LNKC logotipas

Dainų diena 2018
ATSPINDŽIŲ – 2004 DALYVIAI

 1.      Raseinių kultūros centro mėgėjų teatras ( P.Petliuko “Neatmezgamasai mazgas”. Rež. Jolanta Šimaitienė)

2.      Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro Kuršėnų mėgėjų teatras (“Ligoniai” pagal M.Zoščenkos kūrybą. Rež. Petras Valskys)

3.      Pasvalio krašto muziejaus teatras (A.Kutkauskienės “Septyni žodžiai nuo kryžiaus”. Rež. Gintaras Kutkauskas)

4.      Tauragės liaudies teatras (“Jonas” J.Tumo-Vaižganto apysakos “Nebylys’ motyvais. Rež. Genovaitė Urmonaitė)

5.      Jonavos savivaldybės teatras ( S.Šaltenio “Škac, mirtie, visados škac!”. Rež. Živilė Martinaitienė)

6.      Kelmės mažasis teatras (R.Kaškauskas “Paršiukų kelionės”. Rež. Algimantas Armonas)

7.      Telšių Žemaitės dramos teatras (F.G.Lorkos “Bernardos Albos namai”. Rež. Giedrė Jokubauskaitė)

8.      Klaipėdos muzikos centro teatras “Vaje” ( K.Sajos “Žvangutis”. Rež. Angisė Juškevičienė)

9.      Skuodo kultūros centro Žemaičių teatras ( V.Miliūno “Zigmas blynas pragare”. Rež. Daiva Budrienė)

10.  Palangos “Grubusis” teatras (“Viena žmogaus diena” pagal V.Katiliaus ir J.Glinskio kūrybą. Rež. Virginijus Milinis)

11.  Kretingos Egidijaus Radžiaus teatras ( K.Ostrausko “Salome”. Rež. Gytis Vaineikis)

12.  Kretingos Egidijaus radžiaus teatras ( “Maras” pagal A.Puškino “Puota maro metu”. Rež. Nerijus Gedminas)

13.  Utenos kultūros centro “Žaliaduonių” teatras ( P.Panavo “Daumantas”. Rež. Alma Eigerdienė)

14.  Kauno K.Binkio teatras ( Ch.Miljano “Kalio cianido...su pienu ar be?”. Rež. Rimantas Štaras)

15.  Kupiškio kultūros centro teatras “Provincija” (G.Kanovičiaus “Festina lente”. Rež. Nijolė Ratkienė)

16.  Kauno r. Garliavos Jonučių vid. mokyklos dramos studija “Vaidyba” (E.Udenbergo “Laiškas nuo NN”. Rež. Jonas Daraškevičius)

17.  Ukmergės kultūros centro Kambario teatras (S.Šaltenio “Duokiškio baladės”. Rež. Julius Zareckas)

18.  Ukmergės kultūros centro teatras “63 kėdės”(. Rež. Vytautas Česnaitis)

19.  Šakių r. Kudirkos Naumiesčio kultūros centro teatras ( Moljero “Miestelėnas-bajoras”. Rež. Laima Mockevičienė)

20.  Rokiškio kultūros centro liaudies teatras (R.Granausko “Rožės pražydėjimas tamsoj”. Rež. Jonas Buziliauskas)

21.  Anykščių kultūros centro judesio teatras “Setio” ( “Karuselė’. Rež. Rųta Smalskienė)

22.  Anykščių kultūros centro teatras (E.Druskino “Varna netiki ašaromis’. Rež. Erikas Druskinas)

23.  Lietuvos žemės ūkio universiteto studentų teatras “Jovaras” ( S.Šaltenio “Škac, mirtie, visados škac!”. Rež. Remigija Sadzevičienė)

24.  Birštono kultūros centro mėgėjų teatras (A.Fredro “Per kančias –į...”. Rež. Rimantas Jacunskas)