LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Liaudiškos muzikos kolektyvai. Aukso paukštė 2019

Nominacija „Geriausias liaudiškos muzikos ansamblis ir vadovas“

 

Laureatas

Marijampolės meno mokyklos skudutininkių ansamblis „Tūto“ ir jo vadovė Daiva Vosylienė

 

Marijampolės meno mokyklos skudutininkų ansamblį „Tūto“ 2012 m. subūrė kanklių mokytoja metodininkė Daiva Vosylienė. Kolektyve muzikuoja 15 Marijampolės meno mokyklos moksleivių nuo 8 iki 18 m. 2017 m. ansambliui suteikta I meninio pajėgumo kolektyvo kategorija.

Kolektyvas yra parengęs keletą koncertinių programų, su kuriomis dalyvauja miesto renginiuose, tarptautiniuose bei respublikiniuose festivaliuose, konkursuose, dainų šventėse.

Skudutininkių ansamblis „Tūto“ – Lietuvos dainų šventės Ansamblių vakaro (2014, 2018), Moksleivių dainų šventės „Tu – mums viena“ (2016), Lietuvos vakarų krašto dainų šventės (2016, 2017, 2018), Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalio „Mes – Lietuvos vaikai“ (2015, 2019), skudutininkų ansamblių, ragų ir daudyčių pūtėjų festivalio „Dudutis“ (2013, 2015, 2017, 2019), tarptautinio tautinės muzikos instrumentų festivalio „Klonių aidai“ (2012, 2019), tarptautinio medinių pučiamųjų instrumentų festivalio „Medynės“ (2016, 2018), studentų liaudiškos muzikos festivalio „Linksminkimos“ (2015), regioninių dainų švenčių dalyvis. Nuo 2013 m. dalyvauja tautinės muzikos asociacijos „Trimitatis“ rengiamuose liaudies instrumentų orkestrų ir ansamblių festivaliuose. Koncertavo Lenkijoje, Latvijoje, Italijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Bulgarijoje.

Kolektyvas yra daugelio tarptautinių bei respublikinių konkursų laureatas: 2014 m., 2019 m. respublikiniame lietuviškos muzikos festivalyje konkurse „Atlėk, sakale“ pelnė pirmą vietą ir diplomą už originaliausią lietuvių autoriaus kūrinio interpretaciją, 2018 m. VI tarptautiniame Kazimiero Biliūno tautinių muzikos instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalyje-konkurse laimėjo Didįjį prizą, 2016 m respublikiniame vaikų ir jaunimo liaudiškų ansamblių bei mišrių instrumentų ansamblių konkurse „Tirlytis“ – Didįjį prizą, 2012 m., 2019 m. tarptautiniame lietuviškos muzikos festivalyje-konkurse „Kanklėmis kankliuokime, sutartinę traukime“ – pirmą vietą, 2015 m., 2016 m., 2018 m. jaunųjų atlikėjų konkurse „Gintarinis glissando“ – pirmą vietą, 2014 m., 2016 m., 2018 m. respublikiniame kamerinių ansamblių festivalyje-konkurse „Keturnytis“ pelnė laureato diplomą.

2014 m. skudutininkės dalyvavo kompaktinės plokštelės „Teaidi skudučiai“, 2018 m. – dainų švenčių įrašuose mokymo ir metodiniams tikslams, 2013 m., 2015 m. pasirodė LRT laidoje „Duokim garo“.

Nuo 2013 m. vadovės iniciatyva organizuojama kūrybinė-mokomoji, pažintinė stovykla „Vasara su „Tūto“.

 

Daiva Vosylienė (g. 1969 m.) nuo 1993 m. dirba Marijampolės meno mokykloje kanklių mokytoja. 2019 m. apdovanota Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliu už nuopelnus ugdant mokinių meilę liaudies instrumentams. Pedagogė darbo patirtimi dalijasi su kolegomis: skaito pranešimus respublikiniuose, miesto organizuojamuose seminaruose. D. Vosylienės vadovaujamo ansamblio „Tūto“ skudutininkės yra jos dėstomo kanklių dalyko mokinės. Koncertinėse programose jos atlieka kūrinius skudučiams ir kanklėms.

Vadovės kūrybos principai, tikslai: ugdyti jaunimo meilę tautiniams instrumentams, ieškoti naujų skudučiavimo galimybių, atnaujinti koncertines programas, dalyvauti įvairiuose renginiuose, konkursuose.