LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Stovykla-laboratorija 2007


VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRŲ KŪRYBINĖ
STOVYKLA LABORATORIJA
ŠIMTAKOJIS 2007


          Tęsdami tradiciją, skatindami vaikų ir jaunimo teatrų veiklą, 2007 m. sausio - gegužės mėn. kartu su miestų, rajonų savivaldybių kultūros, kultūros ir švietimo skyriais, kultūros centrais rengiame ketvirtąją Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų šventę ŠIMTAKOJIS – 2007.
         
Liepos 23 – 26 d. organizuojama ŠIMTAKOJO - 2007 kūrybinė stovykla laboratorija Indubakiuose, Saldutiškio sen., Utenos r. Stovyklos koordinatorius - Ramūnas Abukevičius, tel. (8 ~ 5) 261 2100 (d.)
           Kviečiami visų lygių Šimtakojo-2007, taip pat kiti, norintys kelti kvalifikaciją, vaikų ir jaunimo teatrų vadovai.
           Dalyviai įgytą patirtį perteiks praktiniame darbe su vaikais ir jaunimu, referuos rajonų kultūros skyrių specialistus apie sukauptą metodinę informaciją ir tolesnes jos taikymo galimybes. Kviečiame Jūsų rajono atstovus dalyvauti kūrybinėje stovykloje.

         
Stovyklos sąlygos:
 

Pageidaujantys dalyvauti kūrybinės stovyklos laboratorijos ŠIMTAKOJIS - 2007 darbe turi užpildyti dalyvio ANKETĄ ir atsiųsti iki 2007 m. birželio 30 d. adresu: Lietuvos liaudies kultūros centro Teatro poskyris, Barboros Radvilaitės g. 8, LT–01124 Vilnius.

Dalyvio mokesčio nėra
Laikas – 2007 m. liepos 23 - 26 d.
Vieta – Utenos rajonas, Saldutiškio seniūnija, Indubakių k. ŽEMĖLAPIS
Gyvenimo sąlygos
- palapinėse (palapines ir visus gyvenimui žygio sąlygomis reikmenis turėti savo).
Maitinimas – savo lėšomis.

Darbo gairės:
1)  Paskaitos ir teatro praktikumai M. Čechovo sistemos pagrindu. Vad. Klaipėdos universiteto doc. režisierius Gytis Padegimas.
2)  Scenos kalbos įgūdžių formavimo paskaitos ir pratybos „Vaizdingo garso formavimas“. Vad. LLKC teatro poskyrio vyr. specialistas aktorius, režisierius Ramūnas Abukevičius.
3)  Kūrybinės laboratorijos:
Vidmantas Fijalkauskas – Panevėžio teatro „Menas“ meno vadovas, J. Miltinio vid. m-klos mokytojas metodininkas, aktorius, režisierius;
Edita Neimane – režisierė, Latvijos kultūros koledžo režisūros katedros vedėja;
Rasa Jakučionytė - Vilniaus Mažojo teatro aktorė;
Regimantas Kaškauskas - dramaturgas.
4)   Diskusijos.

Laisvalaikis - ekskursijos po apylinkes, aplinkos tvarkymas, vakarai prie laužo. Šalia - Kemešio ežeras.