsą. Vertinama už geriausius penkerių metų laikotarpiu sukurtus vaizduojamojo (skulptūra, tapyba, grafika, karpiniai), taikomojo (tekstilė, keramika, medžio dirbiniai, kalvystė, juvelyrika, paprotiniai dirbiniai – margučiai, verbos, sodai) meno ir kryždirbystės (kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai, koplytėlės ir kt.) darbus. Pretendentų atranka vyksta dviem etapais: pirmajame ture geriausi meistrai išrenkami dešimtyje apskričių, o antrajame, respublikiniame, ture trys iš jų – po vieną taikomosios, vaizdinės dailės ir kryždirbystės atstovą – paskelbiami geriausiais metų meistrais. Kasmetės „Aukso vainiko“ parodos išaugo į gražų renginių, kuriais ne tik skatinamas meistrų kūrybingumas, bet ir atkreipiamas visuomenės dėmesys į tikrąsias liaudies dailės vertybes bei mūsų etninių tradicijų unikalumą, ciklą.

2024 m. sausio 6-ąją Kretingos muziejuje vyko konkursinės liaudies meno parodos "Aukso vainikas" laureatų paskelbimo iškilmės. Nacionalinėje parodoje savo darbus pristatė ir garbingo Lietuvos tautodailės apdovanojimo – „Aukso vainiko“ – siekė 30 senųjų amatų tradicijas tęsiančių meistrų.

Konkurso komisija geriausiais paskelbė vaizdinės liaudies dailės meistrę Ireną Kvedarienę (medžio raižiniai), taikomosios liaudies dailės meistrę, šiaudinių sodų rišėją Vidą Sniečkuvienę ir kryždirbį Antaną Vaškį.

Vaizdinės dailės kategorijoje antrą vietą pelnė medžio drožėja Ona Paulauskienė, trečią – medžio meistras Antanas Lastauskas. Taikomosios dailės srityje antra vieta skirta audėjai Zitai Paulikienei, trečia – muzikos instrumentų meistrui Algirdui Juškevičiui. Tarp kryždirbystės meistrų antra vieta teko medžio meistrui Sauliui Rumbučiui, trečia – kryždirbiui Valentui Butkui. 

 

Parodos katalogas