LNKC logotipas

Dainų diena 2018
LNKC leidiniai - sceninė choreografija
SCENINĖ CHOREOGRAFIJA   
 

 

Amžių tiltai. 2024 m. Lietuvos dainų šventės šokių dienos repertuaras, I dalis. Sudarytoja Gražina Kasparavičiūtė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2021. – 247 p.

Kaina 10 Eur


Jurginėlis. Lietuvių sceniniai šokiai. Sudarytoja Gražina Kasparavičiūtė, redaktorė Dalia Rastenienė, brėžiniai Snieguolės Einikytės, natografas Arvydas Adamonis. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2021. – 355 p.

Kaina 10 Eur

 

 

Porinčius: lietuvių sceniniai šokiai. Sudarytoja Gražina Kasparavičiūtė, redaktorė Dalia Rastenienė, brėžiniai Snieguolės Einikytės, natografas Arvydas Adamonis. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2020. – 303 p.

Kaina 10,00 Eur

 

 


Putinų žydėjimas: lietuvių sceniniai šokiai. Sudarytojs: Gražina Kasparavičiūtė ir Jolanta Kisielytė - Sadauskienė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2019. – 310 p.

Kaina 5,00 Eur


Po rasas: 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos..." Šokių dienos „Saulės rato ritimai" repertuaras II dalis. Sudarytoja ir specialioji redaktorė Gražina Kasparavičiūtė. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2017. - 423 p.

Kaina 7,00 Eur

 


Po rasas: 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos..." Šokių dienos „Saulės rato ritimai" repertuaras I dalis. Sudarytoja ir specialioji redaktorė Gražina Kasparavičiūtė. - Vilnius: LNKC, 2017. - 384 p.

Kaina 5,00 Eur 

 


Zur zur melnyčia: choreografės Laimutės Kisielienės ir kompozitoriaus Vytauto Juozapaičio autorinė sceninių šokių rinktinė vaikų ir suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvams. – Vilnius: LLKC, 2015 – 320 p.

Kaina 6,00 Eur


Runda
: Lietuvių sceniniai šokiai. Sudarytojos Gražina Kasparavičiūtė ir Jolanta Kisielytė - Sadauskienė. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras. 2015. – 332 p.

Kaina 5,00 Eur 


„Sodauto": šokių rinkinys 2014 m. Lietuvos dainų šventės Čia – mano namai Šokių dienos repertuaras. Sudarytoja ir specialioji redaktorė Gražina Kasparavičiūtė. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras. 2013. – 476 p.

Kaina 5,79 Eur 

Mačiulskis, Vidmantas. Sueiginis: šokių rinkinys.  Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2010.  303 p.

Kaina 5,79 Eur

Kisielienė, Laimutė. Girnelės: šokių rinkinys.  Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2009.  143 p.

Kaina 4,34 Eur 

Protėvių žemė: Šokių dienos „Laiko brydėm" repertuaras. Sudarytoja Gražina Kasparavičiūtė.  Vilnius: LLKC, 2009.  328 p. 

Kaina 3,77 Eur 

Buterlevičius, Vytautas. Žolynėlis.: šokių rinkinys.  Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2007.  320 p.(+ kompaktinė plokštelė).

Kaina 5,79 Eur 

Kalibataitė, Tamara. Joninių burtai: šokių rinkinys.  Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2008.  309 p. (+ kompaktinė plokštelė).

Kaina 5,79 Eur 

 "Linas": 2007 m. Dainų šventės šokių rinkinys (I ir II dalys). Sudarytojos Snieguolė Einikytė ir Laimutė Kisielienė.  Vilnius: LNKC, 2006.  298 p.

I dalis. Kaina 3,48 Eur 
II dalis. Kaina 3,48 Eur 

     

Sidir vidir žolynėlis: 2002 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės šokių rinkinys (I ir II dalys).Sudarytojos Snieguolė Einikytė. Vilnius: LLKC, 2001.  388 p. 
 

I dalis. Kaina 3,48 Eur 
II dalis. Kaina 3,48 Eur

     

 

 

Kisielienė, Laimutė. Rytagonė: šokių rinkinys.  Vilnius: LLKC, 2000.  285 p.: apraš., brėž., gaid.

Kaina 2,90 Eur 

Navickaitė, E. B. Skraidžiojo paukštelė: šokių rinkinys.  Vilnius: LLKC, 1999.  260 p.: apraš., brėž., gaid.

Kaina 2,32 Eur

Artojėliai: šokiai vaikams. Sudarytoja Snieguolė Einikytė.  Vilnius: LLKC, 1998.  182 p.: apraš., brėž., gaid. (Parduota)

Kubilas: sceniniai lietuvių liaudies šokiai. Sudarytojas Kazys Poškaitis.  Vilnius: LLKC, 1998.  112 p.: apraš., brėž., gaid. (Parduota)

Kupolių ratelis: šokiai jaunimui. Sudarytoja Snieguolė Einikytė.  Vilnius: LLKC, 1998.  142 p.: apraš., brėž., gaid.

Kaina 1,45 Eur 

Muzika lietuvių šokio pamokoms. Sudarytoja Natalija Lantuchova.  Vilnius: LLKC, 1998.  124 p.: gaid. (Parduota)

Jievaro tiltas, I kn.: 1998 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės šokių repertuaras. Sudarytoja Snieguolė Einikytė.  Vilnius: LLKC, 1997.  282 p.: apraš., brėž., gaid.

Kaina 1,45 Eur 

Jievaro tiltas, II kn.: 1998 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės šokių repertuaras. Sudarytoja Gražina Kasparavičiūtė.  Vilnius: LLKC, 1997.  238 p.: apraš., brėž., gaid.

Dumčiūtė–Breichmanienė, G. Mylėjom Lietuvą iš tolo….  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1996.  215 p.: iliustr.

Žymios išeivijos choreografės atsiminimai apie lietuviškų šokių ratelių kūrimą Vakarų Vokietijoje, Kanadoje, apie išeivijos šokių šventes Amerikoje ir Kanadoje.

Padarykit aslužėj ruimužį….: Juozas Lingys gyvenime ir kūryboje. Sudarytojas Kazys Poškaitis.  Vilnius.: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1996.  212 p.: iliustr.

Žymaus choreografo, profesoriaus J. Lingio kūrybinės, pedagoginės ir mokslinės veiklos apybraiža.

Kaina 0,87 Eur 

Tėviškės pastogėj: 1994 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės šokių repertuaras. Sudarytoja Snieguolė Einikytė.  Vilnius: LLKC, 1994.  181 p.: apraš., brėž., gaid.

Kaina 0,58 Eur 

Žvirblis ir zylutė: šokiai vaikams. Sudarytoja Snieguolė Einikytė.  Vilnius: LLKC, 1991.  116 p.: apraš., brėž., gaid. 
Atdarykit vartelius, I kn.: XIII Lietuvos tautinės dainų šventės šokių repertuaras. Sudarytoja Genovaitė Juknevičienė; Lietuvos liaudies kultūros centras.  Vilnius: Vaga, 1990.  140 p.: apraš., brėž., gaid. 
Atdarykit vartelius, II kn.: XIII Lietuvos Tautinės dainų šventės šokių repertuaras. Sudarytoja Laima Kisielienė; Lietuvos liaudies kultūros centras. Vilnius: Vaga, 1990.  184 p.: apraš., brėž., gaid. 
Atdarykit vartelius, III kn.: XIII Lietuvos Tautinės dainų šventės šokių repertuaras. Sudarytoja Snieguolė Einikytė; Lietuvos liaudies kultūros centras. Vilnius: Vaga, 1990.  56 p.: apraš., brėž., gaid.