LNKC logotipas

Dainų diena 2018
LNKC leidiniai - muzika chorams, orkestrams, kapeloms
MUZIKOS LEIDINIAI CHORAMS, PUČIAMŲJŲ IR LIAUDIES INSTRUMENTŲ ORKESTRAMS, LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELOMS
 
  CD Lietuvių choro muzikos antologija. IV tomas. 1940–1960 m. lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai. Sudarytojas Laurynas Vakaris Lopas. Garso režisierius  Justinas Ladyga. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2021. – 1 CD.

Kaina 7 Eur
  Leliumai, oi, kas vaikščiojo. 2021 m. naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkurse premijuoti B ir C kategorijos kūriniai suaugusiųjų, jaunių, jaunučių chorams ir vokaliniam ansambliui / Šiuolaikinės lietuvių choro muzikos antologija. Sudarytojas Tomas Kreimeris, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2021. – 96 p.

Kaina 7 Eur
  Kad jau saulukė. 2021 m. naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkurse premijuoti A kategorijos kūriniai chorui ir vokaliniam ansambliui / Šiuolaikinės lietuvių choro muzikos antologija. Sudarytojas Tomas Kreimeris, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2021. – 29 p.

Kaina 5 Eur

CD Lietuviška birbynė. Kūriniai birbynei ir birbynių ansambliams. Sudarytojas Kęstutis Lipeika, koordinatorė Jolanta Kisielytė - Sadauskienė. - Vilnius, LNKC, 2019. - 1 CD.

Kaina 5,00 Eur


CD
 „2017 m. Lietuvos suaugusiųjų chorų konkursas"šiuolaikinės choro muzikos retrospektyvinė rinktinė. Sudarytoja Nijolė Sinkevičiūtė, specialioji redaktorė Aurelija Andrejauskaitė. - Vilnius, LNKC, 2017. - 4 CD
Bukletas

Kaina 10,00 Eur


CD Lietuvių choro muzikos antologija VIII (1990 - 1998 m.). Atlieka Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika". - Vilnius, LNKC, 2017. - 1 CD

Kaina 5,00 Eur


CD Lietuvos choro muzika a cappella 1990–2008. 2-as leidimas. Šiuolaikinės choro muzikos retrospektyvinė rinktinė. Sudarytojai: Vytautas Miškinis, Regina Maleckaitė, Kastytis Barisas, Donatas Zakaras; Įdėklo sudarytoja Aurelija Andrejauskaitė, dailininkė Lina Bastienė. - Vilnius, LNKC, 2017. – 2 CD.

Kaina 10,00 Eur

CD „Sidabriniai balsai 2016". Šiuolaikinės vokalinės kamerinės muzikos retrospektyvinė rinktinė. Sudarytojas Dainius Puišys, specialioji redaktorė Aurelija Andrejauskaitė. - Vilnius: LNKC, 2016. – 2 CD.

Šiuose 2 CD – 53 kūriniai, įrašyti respublikinio solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai 2016“ III ture, kuris vyko 2016 metų spalio 15–16 d. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje (garso režisierius Rimantas Motiejūnas).

Kaina 10,00 Eur   Turinys

 

„Tavo vardą rašau": 2017 m. naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkurse premijuoti kūriniai mišriam chorui ir vokaliniam ansambliui. Sudarytojas Raimondas Katinas, dailininkė Audronė Lasinskienė. - Vilnius: LNKC, 2017. – 100 p. 

Kaina 10,00  Eur     

Turinys                                                                                                                                           

 

„Tu graži esi": 2017 m. naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkurse premijuoti kūriniai lygių balsų chorui  ir vokaliniam ansambliui. Sudarytojas Raimondas Katinas, dailininkė Audronė Lasinskienė. - Vilnius: LNKC, 2017. – 63 p. 

Kaina 5,00  Eur 

Turinys


„O kai sauliūtė": 
2016 m. naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkurse premijuoti (nesudėtingi) kūriniai chorui ir vokaliniam ansambliui . Sudarytojas Alfonsas Vildžiūnas, dailininkė Audronė Lasinskienė. - Vilnius: LNKC, 2016. – 114 p.

Kaina 5,00 Eur

Turinys


„Anima Christi"
: 2016 m. naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkurse premijuoti (sudėtingi) kūriniai chorui ir vokaliniam ansambliui. Sudarytojas Alfonsas Vildžiūnas, dailininkė Audronė Lasinskienė. - Vilnius: LNKC, 2016. – 70 p.

Kaina 10,00 Eur

Turinys


„Ai Siaudžia": 2011–2015 m. premijuoti B kategorijos (nesudėtingi) kūriniai mišriam chorui ir vokaliniam ansambliui. Sudarytoja Aurelija Andrejauskaitė, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius: LLKC, 2015. – 92 p.

Kaina 5,00 Eur

Turinys


„Jau aušt aušružė": 2011–2015 m. premijuoti A kategorijos (sudėtingi) kūriniai mišriam chorui ir vokaliniam ansambliui. Sudarytoja Aurelija Andrejauskaitė, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius: LLKC, 2015. – 98 p.

Kaina 10,00 Eur

Turinys


„O salutaris": 2011–2015 m. premijuoti kūriniai chorui pagal religinį ir liturginius tekstus. Sudarytoja Aurelija Andrejauskaitė, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius: LLKC, 2015. - 85 p.

Kaina 10,00 Eur

Turinys


„Rūta žalioji": 2011–2015 m. premijuoti B kategorijos (nesudėtingi) kūriniai lygių balsų chorui, vokaliniam ansambliui. Sudarytoja Aurelija Andrejauskaitė, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius, LLKC, 2015. – 72 p.

Kaina 5,00 Eur

Turinys


„Aisim, sesės, dobilio": 2011–2015 m. premijuoti kūriniai liaudies instrumentų orkestrams bei ansambliams. Sudarytoja Jolanta Kisielytė – Sadauskienė, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius: LLKC, 2015. - 116 p. (+ kompaktinė plokštelė)

Kaina 5,00 Eur


„Šių naktelį": 2011–2015 m. premijuoti kūriniai liaudiškos muzikos ansambliams, dainų ir šokių ansambliams. Sudarytoja Jolanta Kisielytė – Sadauskienė, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius: LLKC, 2015. - 100 p. (+ kompaktinė plokštelė)

Kaina 5,00 Eur

 
„Žalias kiemelis": 2011–2015 m. premijuoti kūriniai kanklių ir skudučių ansambliams. Sudarytoja Jolanta Kisielytė – Sadauskienė, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius: LLKC, 2015. - 54 p. (+ kompaktinė plokštelė)

Kaina 5,00 Eur

CD Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų antologija: medžiagos apie šalies orkestrų istorijas, meninę ir organizacinę veiklą, rinkinys. Sudarytojai Rolandas Lukošius ir Gerimantas Statinis. – Vilnius: LLKC, 2013. - 71 p. (kng. + 2 CD)

Kaina 10 Eur


Lietuvių choro muzikos antologija, III tomas
, 1920-1940 m. lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai. Sudarytojas Povilas Gylys. – Vilnius: LLKC, 2014. – 236 p.

Kaina 11,58 Eur

Lietuvių choro muzikos antologija, II tomas, 1900-1920 m. lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai. Sudarytojas Povilas Gylys. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2013.– 220 p.

Kaina 11,58 Eur

 


Lietuvių choro muzikos antologija, I tomas, iki 1990 m. lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai. Sudarytojas Rolandas Aidukas. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2012. – 337 p. 

Kaina 11,58 Eur

 
Per girią girelę. – Kūriniai suaugusiųjų ir vaikų chorams, vokalniams ansambliams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2012. – 88 p. (Parduota)

Plačiau...

Lietuvių choro muzikos antologija, IX tomas, 1999-2008 m. lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai. Sudarytojas Vaclovas Augustinas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2011. 314 p.

Kaina 11,58 Eur 

Turinys

Lietuvių choro muzikos antologija, IV tomas, 1940-1960 m. lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai. Sudarytojas Laurynas Vakaris Lopas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2011.  274 p.

Kaina 11,58 Eur 

Turinys

Chorinės muzikos rinkinys ,,Amžių lieptas". Rinkinyje - 2008-2009 m. Lietuvos liaudies kultūros centro įsigyti kūriniai suaugusiųjų mišriems chorams ir vokaliniams ansambliams. Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė. Vilnius: LLKC. 2010  73 p.  (Parduota)


Plačiau...

Chorinės muzikos rinkinys ,,Ciklai". Rinkinyje  2004 ir 2009 m. Lietuvos liaudies kultūros centro įsigyti 4 kūrinių ciklai jaunučių, jaunių chorams. Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC.  44 p.   

Kaina 2,90 Eur 

Plačiau... 

,,Lopšinė": chorinės muzikos rinkinys. Rinkinyje – 2008-2009 m. įsigyti ir 2010 m. naujų kūrinių konkurse premijuoti kūriniai suaugusiųjų lygių balsų chorams ir vokaliniams ansambliams. Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė. Vilnius: LLKC.  79 p.  (Parduota)


Plačiau...
Chorinės muzikos rinkinys ,,Tykus Tykus". Rinkinyje  2010 m. naujų kūrinių konkurse premijuoti kūriniai suaugusiųjų mišriems chorams ir vokaliniams ansambliams. Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC.  72 p.   (Parduota)

Plačiau...

Chorinės muzikos rinkinys ,,Žiogo pirkelė". Rinkinyje – 2004-2009 m. Lietuvos liaudies kultūros centro įsigyti ir 2010 m. naujų kūrinių konkurse premijuoti kūriniai jaunučių, jaunių chorams. Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC.  89 p.  (Parduota)

Plačiau...

Lietuvių choro muzikos antologija, V tomas, 1960-1972 m. lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai. Sudarytojas Jurijus Kalcas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010.  221 p.

Kaina 11,58 Eur 

Turinys

Lietuvių choro muzikos antologija, VI tomas, 1973-1980 m. lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai. Sudarytojas Jurijus Kalcas. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010.  237 p.

Kaina 11,58 Eur 

Turinys

Lietuvių choro muzikos antologija, VIII tomas, 1990-1998 m. lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai. Sudarytojas Vaclovas Augustinas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010.  328 psl.

Kaina 11,58 Eur 

Turinys

Lietuvių choro muzikos antologija, VII tomas, 1980-1990 m. lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai. Sudarytojas Vaclovas Augustinas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2009.  282 p.

Kaina 11,58 Eur 

Turinys

 
Juozapaitis, Vytautas. Gieda gaideliai. Kūriniai liaudiškoms kapeloms.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2008.  172 p.(+ kompaktinė plokštelė).

Kaina 5,79 Eur

Skambėkite, kanklės, I dalis. Sudarytojos Lina Naikelienė, Jolanta Babaliauskienė.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2008  55 p.

Kaina 8,69 Eur 

Skambėkite, kanklės, II dalis. Sudarytojos Lina Naikelienė, Jolanta Babaliauskienė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2008  55 p.

Kaina 8,69 Eur 

2007 m. Lietuvos dainų švenė DAINŲ DIENA. Dainos suaugusiųjų ir jaunimo chorams. Sudarytojai Aurelija Andrijauskaitė, Donatas Zakaras. Vilnius: LLKC, 2006.
I sąsiuvinys. (Parduota)
II sąsiuvinys. Kaina 1,45 Eur 
III sąsiuvinys. Kaina 1,16 Eur 

 

Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Sudarytojas Boleslovas Zubrickas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1999 m.  766 p.

Kaina 2,90 Eur 

2007 m. Pasaulio lietuvių dainų šventė „Būties ratu": 2007 metų Dainų dienos programa. – Vilnius: LLKC, 2005. – 52 p.: kūrinių natos.

„Magnificat": 2005 m. repertuaras mišriam chorui, trims pučiamiesiems ir vargonams. Sudarytoja Kristina Vasiliauskaitė. – Vilnius: LLKC, 2005. – 72 p.: gaid.

(Parduota)

Giesmės chorams: 2005 m. repertuaras. Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė. – Vilnius: LLKC, 2005. – 93 p.: gaid.

(Parduota)

Liaudies dainų išdaigos suaugusiųjų chorams, I kn.: 2005 m. repertuaras. Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė. – Vilnius: LLKC, 2005. – 62 p.: gaid.

(Parduota).

Originalios dainos suaugusiųjų chorams, II kn.: 2005 m. repertuaras. Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė. – Vilnius: LLKC, 2005. – 68 p.: gaid.

(Parduota).

Dainos mišriems, moterų ir vyrų chorams, I kn.: 2002 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras.Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė. – Vilnius: LLKC, 2000. – 46 p.: gaid.

Kaina 1,45 Eur

Dainos jaunių, merginų ir jaunimo mišriems chorams, II kn.: 2002 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras. Sudarytojas Saulius Liausa. Vilnius: LLKC, 2000.  64 p.: gaid. 

Kaina 1,45 Eur 

 

Dainuokime drauge III rinkinys: dainos suaugusiųjų ir jaunimo chorams: 2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras. Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 2001. 40 p., gaid. 
Kaina 1,45 Eur 

 

Dainos berniukų, jaunių ir merginų chorams, IV rinkinys: 2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras. Sudarytojas Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 2002.  28 p., gaid. 
Kaina 0,87 Eur 

 

Dainos mišriems, moterų ir vyrų chorams, V rinkinys: 2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras. Sudarytojas Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 2002.  60 p., gaid. 
Kaina 1,45 Eur 

Giedraitis R., Lietuviškos dainos dūdoriams: choraliniai pratimai orkestrams, Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatas.  Vilnius: LLKC, 2002.  Komplektas: partitūra ir partijos (13 sąs.).

Atnešk padangę gryną, I d.: dainos jaunimo chorams. Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 2002.  56 p., gaid. 


Kaina 1,45 Eur 

Atnešk padangę gryną, II d.: dainos suaugusiųjų  chorams. Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 2002.  56 p., gaid. 


Kaina 1,45 Eur 


Pasvydo, I kng.: kūriniai liaudies instrumentų orkestrams, 2002 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės Ansamblių vakaro repertuaras. Sudarytojas Saulius Prusevičius.  Vilnius: LLKC, 2000.  150 p.: gaid.

Pasvydo, 2 kng.: kūriniai liaudies instrumentų orkestrams, 2002 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės Ansamblių vakaro repertuaras. Sudarytojas Saulius Prusevičius.  Vilnius: LLKC, 2001.  111 p.: gaid.

Užeikit, sveteliai: kūriniai liaudiškos muzikos kapeloms: 2002 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Ansamblių vakaro repertuaras. Sudarytojai Genovaitė Juknevičienė ir Saulius Prusevičius.  Vilnius: LLKC, 2000.  130 p.: gaid (Parduota).

Bražinskas, A. Čia dainelės jums ir mums: dainos vaikų ir moksleivių chorams. Žodžiai Ramutės Skučaitės.  Vilnius: LLKC, 1999.  49 p.: gaid.

Giesmės: vaikų ir suaugusiųjų chorams. Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė. Vilnius: LLKC, 1999.  89 p.: gaid.
(Parduota)
Bružaitė, Z. Amžių dainos: choro partitūra: 1999 m. Baltijos šalių studentų dainų šventės „Gaudeamus XIII" chorų repertuaras. Sudarytojas Saulius Liausa, redakcija Povilo Gylio.  Vilnius: LLKC, 1998.  20 p.: gaid. 
Bružaitė, Z. Amžių dainos: klavyras: 1999 m. Baltijos šalių studentų dainų šventės „Gaudeamus XIII" chorų repertuaras. Sudarytojas Saulius Liausa, redakcija Povilo Gylio.  Vilnius: LLKC, 1998.  32 p.: gaid. 
Dainos studentų chorams: 1999 m. Baltijos šalių studentų dainų šventės „Gaudeamus XIII" jungtinė programa. Sudarytojas Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 1998.  88 p.: gaid. 
Dainos studentų chorams: 1999 m. Baltijos šalių studentų dainų šventės „Gaudeamus XIII" Lietuvos programa. Sudarytojas Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 1998.  62 p.: gaid. 
Gimtinės dainos: dainos moksleivių chorams. Sudarytojas Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 1998.  72 p.: gaid.
 
Kaina 0,58 Eur 

Vasaros paukštis: dainos jaunimo chorams. Sudarytojas Saulius Liausa. – Vilnius: LLKC, 1998.  108 p.: gaid.

Kaina 1,16 Eur 

Jozėnas, A. Aranžuotos dainos: nepilnam mišriam, lygių balsų ir keturbalsiam chorui. Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 1997. 80 p.: gaid. 
Kūriniai liaudiškos muzikos kapeloms: 1998 m. pasaulio lietuvių dainų šventės repertuaras. Sudarytojas Saulius Liausa.  Vilnius: LLKC, 1997.  88 p.: gaid.  
Dainos dainų šventei, I kn.: dainos suaugusiųjų chorams: 1998 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras. Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 1996.  36 p.: gaid. 
Dainos dainų šventei, II kn.: dainos jaunimo chorams: 1998 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras. Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 1996.  36 p.: gaid. 

Dainos dainų šventei, II kn.: dainos vaikų, suaugusiųjų ir jungtiniam chorui: 1998 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras. Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 1996.  92 p.: gaid. 

Kaina 2,18 Lt.

Dainų dainelė: dainų rinkinys vaikams ir moksleiviams. Sudarytojas Arvydas Adamonis.  Vilnius: LLKC, 1995.  103 p.: gaid.

Sveikinu žemę: dainos mišriems chorams. Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė. – Vilnius: LLKC, 1995.  139 p.: gaid. 
Giedok, kad esi, I kn.: 1994 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras. Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 1994.  108 p.: gaid. 
Giedok, kad esi, II kn.: 1994 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras. Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 1994.  84 p.: gaid. 
Berniukų ir jaunuolių chorai: Lietuvos jaunimo dainų šventė, Vilnius '93. Sudarytojas Vytautas Miškinis.  Vilnius: LLKC, 1992.  69 p.: gaid. 
Jaunių chorai: Lietuvos jaunimo dainų šventė, Vilnius '93. Sudarytojas Vytautas Miškinis.  Vilnius: LLKC, 1992.  88 p.: gaid. 
Jaunučių chorai: Lietuvos jaunimo dainų šventė, Vilnius '93. Sudarytojas Vytautas Miškinis.  Vilnius: LLKC, 1992.  23 p.: gaid. 
  Merginų chorai: Lietuvos jaunimo dainų šventė, Vilnius '93. Sudarytojas Vytautas Miškinis.  Vilnius: LLKC, 1992.  67 p.: gaid. 
  Mišrūs chorai: Lietuvos jaunimo dainų šventė, Vilnius '93. Sudarytojas Vytautas Miškinis.  Vilnius: LLKC, 1992.  56 p.: gaid. 
Dainų dainelė '92, I ir II d..: dainos vyresniojo ir jaunesniojo amžiaus vaikams. Sudarytojas Romualdas Kondrotas.  Vilnius: LLKC, 1991.  76 p.: gaid. 
Daugėla, K. Sugrįžki, jaunyste: lietuvių liaudies dainų pynė pučiamųjų orkestrui: partitūra ir balsai. Sudarytojas ir red. Jonas Kinderys.  Vilnius: LLKC, 1991. – gaid. 
Dainuojam Lietuvą: 1990 m. XIII Lietuvos tautinės dainų šventės Dainų dienos repertuaras.  Vilnius: LLKC, 1990.  120 p.: gaid. 


 

Sidir vidir žolynėlis, I d.: šokių rinkinys: 2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės Šokių dienos repertuaras. Sudarytoja Gražina Kasparavičiūtė.  Vilnius: LLKC, 2001.  240 p., apraš., brėž., gaid. (Parduota)

 

Sidir vidir žolynėlis, II d.: šokių rinkinys: 2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės Šokių dienos repertuaras. Sudarytoja Snieguolė Einikytė.  Vilnius: LLKC, 2001.  389 p., apraš., brėž., gaid. (Parduota)

Volungėlė: dainos moterų chorams. Sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC, 1990.  82 p.: gaid. (Parduota)