LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Aukso paukštės chorų nominavimo nuostatai

CHORŲ METŲ NOMINACIJŲ

N U OS T A T A I

Bendroji dalis

1. Nominacijas steigia ir skelbia Lietuvos liaudies kultūros centras.

2. Nominacijos teikiamos:

2.1. “Tarptautinio spindesio žvaigždė” - geriausiam tarptautinio lygio suaugusiųjų ar vaikų chorui;
2.2.“Ryškiausia Lietuvos žvaigždė” - geriausiam vietiniam suaugusiųjų ar vaikų chorui; 
2.3. “Naujai suspindusi žvaigždė” - jaunam suaugusiųjų ar vaikų chorui;

3. Nominacijos skiriamos:

3.1.“Tarptautinio spindesio žvaigždė” - chorui (suaugusiųjų ar vaikų) už laimėjimus, prizines vietas tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose;

3.2.“Ryškiausia Lietuvos žvaigždė” - chorui (suaugusiųjų ar vaikų), ne mažiau 10 metų produktyviai ir kūrybingai dirbančiam, daug koncertuojančiam, rengiančiam ir įgyvendinančiam įdomius projektus(respublikinius ar tarptautinius festivalius, konkursus), seminarus, konferencijas ir pan.;

3.3. “Naujai suspindusi žvaigždė” - jaunam chorui (suaugusiųjų ar vaikų), susikūrusiam per pastaruosius dvejus trejus metus ir pasiekusiam įspūdingų rezultatų, (dalyvavo Lietuvos chorų konkursuose, festivaliuose, apžiūrose), surengusiam naujos choro muzikos (ar teminių)  koncertų ciklus;

Nominacijų skyrimas ir paskelbimas

1. Kandidatus nominacijoms gali siūlyti miestų ir rajonų kultūros bei švietimo skyriai, valstybinės įstaigos ir organizacijos, Lietuvos chorų sąjunga ar jos skyriai.

2. Išsamios kandidatų charakteristikos, ne mažiau 2 rekomendacijos, choro veiklą iliustruojanti medžiaga (straipsniai iš spaudos, laimėtų konkursų diplomų kopijos, konceretų programos, nuotraukos, vaizdo ar garso įrašai, kompaktiniai diskai ir pan.) pateikiama iki gruodžio 1 dienos LLKC muzikos sektoriui.

3. Nominacijoms atrinkti sudaroma speciali komisija ,kurios sudėtį tvirtina LLKC direktorius.

4. Komisija kiekvienai nominacijai atrenka po tris kandidatus, iš jų balsavimo būdu išrenka laureatą.

5. Kandidatai ir laureatai paskelbiami viešoje nominacijų teikimo ceremonijoje Vilniuje, Rotušės salėje, sausio mėnesį.

6. Kandidatus nominacijoms LLKC skelbia spaudoje.

7. Nominacijos laureatai į kitą apdovanojimą gali pretenduoti ne anksčiau kaip po 5-erių metų.