LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Nuostatai 2007

                                                                                        Patvirtinta
                                                                                        Lietuvos liaudies kultūros centro
                                                                                        direktoriaus 2006 12 06 Įsk. Nr. V–44

 LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRŲ APŽIŪRA IR ŠVENTĖ

ŠIMTAKOJIS-2007

NUOSTATAI

1.  Bendroji dalis

Tęsdami tradiciją, skatindami vaikų ir jaunimo teatrų veiklą, 2007 m. sausio-gegužės mėn. kartu su miestų, rajonų savivaldybių kultūros, kultūros ir švietimo skyriais, kultūros centrais rengiame ketvirtąją Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūrą ir šventę ŠIMTAKOJIS – 2007.

2.  Dalyviai

Dalyviai skirstomi į dvi grupes:
–  vaikų iki 16 m. amžiaus;
–  jaunimo nuo 16 m. amžiaus.
Jeigu spektaklyje dalyvauja mišri grupė, kuriai amžiaus grupei spektaklis priskiriamas, lems tematika.

3. Reikalavimai

– Spektaklis turi būti sukurtas po Šimtakojo – 2005;
– Trukmė – 20–50 min. (prašome neviršyti laiko);
– Būtina spektaklio programėlė;
– Regioninių švenčių rengėjams nusiųsti I turo protokolą, dalyvių sąrašą, atrinktų spektaklių anketas, afišas ir 2 – 3 spektaklio nuotraukas.
Pastaba. Spektaklis gali būti sukurtas pagal lietuvių ar užsienio dramaturgiją, galima prozos ar poezijos kūrinio inscenizacija, pačių dalyvių ar režisieriaus scenarijus, etiudų spektaklis.

4. Rengimo tvarka

ŠIMTAKOJIS-2007 rengiamas tokia tvarka:

4.1.Vietinės miestų, rajonų teatrų apžiūros vyks sausio–vasario–kovo mėn.
Vietinės vertinimo komisijos iki 2007 m. kovo 31 d. atstovauti miestui, rajonui į regioninį turą atrenka po 2 savo miesto ar rajono atrankoje geriausiai pasirodžiusius teatrus: 1 vaikų, 1 jaunimo (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestai – 2 vaikų, 2 jaunimo).
Atrinktų spektaklių protokolą tvirtina LLKC paskirtas apskrities teatro ekspertas konsultantas.

4.2.Regioninės apžiūros:
Molėtuose balandžio 13 – 14 d. (kultūros centro direktorė Rasytė Grikienienė, tel. 8 ~383 51 571)
Druskininkuose balandžio  14 – 15 d. (kultūros centro direktorė Rima Viniarskaitė, tel.: 8 ~ 313 53 122, 8 ~ 652 97 933)
Kuršėnuose   balandžio 19 – 20 d. (koordinatorė Nijolė Girniuvienė, tel. 8 ~ 415 23 471)
Mažeikiuose balandžio 20 – 22 d. (koordinatorė Daiva Gedvilienė, tel. 8 ~ 688 03 260)
Jonavoje balandžio 27 – 28 d. (koordinatorė Jurgita Urnikienė, tel. 8 ~ 687 84 498)
Visagine balandžio 27 – 28 d. (koordinatorė Liudmila Dapkienė, tel. 8 ~ 681 63 842)

Vertinimo komisijos, kurias sudarys LLKC pakviesti ekspertai, į baigiamąsias šventes Plungėje (vaikų) ir Jurbarke (jaunimo) atrinks tik aukšto meninio lygio spektaklius. Dalyviams bus įteikti regioninio renginio organizatorių padėkos raštai.

4.3.Baigiamosios teatrų šventės:
Vaikų:
– Plungės rajono kultūros centre gegužės 17 – 18 d. (direktorius Romas Matulis, 8 ~ 448 51 981).
Jaunimo:
– Jurbarko rajono kultūros centre gegužės 11 – 12 d. (direktorė Danutė Samienė, 8 ~ 447 70 203).

Baigiamųjų švenčių dalyviai bus nominuoti ir paskelbti šventės laureatais, jie pelnys LLKC diplomus.

Pastaba. Privalu atidžiai užpildyti rekomenduojamų teatrų, kuriuos vertinimo komisija atrinko vaidinti regione, anketas ir protokolą. Iki kovo 31 d. išsiųsti regioninių apžiūrų rengėjams.

Pavėlavusieji nebus kviečiami.

ŠIMTAKOJO -2007 kūrybinė stovykla laboratorija
(liepos 23 – 26 d. Vilko muziejus, Indubakių km., Saldutiškio sen., Utenos r.) Kviečiami visų lygių Šimtakojo – 2007 teatrų režisieriai, taip pat kiti, vaikų ir jaunimo teatrų vadovai, norintys kelti kvalifikaciją.

5. Koordinavimas

ŠIMTAKOJO-2007 koordinatorius – LLKC Teatro poskyrio vyriausiasis specialistas Ramūnas Abukevičius
Tel. (8 ~ 5) 261 2100, faks. (8 ~ 5) 261 2607
El.paštas.: ramuno.atelje@lycos.com
Barboros Radvilaitės g. 8, LT–01124 Vilnius

Visas išlaidas apmoka dalyvius komandiruojanti įstaiga.