LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Nuostatai

 Programos | Įstatymai | Nuostatai | Kiti


Lietuvos nacionalinio kultūros centro nuostatai (patvirtinta LR Kultūros ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮV-247), nuoroda E-TAR.


Kategorijų suteikimas mėgėjų meno kolektyvams

Kategorijų suteikimas pagal mėgėjų meno kolektyvų meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus (LR kultūros ministro įsakymas 2008-03-17 Nr. ĮV–145)

Kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus komisijų darbo tvarkos aprašas (LNKC direktoriaus įsakymas (2022-12-22 Nr. V-86)

Švietimo sistemos kolektyvų pajėgumo nustatymo tvarkos aprašas (LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2008-10-13 Nr. ISAK-2773)


Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų ir muzikos instrumentų įsigijimas

Dėl mėgėjų meno kolektyvų aprūpinimo tautiniais, archeologiniais, istoriniais kostiumais ir muzikos instrumentais ar jų įsigijimo ir gamybos išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (patvirtinta LR Kultūros ministro ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės, laikinai einančios švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas 2024 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-494/V-664)

Paraiška kostiumams (šablonas)

Paraiška instrumentams (šablonas)


Dainų šventės

Dėl dainų švenčių nacionalinės komisijos nuostatų patvirtinimo (LR kultūros ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas) (Žin., 2008, Nr.: 66-2518)

Dėl dainų švenčių nacionalinės komisijos personalinės sudėties tvirtinimo (e-seimas.lrs.lt, 2020-08-04 Nr. ĮV-1036/V-1158)

Dainų švenčių tarybos nuostatai

2024 metų šimtmetį mininčios Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ maisto produktų prekybos vietų nuomos organizatoriaus parinkimo konkurso nuostatai

LR Vyriausybės 2006 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 607 dėl Lietuvos dainų švenčių tradicijos išsaugojimo (Žin., 2006, Nr.: 70-2581)


Nominacijos „Aukso paukštė" ir „Aukso vainikas"

Mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimų „Aukso paukštė“ nuostatai (LNKC direktoriaus 2022-11-23 įsakymas Nr. V-68)

Respublikinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ nuostatai (2019 m.)


Mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybos

Nuostatai (patvirtinta LNKC direktoriaus, 2022 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-13)

Bendras sąrašas  2022  2018

Ekspertų, konsultantų sąrašas (patvirtinta LNKC direktoriaus, 2016 m. spalio 31 d., Įsakymo Nr. V-75, redakcija 2021-02-04 įsakymas Nr. V-13)

Dėl mėgėjų meno plėtros koordinavimo tarybos nuostatų patvirtinimo (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-602)

Meno kolektyvų ir jų vadovų veiklos nuostatai


Kultūros centrai

Kultūros centrų premijų skyrimo nuostatai (patvirtinta LR Kultūros ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮV-260)

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir savivaldybių kultūros centrų vadovams (patvirtinta LR Kultūros ministro 2023 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. ĮV-233)

Kultūros centrų tarybos nuostatai (patvirtinta LR Kultūros ministro 2023 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. ĮV-234)