Dainų diena 2018
Kauno dainų ir šokių šventė „Lietuva brangi"

 

KAUNO DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ

„LIETUVA BRANGI“ 

2019 m. birželio 1 d. 19 val.

Kauno dainų slėnis

 

  Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai!
Ne veltui bočiai tave taip gynė,
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė!  

Maironis

2019 m. Kauno miesto dainų šventė skirta lietuvių profesionaliosios muzikos patriarcho Juozo Naujalio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. J. Naujalis vadovavo pirmajai Kauno miesto dainų šventei ir pradėjo tradiciją, kuri, atlaikiusi laiko išbandymą, gyva iki šiol. Jau 95 metus dainų šventė suburia lietuvius ir įvairių  kartų tautiečius bendrai dainai. Net sudėtingiausiuose istorijos vingiuose daina vienijo tautą. Dainų šventė – tai pasididžiavimas savo tauta, istorija ir kultūra. Ir kol mes visi kartu už rankų susiėmę dainuosim „Lietuva brangi“, tol bus gyva ir J. Naujalio, ir lietuvybės dvasia. 

Dalyvių sąrašas

Plačiau...

               

PROGRAMA

 

Dainuoja visi chorai

TAUTIŠKA GIESMĖ Vinco Kudirkos muzika ir žodžiai

Diriguoja Ksaveras Plančiūnas

 

Dainuoja visi chorai, išskyrus jaunučius

TĖVYNEI GIEDU NAUJĄ GIESMĘ („Cantate Patriae canticum novum“). Vaclovo Augustino muzika, lotyniškas tekstas iš Psalmių

Diriguoja Mindaugas Radzevičius

 

Dainuoja visi chorai

UŽ RASEINIŲ, ANT DUBYSOS Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai

Diriguoja Zinaida Gerasina

 

Dainuoja jaunučių ir jaunių chorai

MANO VARDAS – LIETUVA Laimio Vilkončiaus muzika, Vytės Nemunėlio ir Sigito Gedos žodžiai

Diriguoja Vilma Masienė

 

Šoka jaunučių liaudiškų šokių kolektyvai

JURGELI, MEISTRELI (liaudiškas žaidimas). Zitos Labutienės ir Raimundo Kukanausko aranžuota muzika

Idalijos Braškytės aikštės kompozicija

 

Šoka jaunių ir jaunuolių liaudiškų šokių kolektyvai

ĄŽUOLYNO POLKA Laimutės Kisielienės choreografija, Leono Povilaičio muzika ir žodžiai

Birutės Brazdžiūtės aikštės kompozicija

 

Dainuoja jaunučių chorai

UŽ ŽALIŲ MIŠKELIŲ Dainiaus Pulausko aranžuota lietuvių liaudies daina

Diriguoja Berta Kasputytė

 

Dainuoja visi chorai

PER TAMSIĄ NAKTELĘ Stasio Šimkaus harmonizuota lietuvių liaudies daina

Diriguoja Viktoras Masevičius

 

Dainuoja jaunučių chorai

SU DAINA IR ŠYPSENA Indros Mažuikaitės muzika ir žodžiai

Diriguoja Renata Mišeikienė

 

Šoka jaunimo liaudiškų šokių kolektyvai ir ansambliai

PAKOL JAUNI Vidmanto Mačiulskio choreografija, Broniaus Mūro muzika, aranžuota Romualdo Sadzevičiaus, Vilmos Tiškevičienės aikštės kompozicija

Diriguoja Romualdas Sadzevičius

 

Šoka vyresniojo amžiaus liaudiškų šokių kolektyvai ir ansambliai

ŠUSTAS Juozo Lingio choreografija, Jono Švedo harmonizacija, Kazimiero Kondratavičiaus aikštės kompozicija 

Diriguoja Gintaras Vilčiauskas

 

Dainuoja jaunučių chorai

SVARBIAUSI  ŽODŽIAI Ingos Šeduikienės muzika ir žodžiai

Diriguoja Violeta Belevičiūtė

 

Dainuoja jaunučių, jaunių, moterų, merginų chorai ir mišrių chorų moterys

LAKŠTANGĖLĖ Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzika, Vinco Palukaičio žodžiai

Diriguoja Jūratė Jaudegytė

 

Dainuoja visi chorai

ALKSNIO UGNELĖ Vytauto Miškinio muzika, Janinos Degutytės žodžiai

Diriguoja Jovita Kulakauskienė

 

Šoka jaunimo liaudiškų šokių kolektyvai ir ansambliai

AŠTUONNYTIS Juozo Lingio choreografija, Jono Švedo harmonizacija, Edgaro Šnipaičio aikštės kompozicija

Diriguoja Gediminas Micka

 

Dainuoja jaunių, moterų, merginų chorai ir mišrių chorų moterys

PARBĖG LAIVELIS Donato Zakaro išplėtota lietuvių liaudies daina

Diriguoja Beata Kijauskienė

Solistė Otilija Žikas

 

Dainuoja visi chorai, išskyrus jaunučių

UŽTEKĖJO SAULELĖ Zitos Bružaitės muzika, lietuvių liaudies žodžiai

Diriguoja Ramutė Štreimikytė

 

Šoka vyresniojo amžiaus liaudiškų šokių kolektyvai ir ansambliai

SUK, SUK RATELĮ  (liaudiškas žaidimas). Romualdo Sadzevičiaus aranžuota muzika, Margaritos Tomkevičiūtės aikštės kompozicija 

Diriguoja Justinas Buta

 

Dainuoja jaunių, jaunimo, studentų ir suaugusiųjų mišrūs chorai

PJOVĖ LANKOJ ŠIENĄ Nijolės Sinkevičiūtės lietuvių liaudies daina

Diriguoja Remigijus Adomaitis

 

Dainuoja vyrų chorai ir mišrių chorų vyrai

ANT KALNO KARKLAI SIŪBAVO Juozo Naujalio harmonizuota lietuvių liaudies daina

Diriguoja Romaldas Misiukevičius

 

Dainuoja visi chorai, išskyrus jaunučių

AUGO BERNELIS Liongino Abariaus harmonizuota lietuvių liaudies daina

Diriguoja Lionginas Abarius

 

Šoka vyresniojo amžiaus liaudiškų šokių kolektyvai ir ansambliai

SUBATĖLĖ Juozo Lingio choreografija, Jono Švedo harmonizacija, Laimutės Rekašienės aikštės kompozicija

Diriguoja Monika Jurgilaitė

 

Šoka jaunimo liaudiškų šokių kolektyvai ir ansambliai

KUPOLINIS Juozo Lingio choreografija, Balio Dvariono muzika, Idalijos Braškytės aikštės kompozicija

Diriguoja Roma Paulauskienė

 

Dainuoja visi chorai

LIETUVIŲ GIESMĖ Vydūno muzika ir žodžiai, Vaclovo Augustino aranžuotė

Diriguoja Kęstutis Jakeliūnas

 

Dainuoja visi chorai

VARDAN TOS, LIETUVOS Raimundo Martinkėno muzika ir žodžiai

Diriguoja Kastytis Barisas

 

Dainuoja visi chorai, išskyrus jaunučių

KUR GIRIA ŽALIUOJA Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko-Vanagėlio žodžiai

Diriguoja Ramunė Navickienė

 

Dainuoja visi chorai

LIETUVA BRANGI Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai

Diriguoja Leokadija Januškienė

 

Dainuoja visi chorai, išskyrus jaunučių

JAUNIMO GIESMĖ Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai

Diriguoja Petras Bingelis

 

Šoka jaunimo ir vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvai ir ansambliai

ŠVENTINĖ POLKA Juozo Lingio choreografija, Eduardo Pilypaičio muzika, Margaritos Tomkevičiūtės aikštės kompozicija

Diriguoja Raimundas Kukanauskas

 

Dainuoja visi chorai, išskyrus jaunučių

VANDENYNAI Lino Adomaičio muzika ir žodžiai, Jievaro Jasinskio aranžuotė, Godos Puleikytės aikštės kompozicija

Diriguoja Danguolė Beinarytė

Solistas Linas Adomaitis

 

Dainuoja visi chorai

ĄŽUOLAIS VAINIKUOTAS Algimanto Bražinsko muzika, Alekso Dabulskio žodžiai

Diriguoja Tomas Lapinskas