Lietuvos nacionalinis kultūros centras - Finansinės ataskaitos

Baltica
Finansinės ataskaitos
2017 metai


Lietuvos nacionalinio kultūros centro 2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos:
                   Finansinės būklės ataskaita
                   Veiklos rezultatų ataskaita
                   Aiškinamasis raštas
                   4 priedas


Lietuvos nacionalinio kultūros centro 2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos:
                   Finansinės būklės ataskaita
                   Veiklos rezultatų ataskaita
                   Aiškinamasis raštas
                   4 priedas


Lietuvos nacionalinio kultūros centro 2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos:
                   Finansinės būklės ataskaita
                   Veiklos rezultatų ataskaita
                   Aiškinamasis raštas
                   4 priedas

                                                      
2016 metai
 
Lietuvos nacionalinio kultūros centro 2016 m. finasinės ataskaitos:
                 Ataskaitos
                 Aiškinamasis raštas
                 
Priedai
 

Lietuvos liaudies kultūros centro 2016 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos:
                   Finansinės būklės ataskaita
                   Veiklos rezultatų ataskaita
                   Aiškinamasis raštas
                   4 priedas


 Lietuvos liaudies kultūros centro 2016 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos:
                   Finansinės būklės ataskaita
                   Veiklos rezultatų ataskaita
                   Aiškinamasis raštas
                   4 priedas
                             

 Lietuvos liaudies kultūros centro 2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos:
                   Finansinės būklės ataskaita
                   Veiklos rezultatų ataskaita
                   Aiškinamasis raštas
                   4 priedas
                 
               
                                                         2015 metai

 
Lietuvos liaudies kultūros centro 2015 m. finasinės ataskaitos:
                 Aiškinamasis raštas
                 Ataskaitos
                 Priedai


Lietuvos liaudies kultūros centro 2015 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos:
                 Finansinės būklės ataskaita
                 Veiklos rezultatų ataskaita
                 Aiškinamasis raštas
                 4 priedas
 

Lietuvos liaudies kultūros centro 2015 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos:
                 Finansinės būklės ataskaita
                 Veiklos rezultatų ataskaita
                 Aiškinamasis raštas
                 4 priedas


                                            
                                                       2014 metai


Lietuvos liaudies kultūros centro 2014 m. finasinės ataskaitos:
                 Aiškinamasis raštas
                 Ataskaitos
                 Priedai


Lietuvos liaudies kultūros centro 2014 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos:
                 Finansinės būklės ataskaita
                 Veiklos rezultatų ataskaita
                 Aiškinamasis raštas
                 4 priedas


Lietuvos liaudies kultūros centro 2014 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos:
                 Finansinės būklės ataskaita
                 Veiklos rezultatų ataskaita
                 Aiškinamasis raštas
                 4 priedas
                                                       

Lietuvos liaudies kultūros centro 2014 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos:
                 Finansinės būklės ataskaita
                 Veiklos rezultatų ataskaita
                 Aiškinamasis raštas
                 4 priedas