LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Placiau apie 2008 m.parodą

 

              Ketvirtoji respublikinė konkursinė „Aukso vainiko“ paroda dar kartą leidžia įsitikinti, kad liaudies menas yra gyvybingas ir pasižymi žanrų įvairove. Liaudies meno savitumą lemia tradicijų išsaugojimas ir paprasta, kartais netgi naivi, susijusi su krašto gamta ir etnine kultūra, menininko pasaulėžiūra.
            Šiandieninė tautodailė – natūrali tradicinio liaudies meno tąsa. Greta nenutrūkusių senųjų liaudies dailės apraiškų (audimas, margučių marginimas, verbų rišimas ir kt.) atsiranda ir sparčiai plėtojasi kai kurių dailės šakų technikos ir meninės raiškos naujovės (karpiniai, skiautiniai ir kt.).
            Šiais metais net penki tapytojai regioniniuose turuose užėmė pirmąsias vietas. Puikiuose peizažuose, figūrinėse kompozicijose vaizduojama žmogaus kasdienybė, pakili švenčių nuotaika, žmogaus ir gamtos ryšys, šventieji globėjai.
              Senosios religinių paveikslų tradicijos plėtojimas grafikos darbuose.
             Ypatingą vietą parodoje užima dirbiniai iš medžio. Skulptūra Lietuvoje iki šiol tebėra viena gyvybingiausių liaudies dailės šakų, tęsianti iš senų laikų paveldėtas dievdirbystės tradicijas. Pergyvenusi smukimo ir atgimimo laikotarpius, ji su nauja jėga vis atgimsta.
             Kaip ir praeitose parodose, labai ryški ir įdomi taikomoji dailė. Kaip ir anksčiau, viena svarbiausių šakų, pretenduojanti į aukščiausius apdovanojimus šiemet, išlieka tekstilė. Net keturios audėjos pristato tradicinius audinius.
             Antri metai iš eilės galima   gėrėtis puikia skrynių ir kuparų kolekcija, kartu stebėdami ir menininko meistrystės augimą. Gerokai išaugęs meistrų profesionalumas šių metų regioninėse parodose pakoregavo ir jų įvertinimą. Tarp siekiamų I, II ir III vietų atsirado per didelių skirtumų, todėl kai kuriuose regionuose ne visos vietos turėjo savo laimėtojus.
           Tikimės, kad ši paroda leidžia ne tik pajusti šiuolaikinės lietuvių tautodailės savitumus, įvairovę, parodo jos vietą dabartinėje kultūroje, atspindi ilgaamžes vertybes, bet yra reikšminga ir patiems kūrėjams, nes jie turi galimybę suvokti savo kūrybos svarbą, dalytis patirtimi, konsultuotis su specialistais.

Laisvė Ašmonaitienė

2008 m. Aukso vainiko laureatai:

Ona Pusvaškytė                            Adolfas Teresius                Adelė Tumėnienė       

                                                  
                                             

"Šv. Jurgis" (2007-2008 m.)        Kryžius (2008 m.) medis              Lovatiesė (2007-2008 m.),
lino raižinys, 86x61                    (ąžuolas), Pošvenčio k.,               
                                                   Prienų r., h 500