LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Leidybos specialistas (dizaineris)

Littera ascripta manet (Liet. „Kas parašyta, išlieka“)

Prieš keturis tūkstančius metų vienas egiptiečių raštininkas, mąstydamas apie rašto reikšmę, užrašė papiruse tokius žodžius: „Žmogus išnyksta, ir jo kūnas tampa žeme… Ir tik vienintelis raštas sugeba išlaikyti prisiminimą apie jį.“

Naujo leidinio gimimą galima palyginti su naujos gyvybės atėjimu į pasaulį. Tai šventė. Koks ilgas jos kelias nuo rankraščio iki vartotojo! Daug žmonių prie jos prisiliečia, atiduodami dalelę savęs, kūrybos, talento ir žinių.

Leidybos specialisto uždavinys – mažiausiomis sąnaudomis siekti maksimalių rezultatų: išleisti knygą, atitinkančią visus šiuolaikinio spaudinio meninius (dizaino, maketavimo), naujausių technologijų (spausdinimo, įrišimo), Valstybinės lietuvių kalbos įstatymo reikalavimus.

Lietuvos nacionalinio kultūros centro išleisti leidiniai

 

 

 

 

 

 


SPECIALISTAI 

AUDRONĖ LASINSKIENĖ – dizainerė

Tel.+3705 261 4159
El. p. audrone.lasinskiene@lnkc.lt