Dainų diena 2018
LNLKC leidiniai - sceninė choreografija
SCENINĖ CHOREOGRAFIJA   

 

Putinų žydėjimas. Lietuvių sceniniai šokiai.  / sudarytojos: Gražina Kasparavičiūtė ir Jolanta Kisielytė - Sadauskienė. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2019. - 310 p.
Kaina 5,00 Eur


Po rasas. 
2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos..." Šokių dienos „Saulės rato ritimai" repertuaras II dalis. / Sudarytoja ir specialioji redaktorė Gražina Kasparavičiūtė. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2017. - 423 p.
Kaina 7,00 Eur


Po rasas. 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos..." Šokių dienos „Saulės rato ritimai" repertuaras I dalis. / Sudarytoja ir specialioji redaktorė Gražina Kasparavičiūtė. - Vilnius: LNKC, 2017. - 384 p.
Kaina 5,00 Eur 

 


Zur zur melnyčia: choreografės Laimutės Kisielienės ir kompozitoriaus Vytauto Juozapaičio autorinė sceninių šokių rinktinė vaikų ir suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvams. – Vilnius, LLKC, 2015 – 320 p.
Kaina 6,00 Eur


Runda:
 Lietuvių sceniniai šokiai / Sudarytojos Gražina Kasparavičiūtė ir Jolanta Kisielytė - Sadauskienė. –Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras. 2015. – 332 p.
Kaina 5,00 Eur 


Šokių rinkinys 
„Sodauto" (2014 m. Lietuvos dainų šventės Čia – mano namai Šokių dienos repertuaras). Sudarytoja ir specialioji redaktorė Gražina Kasparavičiūtė. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras. 2013. – 476 p.
Kaina 5,79 Eur 

Vidmantas Mačiulskis. Sueiginis. Šokių rinkinys / sudarė Lietuvos liaudies kultūros centras.  Vilnius, 2010.  303 p.
Kaina 5,79 Eur
Laimutė Kisielienė. Girnelės. Šokių rinkinys / sudarė Lietuvos liaudies kultūros centras.  Vilnius, 2009.  143 p.
Kaina 4,34 Eur 
Protėvių žemė. Šokių dienos "Laiko brydėm" repertuaras / sudarė Gražina Kasparavičiūtė.  Vilnius: LLKC, 2009.  328 p. 
Kaina 3,77 Eur 
Vytautas Buterlevičius. Žolynėlis. Šokių rinkinys / sudarė Lietuvos liaudies kultūros centras.  Vilnius, 2007.  320 p.(+ kompaktinė plokštelė).
Kaina 5,79 Eur 
Tamara Kalibataitė. Joninių burtai. Šokių rinkinys / sudarė Lietuvos liaudies kultūros centras.  Vilnius, 2008.  309 p. (+ kompaktinė plokštelė).
Kaina 5,79 Eur 

 "Linas". 2007 m. visuotinė dainų šventė, šokių rinkinys (I ir II dalys) / sudarė Snieguolė Einikytė ir Laimutė Kisielienė.  Vilnius, 2006.  298 p.
I dalis. Kaina 3,48 Eur 
II dalis. Kaina 3,48 Eur 

     

Sidir vidir žolynėlis. 2002 m. pasaulio lietuvių dainų šventės šokių rinkinys (I ir II dalys) / sudarytoja Snieguolė Einikytė. Vilnius: LLKC, 2001.  388 p. 
 I dalis. Kaina 3,48 Eur 
 
II dalis. Kaina 3,48 Eur

     

 

 

Kisielienė L. Rytagonė: šokių rinkinys.  Vilnius: LLKC, 2000.  285 p.: apraš., brėž., gaid.
Kaina 2,90 Eur 
Navickaitė E. B. Skraidžiojo paukštelė: šokių rinkinys.  Vilnius: LLKC, 1999.  260 p.: apraš., brėž., gaid.
Kaina 2,32 Eur
Artojėliai: šokiai vaikams / sudarė Snieguolė Einikytė.  Vilnius: LLKC, 1998.  182 p.: apraš., brėž., gaid.

Kubilas: sceniniai lietuvių liaudies šokiai / sudarė Kazys Poškaitis.  Vilnius: LLKC, 1998.  112 p.: apraš., brėž., gaid. (Parduota)
Kupolių ratelis: šokiai jaunimui / sudarė Snieguolė Einikytė.  Vilnius: LLKC, 1998.  142 p.: apraš., brėž., gaid.
Kaina 1,45 Eur 
Muzika lietuvių šokio pamokoms / sudarė Natalija Lantuchova.  Vilnius: LLKC, 1998.  124 p.: gaid.

Jievaro tiltas, 1 kn.: 1998 m. pasaulio lietuvių dainų šventės šokių repertuaras / sudarė Snieguolė Einikytė.  Vilnius: LLKC, 1997.  282 p.: apraš., brėž., gaid.
Kaina 1,45 Eur 
Jievaro tiltas, 2 kn.: 1998 m. pasaulio lietuvių dainų šventės šokių repertuaras / sudarė Gražina Kasparavičiūtė.  Vilnius: LLKC, 1997.  238 p.: apraš., brėž., gaid.

Dumčiūtė–Breichmanienė G. Mylėjom Lietuvą iš tolo….  Vilnius, Lietuvos liaudies kultūros centras, 1996.  215 p.: iliustr.
Žymios išeivijos choreografės atsiminimai apie lietuviškų šokių ratelių kūrimą Vakarų Vokietijoje, Kanadoje, apie išeivijos šokių šventes Amerikoje ir Kanadoje.

Padarykit aslužėj ruimužį….: Juozas Lingys gyvenime ir kūryboje / parengė ir kūrybą aptaria Kazys Poškaitis.  Vilnius.: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1996.  212 p.: iliustr.
Žymaus choreografo, profesoriaus J. Lingio kūrybinės, pedagoginės ir mokslinės veiklos apybraiža.
Kaina 0,87 Eur 
Tėviškės pastogėj: 1994 m. pasaulio lietuvių dainų šventės šokių repertuaras / sudarė Snieguolė Einikytė.  Vilnius: LLKC, 1994.  181 p.: apraš., brėž., gaid.
Kaina 0,58 Eur 
Žvirblis ir zylutė: šokiai vaikams / sudarė Snieguolė Einikytė.  Vilnius: LLKC, 1991.  116 p.: apraš., brėž., gaid. 
Atdarykit vartelius, 1 kn.: XIII Lietuvos tautinės dainų šventės šokių repertuaras / sudarė Genovaitė Juknevičienė; Lietuvos liaudies kultūros centras.  Vilnius: Vaga, 1990.  140 p.: apraš., brėž., gaid. 
Atdarykit vartelius, 2 kn.: XIII Lietuvos Tautinės dainų šventės šokių repertuaras / sudarė Laima Kisielienė; Lietuvos liaudies kultūros centras. Vilnius: Vaga, 1990.  184 p.: apraš., brėž., gaid. 
Atdarykit vartelius, 3 kn.: XIII Lietuvos Tautinės dainų šventės šokių repertuaras / sudarė Snieguolė Einikytė; Lietuvos liaudies kultūros centras. Vilnius: Vaga, 1990.  56 p.: apraš., brėž., gaid.