LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Nominacija "Už nuopelnus tautinei kultūrai 2017"

Asmenybės nominacija

 
UŽ NUOPELNUS TAUTINEI KULTŪRAI
 

Laureatė 
 Leokadija DABUŽINSKAITĖ


 

Leokadija Dabužinskaitė gimė 1952 m. 1975 m. baigusi Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto Choreografijos skyrių, pradėjo dirbti Panevėžio liaudies dainų ir šokių ansamblyje „Ekranas“. Ansamblio šokių grupei vadovavo iki 1993 m. 1976–1979 m. dėstė Valstybinės konservatorijos Aktoriaus meistriškumo katedroje Panevėžio aktorių kursui, kūrė choreografiją Panevėžio teatrų spektakliams. Nuo 1993 m. iki šiol dirba choreografe Lietuvos rusų dramos teatre.

L. Dabužinskaitė – plačių meninių interesų choreografė. Dirbdama teatruose,  režisuodama įvairiausias šventes, festivalius ar kolektyvų programas, su giliomis įžvalgomis stengiasi pasakyti tai, kas yra už siužeto teksto  ar dainos ir melodijos sąveikos, tačiau gali būti išreiškiama šokio judesiu.  Plačiame jos kūrybinės veiklos spektre, kaip svarbus  nuopelnas lietuvių liaudies meno tradicijai, išskirtina pagarba liaudies kūrybai, noras apeliuoti  į pirmines archajiškiausias šokio judesio ir vaidmenų reikšmes.

Turėdama didelę darbo dainų ir šokių ansamblyje patirtį, L. Dabužinskaitė tinkamai atskleidžia  šio žanro savitumą: nuolat gilinasi į liaudies kūrybos gilumines prasmes,  specifiškumą, poetiką ir apeigas, kitas apraiškas, lydėjusias mūsų šventes.

 L. Dabužinskaitė yra viena žymiausių Lietuvos dainų švenčių, festivalių, įvairių renginių režisierė, siekianti atskleisti lietuvių tautos gyvenimo gilumines prasmes ir jų reikšmę moderniame pasaulyje.

2014 m. L. Dabužinskaitė  apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.