LNKC logotipas

Dainų diena 2018
ŠVENČIONĖLIAI

ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

Švenčionėlių miestas – daugianacionalinis.Čia gyvena, kuria bei mūsų teikiamomis paslaugomis naudojasi daugiau kaip dešimties tautybių gyventojai. Kasmet kultūros centre organizuojamas respublikinis lenkų festivalis, romansų vakarai rusų kalba. Tautinių mažumų atstovai supažindina miesto bendruomenę su savo tautų papročiais ir tradicijomis.

Miestelio grupėje - "Geriausias kultūros centras"

Kultūros centro tikslas – nuolat ieškoti patrauklių ir įtaigių bendravimo su visuomene formų. Ypatingą dėmesį skirti jaunimo kūrybinei saviraiškai, dvasiniam tobulėjimui, asmenybės bei šiandieninio žiūrovo ugdymui. Kultūros centro misija - teikti kokybiškas ir įvairias kultūrines paslaugas patrauklioje ir techniškai modernioje aplinkoje ugdant ir lavinant įvairaus amžiaus ir poreikių vartotoją.

Į kultūrinę veiklą įtraukiami Švenčionėliuose esančių vaikų globos namų auklėtiniai, skiriamas dėmesys daugiavaikėms šeimoms ir socialiai remtiniems vaikams. Jie kviečiami į spektaklius kalėdines popietes, pramoginius ir teminius vakarus. Numatyta įsteigti daugiavaikių šeimų klubą.

Bendradarbiaujama su rajono invalidų draugija. Tai bendras, susidomėjimą sukėlęs projektas, kurio dėka savo meninius sugebėjimus gali išreikšti visi draugijai priklausantys nariai. Tokiu būdu kultūros centras prisideda prie neįgaliųjų žmonių integracijos į miesto kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą. Per 2004 metus suorganizuota keturi renginiai.

Šiandien Švenčionėlių miesto kultūros centre savo meninius sugebėjimus galima ugdyti net 17 –oje kolektyvų (iš jų 7 vaikų ir paauglių). Jie vienija 225 meno narius.

Kultūros centro darbuotojų ir saviveiklininkų pastangomis per 2004 metus surengta 150 renginių.Tarp jų: saviveiklininkų ir profesionalių grupių bei pavienių atlikėjų koncertai, humoro grupių pasirodymai, parodos ir vaikų pramoginės popietės, jaunimo renginiai, diskotekos. Minimos valstybinės , švenčiamos kalendorinės šventės. Per metus kultūros centrą aplanko per 35 tūkstančius žiūrovų. Siekiant užkirsti kelią vaikų ir paauglių nusikalstamumui , kultūros centro veikla yra siejama su prevenciniu darbu. Kartu su policijos darbuotojais vykdomi bendri projektai: “Temidė“, „Narkotikams -NE“. Periodiškai organizuojami jaunimo konkursai, diskusijos, disputai. Vaikai įtraukiami į masinių ir teatralizuotų renginių programas. Jiems suteikiama galimybė vesti renginius patiems. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį, per šventes vyksta moksleivių ir jaunimo diskotekos.

Prasmingą laisvalaikį čia susikuria pagyvenę žmonės. Jie gali lankyti šokių grupių, vokalinius ansamblius, groti liaudiškos muzikos kapelose.

Pagrindiniai kultūros centro renginiai:Tarptautinės teatro dienos proga kovo 27 d. jau dešimt metų vyksta respublikinė mėgėjų teatrų komedijos šventė „Juoko sūkurys “. Dvi dienas šurmuliuoja pilnutėlė žiūrovų salė, scenoje vaidina žinomiausi šalies mėgėjų teatrai.

Jau vienuoliktą kartą , birželio 23 dieną Švenčionėlių Žeimenos paplūdimyje vyks tradicinė Rasų (Joninių ) šventė su vartų apdainavimu , kupoliavimu ,laužais , stebulėm , Jonų ir Janinų sveikinimais , vainikėlių plukdymais Žeimenos upe.

Rugpjūčio pabaigoje organizuojama respublikinė vestuvių muzikantų šventė „Ištekės Marceliutė“. Renginys vyksta gamtoje, prie Žeimenos.

Bene seniausia tradicija - lapkričio paskutinį savaitgalį surengti miesto gyventojams visų kultūros centre veikiančių mėgėjų meno kolektyvų šventinį koncertą. Tai tarsi metų ataskaita.Žymiausi kultūros centro kolektyvai:

Jaunimo humoro grupė „Pramuštgalviai“Kasmet dalyvauja Lietuvos humoro grupių šventėje „Juokis“, kurioje 2003m. ir 2005 m.pelnė diplomantų, o 2004 m. - laureatų vardą. Grupės vadovė Marina Amosova .

Liaudies teatras

Tai 45 –erių metų sukaktį atšventęs kolektyvas. Dešimtys spektaklių, šimtai pasirodymų, tūkstančiai žiūrovų. Padėkos, diplomai, apdovanojimai, nominacijos. 2002 metais respublikinėje kaimo teatrų šventėje „Pastogė“ už Žemaitės pjesę „Trys mylimos“ pelnė metų laureato vardą .O teatro artistė Leonarda Valaitienė už Kiverienės vaidmenį nominuota. Netrukus teatras žiūrovams parodys A.Čechovo „Jubiliejų“ (režisierius Algirdas Šibkus).

Grupė „Senjorai“

Susibūrė 1995 metų rudenį. Dalyvauta tarptautiniuose folkloro festivaliuose "BALTICA" ir tarptautiniuose liaudiškos muzikos ir tautinių šokių festivaliuose "EŽERŲ SIETUVA", koncertuota Lenkijos Respublikoje Rumės , Sopoto , Gdansko miestuose. "Senjorų" grupė yra nuolatinis respublikinių tautinių šokių konkurso "Pora už poros" nugalėtoja ir dviejų Pasaulio lietuvių dainų švenčių dalyvė. "Senjorams" nuo pat pradžios vadovauja Vida Vilutienė. Humoro grupė “ Bobų šou”

Kasmet "Bobų šou" rodo vis aktualesnes programas. Grupė dalyvauja Lietuvos satyros ir humoro šventėse "Juokis", yra tapusi diplomante ir laureate. Vadovė Daiva Pošiūnienė.

Folkloro ansamblis

Folkloro ansamblis rengia temines programas. Vadovė Leonarda Valaitienė.

Kultūros centro veiklą paįvairina keturi estrados kolektyvai, lėlių teatras, renginių vedėjų būreliai, vokalinės grupės, liaudiškos muzikos kapelos, sporto klubas, šokių studija.

Visą procesą "vairuoja" 11 kūrybinių darbuotojų, iš kurių 6 turi aukštąjį išsilavinimą.