LNKC logotipas

Dainų diena 2018
MAŽEIKIAI

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

Mažeikių rajono kultūros centro veikla daugiafunkcinė. Ją sąlygoja suteikta aukščiausioji kategorija. 2006 metais centras švęs savo veiklos 60-metį (1946 m.). Ilgus metus rajoną savo veikla garsino liaudies teatras (įkūrėjas G.Ulba), mišrus choras ,,Draugystė” (įkūrėjas V.Urbonavičius), liaudiška kapela, instrumentinis ansamblis ,,Sekmadienis” (įkūrėjas A.Dargis). Pastarajame meninės patirties ir profesionalumo pradmenis įgijo žinomi dainininkai: J.Miliauskaitė, A.Pilypaitė, R.Dambrauskas ir kt.

Rajono grupėjė - "Geriausias kultūros centras"

Šiandien meninius ir kitus pomėgius galima reikšti 29 meno kolektyvuose, įvairiuose būreliuose. Kultūros centro meno kolektyvai yra pasiekę puikių rezultatų, kai kurie atšventę jau ne vieną dešimtmetį. Masiškiausias, prilygstantis profesionalams - mišrus choras ,,Draugystė” (vadovas R.Grušas), kurio repertuarą sudaro įvairus (sakralinė, pramoginė, klasikinė muzika). Choras organizuoja sakralinės muzikos festivalius, 2005 metais festivalis bus skirtas kraštiečio kompozitoriaus Konrado Kavecko 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Choro vadovas R.Grušas 2004 m. dirigavo jubiliejinėje Dainų šventėje Kaune. Regione žinoma kapela ,,Gunda” (vadovė G.Jomantienė), vidutinio amžiaus žmonių tautinių šokių grupė ,,Jurginėlis” (vadovė A.Gabalytė), aktyvūs ,,Bočiai” (vadovė G.Jomantienė), politinių kalinių ir tremtinių choras ,,Atmintis” (vadovė M.Jutkuvienė), populiarios vaikų popgrupės ,,Lietutis” ir ,,Drugelis” (vadovas A.Grinkevičius), humoro grupė ,,Vamzdiec” (vadovė K.Kinčienė), linksmosios muzikos orkestrėlis ,,Septynios širdys” (vadovas A. Petkus), instrumentinė grupė ,,Jolita ir kompanija” (vadovas A.Petkus), ritminių pramoginių šokių grupės (vadovė R.Zelbienė), jaunimo ir suaugusiųjų teatrai (vadovai D.Gedvilienė ir P. Mylė), moterų klubas ,,Demetra” (vadovė D.Gedvilienė), neįgalių žmonių ,,Optimistai” (vadovas L.Paulius) ir kiti. Etninę kultūrą propaguoja ansamblis ,,Sidabrinė gija” (vadovė K.Kinčienė), jaunimo folkloro ansamblis ,,Alksna” (vadovė D.Patrauskienė), kuris organizuoja ne tik koncertinę veiklą , bet ir ekspedicijas, rengiasi išleisti kompaktinę plokštelę. Kultūros centre dirba net 15 darbuotojų su aukštuoju išsilavinimu.

Kultūros darbuotojams tenka teikti kultūrines paslaugas miestui, kuriame šiuo metu gyvena apie 43 tūkst. gyventojų, rajone – apie 70 tūkst. Jų kultūriniai poreikiai įvairūs. 2004 metais surengta 517 įvairių renginių, kuriuose lankėsi apie 220 tūkst. žiūrovų. Kas treji metai į Mažeikius traukia dūdoriai ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš užsienio. Žemaičių dūdų šventėse dalyvauja profesionalūs orkestrai. Apie 2500 dalyvių, atlieka jungtinį repertuarą ir turi galimybę pasireikšti atskirai. 2004 metais surengta trečioji apskrities dainų, šokių ir muzikos šventė, kurioje dalyvavo apie 3000 dalyvių. Organizuotas tarptautinis jaunimo šokių festivalis ,,Sukauškiekem, sutrepsiekem”, kas treji metai organizuojamos meno ir amatų šventės, Mažeikių ir meno kolektyvų dienos, festivaliai. Vyksta tradicinės vaikų ir paauglių šventės su pamėgtu personažu Daiva Pamaiva, antrą kartą vyko ,Mažųjų ir jaunimo talentų rinkimai, išleista kompaktinė plokštelė. Gražia tradicija tapo Motinos dienai organizuoti Šauniausios močiutės rinkimus. Kasmet vasara sutinkama ir išlydima masiniais renginiais, o rudenį vainikuoja tradicinė derliaus ,,Bobų vasara”.

Daugelyje tradicinių masinių renginių programose dalyvauja Mažeikių rajono užsienio valstybių miestų partnerių meno kolektyvai (iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Čekijos, Vokietijos, Baltarusijos, Ukrainos, Olandijos, Turkijos, Ispanijos).

2004 metais buvo nupirktas iš AB ,,Mažeikių nafta” 7586,84 kv.m. bendrojo ploto, su žiūrovų, pramogų salėmis, kitomis patalpomis, atitinkančiomis šių dienų poreikius kultūros centras. Kuriame viena geriausių šalyje žiūrovų salių. Pramogų salėje galima rengti taip pat aukštos kokybės pelningus (tuo būdu mažinančius Savivaldybės kultūros centro išlaikymui skirtus kaštus) renginius. Pagerintos meno kolektyvų, kultūros specialistų darbo sąlygos. Rajono menininkai turi tinkamą erdvę parodinei ir kitai veiklai plėtoti. Mažoji salė atlieka konferencijų, seminarų, kamerinių renginių funkcijas, naudojama repeticijoms. Jaunimo laisvalaikio užimtumui skirta šiuolaikinė, patraukli pramogų salė.

Kultūros centras siūlo įvairių mokamų paslaugų, sudaro kultūrinės veiklos sutartis su įmonėmis ir organizacijomis, organizuoja jiems renginius ne tik Mažeikiuose. Uždirbdami daugiau lėšų, darbuotojai gali gerinti materialinę bazę, įsigyjama techninių priemonių (garso, apšvietimo, kompiuterių ir kt.), 2004 metais surinkta 105 tūkst. Lt spec. programų lėšų, iš rėmėjų – 59,750 tūkst. Lt , iš projektų – 32,160. tūkst. Lt . 2005 metais planuojama surinkti 206 tūkst. Lt spec. programų lėšų.

Plečiant kultūros infrastruktūrą, planuojant biudžetą, gerai suderinus, teisingai paskirsčius ir, atsižvelgus į gyventojų kultūrines reikmes bei kryptingai organizavus komercinių ir privačių struktūrų veiklą bendrame Kultūros centro veiklos kontekste – suformuojamas teigiamas visuomenės požiūris į rajono kultūros plėtotę bei jos vykdytojus, didinamas gyventojų laisvalaikio užimtumas, kultūrinių paslaugų kokybė, į aktyvią kultūrinę veiklą įtraukiama rajono bendruomenė.

Aprašą parengė Klubinio darbo organizatorė Sigita Gladkauskienė