LNKC logotipas

Dainų diena 2018
"Aguonėlė 2004" laimėtojaI ???

Pelnė pirmąsias  tris vietas

VAIKŲ  DAINŲ  IR  ŠOKIŲ  ANSAMBLIAI

I   vieta
VIEVERSA – Utenos kultūros centro vaikų ir jaunimo tautinių šokių ir dainų ansamblis, vadovė Roberta Macelienė

II   vieta
TARŠKUTIS  - Alytaus Jaunimo centro vaikų dainų ir šokių ansamblis, vadovė Rima Moisejenkienė

III vieta
KANAPĖLĖ – Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos tautinių šokių ansamblis, vadovė Kristina Nainienė

VAIKŲ IR JAUNIMO ŠOKIO TEATRAI

I   vieta
VAIDILUTĖ Kauno kultūros centro vaikų ir jaunimo šokio teatras, vadovas Edmundas Alseika; choreografė J. Grinkaitė; akompaniatorė A. Sendžikienė

III vieta
Kauno KAZIO GRINIAUS  pagrindinės mokyklos šokio teatras; choreografija Idalijos Braškytės Matušaitienės; scenografija Birutės Rupšytės; klasių auklėtojos Birutė Rupšytė, Vilija Ivanovienė, Jurgita Baltrukėnaitė

III vieta
Rokiškio choreografinės mokyklos vaikų šokio teatras, choreografija Aušros Čepulienės, Rimos Bielovienės, Larisos Kublickienės, Snieguolės Skardžiuvienės

VAIKŲ  TAUTINIŲ  ŠOKIŲ  ANSAMBLIAI

Laureatas
MALŪNĖLIS – Kauno m. moksleivių centro vaikų tautinių šokių ansamblis, meno vadovė Birutė Brazdžiūtė

II   vieta
ŽELMENĖLIAI – Šiaulių m. kultūros centro vaikų tautinių šokių ansamblis, meno vadovė Aldona Masėnienė

II  vieta
KAUŠKUTIS –Mažeikių choreografinės mokyklos šokių ansamblis, vadovai: Jolanta Tendienė…

III vieta
NERIS Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis, meno vadovė Nijolė Ritvienė;
Choreografė repetitorė Rita Mikalauskienė; kapelos ir vokalo grupės vadovė Aurelija Mikelaitytė

III vietaKALVELIS – Kauno laisvalaikio centro SENASIS TRESTAS vaikų tautinių šokių ansamblis, vadovė Ilona Jakštytė

VAIKŲ IR JAUNIMO ŠOKIO STUDIJOS

Laureatas  ir  I  vieta
MAŽASIS SUVARTUKAS  - Plungės rajono savivaldybės kultūros centro choreografijos studija, vadovė Ilona Baltikauskaitė

II  vieta
LAZDYNĖLIS – Vilniaus Sausio 13-osios vidurinės mokyklos vaikų šokio studija, vadovė Rimutė Zaleckaitė; liaudies instrumentų orkestro vadovas Eugenijus Čiplys, kanklių grupės vadovė Virginija Alenskienė

JAUNUČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS

I  vieta
Kretingos meno mokyklos tautinių šokių kolektyvo RATILĖLIS jaunučių grupė, vadovė Živilė Adomaitienė

I  vieta
Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos jaunučių tautinių šokių grupė STRAKSIUKAS, vadovė Lina Abromaitienė

II  vieta
Šiaulių m. vaikų tautinių šokių kolektyvo ŽALNIERIUKAS jaunučių grupė, vadovė Adelė Gružienė

III vieta
Šilutės Žibų pradinės mokyklos jaunių tautinių šokių grupė ŽIBURĖLIS, vadovė Regina Puodžiuvienė

JAUNIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS

I  vieta
Šiaulių m. vaikų tautinių šokių kolektyvo ŽALNIERIUKAS jaunių grupė, vadovė Adelė Gružienė

II  vieta
Kretingos meno mokyklos tautinių šokių kolektyvo RATILĖLIS jaunių grupė, vadovė Živilė Adomaitienė

II  vieta
Šiaulių m. Didždvario gimnazijos vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvo ŠĖLTINIS II jaunių grupė, vadovai Violeta ir Romualdas Laugaliai

III vieta
Vilniaus m. Gerosios Vilties vidurinės mokyklos jaunių tautinių šokių kolektyvo VILTUKAS jaunių grupė, vadovė Jūratė Urbonienė

III vieta
Birštono kultūros centro jaunių tautinių šokių grupė, vadovė Birutė Brazdžiūtė

III vieta
Birštono kultūros centro jaunių tautinių šokių grupė, vadovė Virginija Bankauskienė

JAUNUOLIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS

I  vieta
Šiaulių m. vaikų tautinių šokių kolektyvo ŽALNIERIUKAS jaunuolių grupė, vadovė Adelė Gružienė

II  vieta
Šiaulių m. Didždvario gimnazijos vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvo ŠĖLTINIS jaunuolių grupė, vadovai Violeta ir Romualdas Laugaliai

II  vieta
Varėnos moksleivių kūrybos centro šokių kolektyvo MIKITUKAS jaunuolių šokių grupė, vadovė Jolanta Stankevičienė

III vieta
Vilniaus m. Gerosios Vilties vidurinės mokyklos tautinių šokių kolektyvo VILTUKAS jaunuolių grupė, vadovė Jūratė Urbonienė

III vieta
Vilniaus m. Grigiškių meno mokyklos jaunuolių tautinių šokių grupė PADŪKĖLIS, vadovė Aniceta Česnakauskienė

MERGINŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS

I  vieta
Naujosios Akmenės kultūros centro mergaičių tautinių šokių grupė, vadovė Birutė Viktoravičiūtė

II  vieta
Klaipėdos m. šokių studijos ŽILVINO VAIKAI merginų grupė, vadovė Gitana Puzinienė

II  vieta
Klaipėdos m. Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos merginų šokių grupė, vadovė Loreta Damijonaitytė

III vieta
Marijampolės moksleivių kūrybos centro merginų šokių grupė VILGA, vadovė Virginija Sagulina

III vieta
Varėnos kultūros centro ir moksleivių kūrybos centro kolektyvo MIKITUKAS jungtinė merginų šokių grupė, vadovė Jolanta Stankevičienė

JAUNIMO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS

I  vieta
Vilniaus m. Gabijos gimnazijos jaunimo tautinių šokių grupė, vadovė Jurgita Galdikienė

II  vieta
Naujosios Akmenės kultūros centro jaunimo tautinių šokių grupė, vadovė Birutė Viktoravičiūtė

II  vieta
Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos jaunuolių tautinių šokių grupė, vadovė Danutė Savčiuk

III vieta
Joniškio kultūros rūmų jaunimo tautinių šokių grupė, vadovas Vitoldas Krajinas

III vieta
Šiaulių m. Didždvario gimnazijos vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvo ŠĖLTINIS jaunimo tautinių šokių grupė, vadovai Violeta ir Romas Laugaliai

III vieta
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės-Mickevičiaus vidurinės mokyklos jaunimo šokių grupė SUKČIUS, vadovė Regina Sakalauskienė