LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Subatos vakare
„Subatos vakare“
 
  (Lietuvių liaudies daina,
 Edmundo Žičkos choreografija,
Valentino Bagdono harm., papildė Edmundas Žička) 

 

Akordeonas

Bosinės kanklės

Choras

Didysis būgnas

I birbynė

I kanklės

I klarnetas in Bb

I smuikas

II birbynė

II kanklės

II klarnetas in Bb

II smuikas

III birbynė

Klavyras

Kontrabosas

Kontrabosinė birbynė

Kontrabosinės kanklės

Lamzdelis

Partitūra

Skrabalai

Tambūrinas

Tenorinė birbynė

Šokio aprašymas

Video