LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Liaudiškos muzikos kolektyvai

Nominacija

GERIAUSIA LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA IR VADOVAS

 

Laureatas

Joniškio kultūros centro liaudiškos muzikos kapela,
 vadovė Edita Rudienė

 

Joniškio liaudiškos muzikos kapela savo veiklą pradėjo 1981 m. Nuo 2002 m. kapelos vadovėyra Edita Rudienė, kurios kredo – „Už liaudiškos muzikos puoselėjimą visur ir visada! “Kolektyve šiuo metu groja 12 muzikantų, kurių didžioji dalis – profesionalai, jų repertuare dominuoja lietuvių kompozitorių liaudiškos muzikos kapeloms skirti kūriniai ir aranžuotos liaudies dainos. Kapela dalyvauja Lietuvos televizijos laidose „Duokim garo!“, įvairiose Lietuvos ir užsienio liaudies muzikos šventėse: respublikinėse dainų šventėse, Rokiškio kapelų šventėje-konkurse „Prie Nemunėlio“, Ventos kapelų šventėje „Ten, kur Venta“, Biržų kapelų varžytuvėse „Grok, Jurgeli“, Mažeikių kapelų šventėje „Rudens kermošius“, Kandavos (Latvija) dainų ir šokių šventėje, Cesio (Latvija) tarptautiniame festivalyje, Konino (Lenkija) Kaziuko mugėje, Stokholmo (Švedija) lietuvių bendruomenės liaudiškos muzikos šventėje ir kitur. Kapela yra aktyvi daugelio Joniškio rajono švenčių dalyvė. Kolektyve grojama birbyne, skrabalais, akordeonu, klarnetu, smuiku, kontrabosu bei mušamaisiais.

Šiuo metu kolektyvui vadovauja Zita Gaškauskaitė.

Edita Rudienė (g. 1969 m. Šiauliuose) 1988 m. baigė Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą ir pradėjo dirbti mokytoja Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje. Nuo 1991 m. dirbo ir Skaistgirio vidurinėje mokykloje muzikos mokytoja. 2010 m. baigė studijas Klaipėdos universiteto Menų fakultete ir įgijo pedagogikos bakalauro laipsnį.

Nuo 2002 m. E. Rudienė vadovauja Joniškio kultūros centro tautinių šokių ansamblio „Jievaras“ kapelai ir Joniškio kultūros centro liaudiškos muzikos kapelai, ji groja birbyne ir skrabalais, yra ne tik puiki liaudiškos muzikos atlikėja, bet ir savo žinių skleidėja jaunajai kartai.

2009 m. E. Rudienės darbas įvertintas Joniškio rajono savivaldybės mero padėka  už kūrybiškumą ir mėgėjų meno sklaidą respublikiniuose bei Joniškio  bendruomenės renginiuose. 

Nominacija

GERIAUSIAS LIAUDIES INSTRUMENTŲ ORKESTRAS IR VADOVAS

 

Laureatas 

Alytaus muzikos mokyklos liaudies instrumentų orkestras,
 
vadovai Dainius Stepanavičius, Edita Radvilavičienė,
 Violeta Prakapavičienė ir Gražina Noreikienė

 

Dainavos šalies melodijų paviliotas kompozitorius, pedagogas ir liaudies meno puoselėtojasJuozas Karpavičius Alytaus muzikos mokykloje 1978 m.įkūrėliaudies instrumentų orkestrą. 1991–2013 m. maestro Juozą Karpavičių pakeitė orkestro vadovas Gintaras Naujikas, o nuo 2013 m. kolektyvui vadovauja pedagogas Dainius Stepanavičius. Su atskiromis orkestro grupėmis šiuo metu dirba vadovės Violeta Prakapavičienė, Edita Radvilavičienė (vadovauja kanklininkams) ir Gražina Noreikienė (vadovauja skudutininkams).

Nors vaikai dažniausiai renkasi populiaresnius instrumentus, Alytaus pedagogai savo auklėtiniams įdiegė meilę senosioms lietuvių liaudies griežynėms. Orkestras groja įvairaus diapazono birbynėmis, kanklėmis, lamzdeliais, skrabalais, skudučiais ir kitais ištobulintais senoviniais instrumentais.Programos pagrindą sudaro kolektyvo vadovų aranžuotos liaudies melodijos ir originalūskompozitoriųkūriniai. Kolektyve nuolat groja 29 jaunieji muzikantai,baigusius Muzikos mokyklą orkestro narius keičia nauji – pradedantys auklėtiniai, tačiau orkestro profesionalumas ir koncertinė sėkmė lydi jį visuose pasirodymuose.

Jaunieji muzikantai groja ne tik savojo miesto koncertų salėse –orkestras sėkmingai pasirodė visose Pasaulio lietuvių, taip pat Lietuvos dainų šventėse 1998, 2003, 2007, 2009 ir2014 m., Lietuvos moksleivių dainų šventėse 2005, 2012 m., įvairiuosefestivaliuose Lietuvoje: „Atvažiuoja žolynai“, „Ateik, saulute, su pyragais“, taip pat tarptautiniuose festivaliuose Europoje: Vokietijoje (2008), Bulgarijoje (2009), Slovakijoje (2010), Lenkijoje (2011, 2013), Vengrijoje (2011, 2012), Prancūzijoje (2012, 2013), Čekijoje (2012), Makedonijoje (2014).

Siekdami propaguoti ir skleisti lietuvių liaudies muzikos tradicijas,orkestro vadovai bei nariai 2008 ir 2010 m. patys Alytuje surengė respublikinius liaudies instrumentų orkestrų festivalius „Gaudžia daudytės“.

Orkestras bendradarbiauja su liaudiškų šokių grupe „Uldukas“, liaudies meno studija „Dainava“, Alytaus muzikos mokyklos vaikų choru, solistais,instrumentalistais, vokaliniais ansambliais.

„Novik“ konkurse Latvijoje 2012 m. orkestro kanklininkių ansamblis laimėjo Didįjį prizą, 2014 m. – pirmąją vietą, tarptautiniame konkurse „Muzikuokime drauge“ Birštone 2012 m. užimta antroji vieta, 2013 ir2014 m.– pirmoji vieta. Skudutininkųgrupė respublikiniame lietuviškos muzikos festivalyje-konkurse „Atlėk, sakale“ 2014 m. užėmėantrąją vietą, jie taip pat yra įrašę ir išleidę kompaktinę plokštelę „Skambėkit, skudučiai“. Nuo 2008 m.ši orkestro grupė rengia bendras programas su Alytaus rajono Pivašiūnų vidurinės mokyklos skudutininkų ansambliu (vadovas – Algirdas Glovickis).

2011 m. kolektyvui suteikta, o 2015 m. vėl patvirtinta Mėgėjų meno kolektyvų I kategorija.

 


Dainius Stepanavičius (g. 1979 m. Alytuje) 2002 m. baigė Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją, toliau tęsė studijas Lietuvos muzikos akademijoje, įgijo bakalauro laipsnį. 2008 m. jis baigė LMTA magistro studijas, jam suteikta birbynės pedagogo kvalifikacija. D. Steponavičius dirbo Vilniaus universiteto Dainų ir šokių ansamblyje, grojo Alytaus dainų ir šokių ansamblyje ,,Varsa”, žinomame ir už Lietuvos ribų. Už parengtus laureatus ir už miesto vardo garsinimą apdovanotas merų bei miesto savivaldybės padėkomis. Nuo 2005 m. dirba Alytaus muzikos mokykloje birbynės mokytoju. 2013 m. pradėjo vadovauti Alytaus muzikos mokyklos liaudies instrumentų orkestrui.

Gražina Noreikienė (g. 1958 m. Skapiškyje, Kupiškio raj.) 1977 m. baigė Panevėžio miesto pedagoginę muzikos mokyklą ir įgijo kanklių mokytojos kvalifikaciją, tais pačiais metais atvyko dirbti į Alytų ir pradėjo vadovauti Eksperimentinio namų statybos kombinato dainų ir šokių ansamblio kanklių bei skudučių grupėms. 1988 m. ji baigė Valstybinę konservatoriją (dabar LMTA) ir įgijo kanklių dėstytojo kvalifikaciją, 2006 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto magistratūrą ir įgijo edukologijos magistro bei mokytojo kvalifikaciją. Nuo darbo pradžios dalyvavo visose Dainų šventėse, įvairiuose respublikiniuose renginiuose, daug kartų pristatė liaudies meną užsienio šalyse. Nuo 1986 m. dirba Alytaus muzikos mokykloje vyresniąja kanklių mokytoja, taip pat dirba Alytaus liaudies meno studijos ansamblyje „Dainava“, vadovauja skudutininkų grupei. Aktyviai dalyvauja Alytaus miesto, respublikiniuose renginiuose. Už pedagoginę ir kūrybinę veiklą ne kartą apdovanota Lietuvos liaudies kultūros centro, Alytaus miesto savivaldybės mero, Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštais.

Edita Radvilavičienė (g. 1968 m. Alytuje) 1991 m. mokėsi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, 2000 m. baigė Klaipėdos universiteto Menų fakultetą, įgijo folkloro ansamblių vadovo, instrumento pedagogo (kanklės), orkestrų ir ansamblių artisto kvalifikaciją. 2006 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo edukologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją. Nuo 1993 m. ji yra Alytaus muzikos mokyklos kanklių instrumento mokytoja metodininkė, Liaudies instrumentų orkestro kanklininkų grupės vadovė, o nuo 1997 m. – Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos tautinių šokių ansamblio „Uldukas“ kanklininkų grupės vadovė. 2012 m. pradėjo vadovauti Liaudies instrumentų skyriui. 2008 m. ir 2010 m. kartu su Violeta Prakapavičiene organizavo respublikinį liaudies instrumentų orkestrų festivalį ,,Gaudžia daudytės“. 2011 m. subūrė liaudišką vaikų kapelą. Aktyviai dalyvauja respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose bei folkloro festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje, jos mokiniai pelno aukščiausius įvertinimus.

Violeta Prakapavičienė (g. 1955 m. Rokiškio raj.) 1970 m. baigė Panevėžio Jono Švedo pedagoginę muzikos mokyklą (dabar – Panevėžio konservatorija), 1974 m. įgijo vaikų muzikos mokyklos dėstytojos ir liaudies instrumentų orkestro dirigentės kvalifikaciją. Tais pačiais metais pradėjo studijuoti Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose. 1998 m. apginė mokytojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją. 2006 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo edukologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją. 1978 m. jai suteikta kultūros švietimo darbuotojo, saviveiklinio choro vadovo kvalifikacija. 1978–1984 m. dirbo Alytaus miesto kultūros namų meno vadove, grojo dainų ir šokių ansamblyje „Dainava“, vadovavo liaudiškų šokių ansamblio „Dziemedėlis“ kanklininkių grupei. Nuo 1984 m. dirba Alytaus muzikos mokykloje kanklių mokytoja, nuo 1991 m. – Alytaus muzikos mokyklos liaudies instrumentų orkestro kanklininkų grupės vadovė ir liaudies meno studijos „Dainava“ kanklininkų grupės vadovė. 2008 ir 2010 m. kartu su Edita Radvilavičiene organizavo respublikinį liaudies instrumentų orkestrų festivalį ,,Gaudžia daudytės“. V. Prakapavičienė veda atviras pamokas, rengia metodinius seminarus ir juose dalyvauja, ruošia mokinius pasirodymams – konkursams, festivaliams, koncertams, kuriuose pelnyti laureatų, diplomantų vardai. Savo koncertine ir edukacine veikla ji prisideda prie lietuvių tautinės kultūros sklaidos. Ji yra koncertavusi Lenkijoje, Vokietijoje, Italijoje, Egipte, JAV, Kanadoje, Argentinoje, Urugvajuje, Brazilijoje, Japonijoje, Australijoje, Pietų Afrikos respublikoje.