LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Visa Lietuva šoka 2015

Pirmą kartą visa Lietuva šoks kartu!

Lietuvos liaudies kultūros centras (LLKC) inicijuoja unikalią etninės kultūros akciją „Visa Lietuva šoka“, kuri vyks š. m. rugsėjo 19 d. 17 val. Akcijos tikslas – per tradicinius šokius ir liaudies dainas vienyti Lietuvos žmones, stiprinti lietuvių kultūrinės tapatybės pajautą.

Pirmą kartą visi Lietuvos žmonės yra kviečiami tuo pačiu metu susiburti miestuose, miesteliuose, regionų centruose, šalies sostinėje – visose visuomenei atvirose erdvėse, švietimo, kultūros bei kitose įstaigose – mokytis tradicinių šokių, šokti juos, kartu dainuoti liaudies dainas, muzikuoti. Taigi visus neabejingus tradiciniams šokiams ir originalioms mūsų tautos bendrumo stiprinimo idėjoms raginame tapti simboliniais akcijos „Visa Lietuva šoka“ šaukliais ir savo kolektyvui, vietos bendruomenei, seniūnijos, savivaldybės žmonėms surengti smagią tradicinių šokių šventę. Dainuokime ir šokime visoje Lietuvoje – vieningai ir pašėlusiai!

LLKC sumanymas rengti šią akciją yra neatsitiktinis – pastaraisiais metais Lietuvoje pastebimos atgimstančios liaudies šokių tradicijos, be to, tai yra itin mėgstamas, populiarus ir lengvai prieinamas laisvalaikio leidimo būdas, teikiantis bendravimo ir vienybės džiaugsmą. Panašiai kaip ir liaudies daina, šokis turi galią burti visuomenę ir didinti svarbaus kultūros tapatumo elemento – folkloro – reikšmę, poveikį ir tęstinumo poreikį. Šokis gali ne tik linksminti, bet ir  atlikti edukacinę funkciją! Džiugu, kad lietuviai, folkloro ansamblių nariai, o ypač – jaunimas, vis labiau didžiuojasi tuo, kad nepamiršo savųjų šokių, gerbia ir prisideda prie savo krašto ir šeimos kultūrinių tradicijų gyvavimo. Ši akcija turėtų tapti ir svarbiu Etnografinių regionų metų įvykiu, padėsiančiu atskleisti regionų tradicinės kultūros ypatumus.

Lietuvos miestuose, miesteliuose, regionų centruose vyksiančios šokių šventės turėtų suburti savo ir kaimyninių seniūnijų, savivaldybių mėgėjų meno (visų pirma, folkloro ir tradicinio šokio) puoselėtojus bei visus įvairaus amžiaus bei pomėgių krašto žmones. Šokių renginius gali organizuoti kolektyvai, vietos bendruomenės, tradicinių šokių klubai, kultūros, švietimo ir kitos įstaigos, visuomeninės organizacijos. Juos raginti ar jiems talkinti kviečiami kultūros ar etninės kultūros centrų bei jų filialų specialistai, mėgėjų kolektyvų, etninės kultūros bendrijų žmonės. Siekiama, kad tuo pat metu pakili ir siautulinga šokio šventės nuotaika aplankytų kuo daugiau šalies vietų – nuo mažiausio miestelio, gyvenvietės iki šalies sostinės. Didesni akcijos renginiai planuojami etnografinių regionų centruose ar kituose miestuose: Aukštaitijos – Panevėžyje, Dzūkijos – Druskininkuose, Sūduvos – Marijampolėje, Žemaitijos – Telšiuose, Mažosios Lietuvos – Klaipėdoje. Prie akcijos sklaidos kviečiame prisidėti visus norinčius ir turinčius galimybes tai padaryti. Tikimasi, kad Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija padės skleisti informaciją apie šią akciją ir transliuos reportažus iš akcijos veiksmo vietų regionuose.

Akcijos metu rekomenduojama šokti tradicinius lietuviškus šokius ir ypatingą dėmesį skirti savo krašto choreografiniam folklorui. Į šokių programą reikėtų įtraukti ir choreografinio folkloro specialistų parinktus etnografiniams regionams būdingus šokius ar šokamus ratelius bei bendrą visai Lietuvai šokį „Ant kalno karklai“. Šokių vaizdo pavyzdžius rasite LLKC mediatekoje:  

Ieškoti galima ir „YouTube“ svetainės paieškos laukelyje įvedus raktinius žodžius „Visa Lietuva šoka“. Prašytume ne tik pasižiūrėti, bet ir pasimokyti! Ragintume nepamiršti ir skambių savo krašto liaudies dainų, visoje Lietuvoje mėgtų dainuojamų ratelių.