LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Plačiau apie akciją

Lietuvos berniukų chorų festivalis-akcija LIETUVOS BERNIUKAI PRIEŠ SMURTĄ IR NARKOMANIJĄ

Tai tęstinis nuo2000 m. kasmet per didžiuosiuos Lietuvos miestus keliaujantis renginys. Šis festivalis – vienas svarbių chorinio dainavimo tradicijas puoselėjančių, chorinį judėjimą mokyklose aktyvinančių meno kolektyvų sambūrių. Besiplečiantis berniukų chorų sąjūdis, suburiantis apie 60 chorų, per 2 tūkst. dalyvių, įtraukia šalies berniukus ir jaunuolius į meninį, koncertinį gyvenimą ir, kas ne mažiau svarbu, į pilietinę narkomanijos bei nusikalstamumo prevencijos sąjūdį.

Festivalio dalyviai koncertuoja aikštėse, bažnyčiose, salėse, vaikų globos namuose, nepilnamečių izoliatoriuose. Festivalyje dalyvaujančių berniukų chorų tipai keičiasi: vienais metais dalyvauja berniukų jaunučių, o kitais – berniukų jaunuolių chorai, parengiantys sudėtingą stambios formos muzikinį kūrinį.