Aguonėlė
Apie Dainų šventę:

Ferdinando Kauzono straipsnis, O aš ir vėl mačiau Lietuvą, Respublika.lt.

XVI kvalifikacijos kėlimo kursai chorų vadovams "Vasaros akademija" 2018