LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Leidiniai
MUZIKOS LEIDINIAI CHORAMS  

Per girią girelę.  Kūriniai suaugusiųjų ir vaikų chorams, vokalniams ansambliams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2012.  88 p.
Kaina 10 Lt.

Plačiau...

Lietuvių choro muzikos antologija, IV tomas, 1940-1960 metais lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Laurynas Vakaris Lopas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2011.  274 p.
Kaina 40 Lt.

Turinys
Lietuvių choro muzikos antologija, V tomas, 1960-1972 metais lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Jurijus Kalcas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010.  221 p.
Kaina 40 Lt. 

Turinys
Lietuvių choro muzikos antologija, VI tomas, 1973-1980 metais lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Jurijus Kalcas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010.  237 p.
Kaina 40 Lt. 

Turinys
Lietuvių choro muzikos antologija, VII tomas, 1980-1990 metais lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Vaclovas Augustinas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2009.  282 p.
Kaina 40 Lt.  

Turinys
Lietuvių choro muzikos antologija, VIII tomas, 1990-1998 metais lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Vaclovas Augustinas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010.- 328 psl.
Kaina 40 Lt.  

Turinys
Lietuvių choro muzikos antologija, IX tomas, 1999-2008 metais lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Vaclovas Augustinas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2011.-314 p.
Kaina 40 Lt.

Turinys
Chorinės muzikos rinkinys "Amžių lieptas". Rinkinyje - 2008-2009 metais Lietuvos liaudies kultūros centro įsigyti kūriniai suaugusiųjų mišriems chorams ir vokaliniams ansambliams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė. Vilnius: LLKC. 2010.  73 p.     
Kaina 10 Lt.   

Plačiau...
Chorinės muzikos rinkinys "Cuklai". Rinkinyje - 2004 ir 2009 metais Lietuvos liaudies kultūros centro įsigyti 4 kūrinių ciklai jaunučių, jaunių chorams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC.  44 p.   
Kaina 10 Lt.  

Plačiau... 
Chorinės muzikos rinkinys "Lopšinė". Rinkinyje - 2008-2009 metais įsigyti ir 2010 m. naujų kūrinių konkurse premijuoti kūriniai suaugusiųjų lygių balsų chorams ir vokaliniams ansambliams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė. Vilnius: LLKC.  79 p.  
Kaina 10 Lt.   

Plačiau...
Chorinės muzikos rinkinys "Tykus Tykus". Rinkinyje - 2010 m. naujų kūrinių konkurse premijuoti kūriniai suaugusiųjų mišriems chorams ir vokaliniams ansambliams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC.  72 p.  

Kaina 10 Lt. 

Plačiau...

Chorinės muzikos rinkinys "Žiogo pirkelė". Rinkinyje - 2004-2009 metais Lietuvos liaudies kultūros centro įsigyti ir 2010 m. naujų kūrinių konkurse premijuoti kūriniai jaunučių, jaunių chorams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC.  89 p.   
Kaina 10 Lt.   

Plačiau...

2007 m. Lietuvos dainų švenė DAINŲ DIENA (3 sąsiuviniai). Dainos suaugusiųjų ir jaunimo chorams / sudarytojai Aurelija Andrijauskaitė, Donatas Zakaras. Vilnius: LLKC, 2006.
I sąsiuvinys. (Parduota)
II sąsiuvinys. Kaina 5,19 Lt.
III sąsiuvinys
. Kaina 4,15 Lt.

 

Pasaulio lietuvių chorvedžiai: Enciklopedinis žinynas / Boleslovas Zubrickas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1999m.  766 p.
Kaina 10 Lt. 

Pasaulio lietuvių dainų šventė 2007 "Būties ratu", 2007 metų dainų dienos programa.  Vilnius: LLKC, 2005.  52 p.: kūrinių natos. 

Mišriam chorui, trims pučiamiesiems ir vargonams, 2005 m. repertuaras / sudarė Kristina Vasiliauskaitė.  Vilnius: LLKC, 2005.  72 p.: gaid.

Giesmės chorams,
2005 m. repertuaras / sudarė Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 2005.  93 p.: gaid.


Liadies dainu išdailos suaugusiųjų chorams,
1kn.: 2005 m. repertuaras / sudarė Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 2005.  62p.: gaid.

Originalios dainos suaugusiųjų chorams,
2 kn.: 2005 m. repertuaras / sudarė Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 2005.  68 p.: gaid.Dainos mišriems, moterų ir vyrų chorams, 1 kn.: 2002 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarė Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 2000.  46 p.: gaid.
5,45 Lt. 

Dainos jaunių, merginų ir jaunimo mišriems chorams, 2 kn.: 2002 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarė Saulius Liausa. Vilnius: LLKC, 2000.  64 p.: gaid. 
Kaina 5,45 Lt.

Dainuokime drauge: dainos suaugusiųjų ir jaunimo chorams, 3 rinkinys: 2003 metų pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 2001.  40 p., gaid. 
Kaina 5.45Lt

Dainos berniukų, jaunių ir merginų chorams, 4 rinkinys: 2003 metų pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarytojas Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 2002.  28 p., gaid. 
Kaina - 3.27Lt

Dainos mišriems, moterų ir vyrų chorams, 5 rinkinys: 2003 metų pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarytojas Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 2002.  60 p., gaid. 
Kaina - 5.45Lt

Atnešk  padangę gryną, 1 d.: dainos jaunimo chorams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 2002.  56 p., gaid. 
Kaina - 5.45Lt

Atnešk  padangę gryną, 2 d.: dainos suaugusiųjų  chorams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 2002.  56 p., gaid. 
Kaina - 5.45Lt

Bražinskas A. Čia dainelės jums ir mums: dainos vaikų ir moksleivių chorams / žodžiai Ramutės Skučaitės.  Vilnius: LLKC, 1999.  49 p.: gaid.
Kaina 6,30 Lt. 
Giesmės: vaikų ir suaugusiųjų chorams / sudarė Aurelija Andrijauskaitė. Vilnius: LLKC, 1999.  89 p.: gaid.
kaina 4,36 Lt. 
Zubrickas B. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius: LLKC, 1999.  768p.: iliustr. 
Bružaitė Z. Amžių dainos: choro partitūra: 1999 m. Baltijos šalių studentų dainų šventės "Gaudeamus XIII" chorų repertuaras / redakcija Povilo Gylio; sudarė Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 1998.  20 p.: gaid. 
Bružaitė Z. Amžių dainos: klavyras: 1999 m. Baltijos šalių studentų dainų šventės "Gaudeamus XIII" chorų repertuaras / redakcija Povilo Gylio; sudarė Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 1998.  32 p.: gaid. 
Dainos studentų chorams: 1999 m. Baltijos šalių studentų dainų šventės "Gaudeamus XIII" jungtinė programa / dainas parinko Ants Sööt, Juris Klavinš, Povilas Gylys; sudarė Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 1998.  88 p.: gaid. 
Dainos studentų chorams: 1999 m. Baltijos šalių studentų dainų šventės "Gaudeamus XIII" Lietuvos programa / sudarė Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 1998.  62 p.: gaid. 
Gimtinės dainos: dainos moksleivių chorams / sudarė Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 1998.  72 p.: gaid.
Kaina 2,18 Lt. 
Vasaros paukštis: dainos jaunimo chorams / sudarė Saulius Liausa. Vilnius: LLKC, 1998.  108 p.: gaid.
Kaina 4,36 Lt. 
Jozėnas A. Aranžuotos dainos: nepilnam mišriam, lygių balsų ir keturbalsiam chorui / sudarė Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 1997. 80 p.: gaid. 
Kūriniai liaudiškos muzikos kapeloms: 1998 m. pasaulio lietuvių dainų šventės repertuaras / sudarė Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 1997.  88 p.: gaid.  
Dainos dainų šventei, 1 kn.: dainos suaugusiųjų chorams: 1998 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarė Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 1996.  36 p.: gaid. 
Dainos dainų šventei, 2 kn.: dainos jaunimo chorams: 1998 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarė Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 1996.  36 p.: gaid. 
Dainos dainų šventei, 2 kn.: dainos vaikų, suaugusiųjų ir jungtiniam chorui: 1998 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarė Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 1996.  92 p.: gaid. 
Kaina 2,18 Lt.
Dainų dainelė: [dainų rinkinys vaikams ir moksleiviams] / sudarė Arvydas Adamonis.  Vilnius: LLKC, 1995.  103 p.: gaid.
1,05 Lt. 
Sveikinu žemę: dainos mišriems chorams / sudarė Aurelija Andrijauskaitė. Vilnius: LLKC, 1995.  139 p.: gaid. 
Giedok, kad esi, 1 kn.: 1994 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarė Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 1994.  108 p.: gaid. 
Giedok, kad esi, 2 kn.: 1994 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarė Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 1994.  84 p.: gaid. 
Berniukų ir jaunuolių chorai: Lietuvos jaunimo dainų šventė, Vilnius '93 / sudarė Vytautas Miškinis.  Vilnius: LLKC, 1992.  69 p.: gaid. 
Jaunių chorai: Lietuvos jaunimo dainų šventė, Vilnius '93 / sudarė Vytautas Miškinis.  Vilnius: LLKC, 1992.  88 p.: gaid. 
Jaunučių chorai: Lietuvos jaunimo dainų šventė, Vilnius '93 / sudarė Vytautas Miškinis.  Vilnius: LLKC, 1992.  23 p.: gaid. 
Merginų chorai: Lietuvos jaunimo dainų šventė, Vilnius '93 / sudarė Vytautas Miškinis.  Vilnius: LLKC, 1992.  67 p.: gaid. 
Mišrūs chorai: Lietuvos jaunimo dainų šventė, Vilnius '93 / sudarė Vytautas Miškinis.  Vilnius: LLKC, 1992.  56 p.: gaid. 
Dainų dainelė '92, 1 ir 2 d..: dainos vyresniojo ir jaunesniojo amžiaus vaikams / sudarė Romualdas Kondrotas.  Vilnius: LLKC, 1991.  76 p.: gaid. 
Dainuojam Lietuvą: 1990 m. XIII Lietuvos tautinės dainų šventės Dainų dienos repertuaras / Lietuvos liaudies kultūros centras.  Vilnius: Vaga, 1990.  120 p.: gaid. 


Volungėlė: dainos moterų chorams / sudarė Aurelija Andrijauskaitė. Vilnius: LLKC, 1990.  82 p.: gaid.