LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Choreografijos kolektyvai 2017

 

Nominacija
GERIAUSIA LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ GRUPĖ IR VADOVAS

                         

Suteikiama už reikšmingą pastarųjų metų veiklą ar naujo repertuaro parengimą, savo krašto choreografijos propagavimą, tradicinio šokio žanro išsaugojimą ir populiarinimą regionų, apskričių ir šalies svarbiausiuose renginiuose; už sambūriuose, konkursuose pelnytas prizines vietas.

 

Laureatas
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“
Vadovė Ligita Gediminienė

 

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Vajaunas“ į liaudiško šokio puoselėtojų gretas įsiliejo 1998 m. Ligitos Gediminienės vadovaujamą kolektyvą sudaro 19 šokėjų. Tai įvairių profesijų žmonės, savo laisvalaikį paskyrę liaudies šokiui, dainai, liaudies tradicijų puoselėjimui ir perdavimui jaunajai kartai.

 

 

„Vajaunas“ aktyviai dalyvauja Prienų miesto ir rajono šventėse, respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, Lietuvos dainų šventėse, tarptautiniuose festivaliuose Lenkijoje, Latvijoje, Švedijoje, yra nuolatinis respublikinių festivalių „Ei, senoliai, patrepsėkim“ (Kaunas), „Mūsų dienos kaip šventė“ (Vilnius), „Veliuonos kadrilis“ (Jurbarkas), „Zanavykų aplinkinis“ (Šakiai), „Susukime ratą jaunystės vardu“ (Kaunas), „Dar ratą ratelį“ (Panevėžys), „Supynėm šokių pynę“ (Marijampolė), „Trepsis“ (Panevėžys), „Šoksim šokimėlį“ (Lazdijai), „Retro Lietuva“ (Kaunas), „Ringių ringiai“ (Prienai) dalyvis. 2017 m. „Vajaunas“ tapo lietuvių tautinio kostiumo konkurso „Išausta tapatybė“ Suvalkijos (Sūduvos) regiono nugalėtoju meno kolektyvų kategorijoje. Nuo 2001 m. kolektyvas dalyvauja tautinių šokių konkurse „Pora už poros“ ir laimi prizines vietas. 2017 m., iškovojus laureato vardą, kolektyvui suteikta I mėgėjų meno kolektyvų kategorija. „Vajauno“ iniciatyva Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyksta pagyvenusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų festivalis-konkursas „Revuona“, kurio pereinamasis prizas sėkmingai keliauja po Lietuvą jau 15 metų.

Kolektyvo tikslas – propaguoti ir plėtoti liaudies šokio tradicijas savo krašte, puoselėti tautinę kultūrą, pažinti ir gerbti savo tautos istoriją.

Kolektyvo kredo: kolektyvas mūs nejaunas, bet pasiutiškai vajaunas (karingas – red. past.)!  

 

Ligita Gediminienė (g. 1967 m. Kėdainių r.) 1987 m. baigė Vilniaus kultūros mokyklos choreografijos specialybę, 2005 m. –  Vilniaus kolegijos Teatro studijų krypties Šokio pedagogikos programą. Nuo 1990 m. dirba Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Vadovavo vaikų liaudiškų šokių kolektyvams, dirbo šokių mokytoja Prienų muzikos mokykloje, „Revuonos“ vidurinėje mokykloje, Jiezno vaikų globos namuose. 1998 m. subūrė pagyvenusiųjų liaudiškų šokių kolektyvą „Vajaunas“.  Nuo 2012 m. dirba Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pavaduoja kultūrinei veiklai.

L. Gediminienė, kaip aktyvi kultūrininkė, rašo ir įgyvendina įvairius kultūros projektus, renginių scenarijus, dainuoja kultūros centro vokaliniuose ansambliuose, yra nuolatinė Prienų rajoninių dainų švenčių „Tykiai, tykiai Nemunėlis teka...“ baletmeisterė, Lietuvos dainų švenčių Šokių dienos baletmeisterių asistentė. Choreografės iniciatyva organizuojamas pagyvenusiųjų liaudiškų šokių festivalis-konkursas „Revuona“,  respublikinis vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio festivalis „Proxima“, tarptautinis pučiamųjų instrumentų orkestrų ir choreografinių grupių festivalis „Varinis aidas“.

2013 m. už svarų indėlį kuriant Prienų krašto kultūrinę gerovę bei profesinius pasiekimus L. Gediminienė  pelnė Prienų savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ nominaciją „Kultūra“.

Vadovės kredo:  nieko nėra neįmanomo, kad ir kas nutiktų per dieną – tai tavo kelias.

 

Nominacija
GERIAUSIAS ŠOKIŲ ANSAMBLIS IR VADOVAS

 

Suteikiama už aukštą meninį lygį, aktyvią ir itin reikšmingą pastarųjų metų veiklą ar naujo repertuaro parengimą, savo krašto choreografijos propagavimą, tradicinio šokio žanro išsaugojimą ir populiarinimą regionų, apskričių ir šalies svarbiausiuose renginiuose; už konkursuose pelnytas prizines vietas.

 

Laureatas
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos tautinių šokių ansamblis „Sietuva" 
Meno vadovas Edmundas Žička,
liaudies instrumentų orkestro vadovai Dainora Kinderienė, Renatas Jaraminas

 

Ansamblio „Sietuvos“ pradžia – 1956 m., kai tuomečiame Vilniaus statybos technikume (dabar Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija) šešių merginų grupelė susibūrė į šokių kolektyvą, kuriam vadovauti sutiko Zita Duobienė. Vakarais po paskaitų ši nedidelė merginų, o vėliau ir vaikinų grupelė repetuodavo „Kepurinę“, „Gyvatarą“ vienoje iš mokyklos auditorijų. Talentingos vadovės pamokos nebuvo bevaisės – aukštą šokėjų profesinį lygį palankiai įvertino ir Z. Duobienę pakeitusi vadovė Bronislava Dragūnaitė-Obuolėnienė.

Nuo 1970 m. „Sietuvos“ kolektyvą, o vėliau ir ansamblį daugiau nei dvidešimt metų brandino ir augino vadovas Petras Repečka – žinomas Lietuvos dainų švenčių baletmeisteris, tarptautinių jaunimo ir studentų festivalių konsultantas.

1993–2011 m. „Sietuvai“ vadovavo Vladimiras Ūsovas ir ansamblio koncertines programas papildė naujais paties sukurtais šokiais: „Galiopu“, „Žalnieriuku“, „Taukačiku“, „Sekminių rateliu“, „Seno Vilniaus polka“ ir kt. 2003 m. prie „Sietuvos“ šokėjų prisidėjo ir liaudies instrumentų orkestras, kuriam vadovauti ėmėsi Jonas Bikauskas. 2003 m. „Sietuva“ už aukštą meninį lygį, naujo repertuaro parengimą, liaudiško šokio sklaidą įvertinta ir apdovanota „Aukso paukšte“.

Nuo 2011 m. tautinių šokių ir muzikos ansambliui „Sietuva“ vadovauja buvęs ilgametis ansamblio šokėjas, choreografas Edmundas Žička. Liaudies instrumentų orkestrui vadovauja Dainora Kinderienė ir Renatas Jaraminas.

Ansamblis – nuolatinis Lietuvos dainų švenčių, Baltijos šalių studentų dainų ir šokių švenčių „Gaudeamus“ dalyvis, respublikinių konkursų „Kadagys“ (2015 m.), „Klumpakojis“ (2016 m.) laureatas, tarptautinių festivalių Belgijoje, Turkijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Portugalijoje, Italijoje, Kinijoje dalyvis. 2013 m. kolektyvas parengė ir žiūrovams pristatė E. Žičkos autorinių šokių programą „Teka upė“,  2016 m. jubiliejinę ansamblio sukaktį paminėjo nauja programa „Sietuvai – 60!“, o 2018 m.  sukūrė ilgai brandintą šokio spektaklį „B + K“ pagal legendą apie Birutę ir Kęstutį.

Šiuo metu ansamblyje šoka per 30 šokėjų, liaudies instrumentais groja 15  muzikantų.

Edmundas Žička (g. 1982 m. Vilniuje) baigė Vilniaus 58-osios vidurinės mokyklos sustiprintos choreografijos klasę, Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar Vilniaus edukologijos universitetas) įgijo šokio edukologijos bakalaurą, Vilniaus universitete – vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį. Nuo 2011 m. E. Žička vadovauja Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos liaudiškų šokių ansambliui „Sietuva“, kuriame pats šoko net trylika metų.

E. Žička – vienas perspektyviausių sceninės lietuvių choreografijos kūrėjų, Vilniaus apskrities choreografas konsultantas, šokių „Dzūkų polka“, „Marcinkausko oira“, „Šoksninė polka“, „Subatos vakare“, „Putinų žydėjimas“, „Upelė teka“ autorius, 2018 m. Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventės „Gaudeamus“, Lietuvos šimtmečio dainų šventės Šokių dienos baletmeisteris.

 

 


Dainora Kinderienė (g. 1972 m. Pakruojyje) 1991 m. baigė Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą (dabartinė Sauliaus Sondeckio menų mokykla), studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Klaipėdos universitetas) ir įgijo orkestrinio dirigavimo kanklių klasės magistro laipsnį. 1996 m., būdama studentė, įsitraukė į Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ koncertinę veiklą bei pradėjo dirbti Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje. Atradusi save pedagoginėje veikloje, D. Kinderienė 2004 m. subūrė ir iki šiol vadovauja B. Jonušo muzikos mokyklos liaudies instrumentų ansambliui „Jurginėlis“, o nuo 2015 m. – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos šokių ansamblio „Sietuva“ liaudies instrumentų orkestrui.               


Renatas Jaraminas (g. 1966 m. Šiauliuose) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė birbynės specialybę (prof. Prano Tamošaičio klasė). Dar studijuodamas pradėjo dirbti Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ liaudies instrumentų orkestre. 1999–2009 m. vadovavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro dainų ir šokių ansamblio „Ugnelė“ orkestrui, vėliau –  Naujosios Vilnios muzikos mokyklos birbynininkų ansambliui. Nuo 2002 m. R. Jaraminas dirba Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos Liaudies instrumentų skyriuje – moko groti lietuvių liaudies instrumentais, vadovauja mokyklos liaudies instrumentų ansambliui „Jurginėlis“. Nuo 2015 m. R. Jaraminas – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos šokių ansamblio „Sietuva“  liaudies instrumentų orkestro vadovas.