LNKC logotipas

Dainų diena 2018
LNKC leidiniai - tautodailė

TAUTODAILĖS LEIDINIAI 

 

Nacionalinė konkursinė liaudies dailės paroda 2023 katalogas. Sudarytoja Solveiga Petkevičienė.  Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras. 2023.  48 p.

Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda 2022 – katalogas. Sudarytoja Solveiga Petkevičienė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras. 2022. – 48 p.


 

Kryždirbystė Žemaitijoje: mokslo straipsnių rinkinys. Sudarytoja Teresė Jurkuvienė. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2015. 288 p.

      Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda - katalogas. Sudarytoja Laisvė Ašmonaitienė.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras. 2010.  30 p.

    

DVD Lietuvio namai. Scenarijaus autorės Nijolė Marcinkevičienė, Vida Šatkauskienė, režisierius Juozas Javaitis. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010.  1 DVD.
Kaina 7,24 Eur

Lietuvių tautinis kostiumas. Lithuanian nacional costume. Sudarytoja ir teksto autorė Teresė Jurkuvienė. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2006.  246 p. (2008 m. išleistas antras pataisytas leidinys) .- Parduodama "Baltų lankų" knygynuose. 

Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda - katalogas. Sudarytoja Laisvė Ašmonaitienė.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras. 2008.  27 p.
Liaudies meno paroda: katalogas. Sudarytoja Alė Počiulpaitė. Vilnius: LLKC, 2009.  150 p.
Kaina 2,90 Eur

Lietuvių tautinis kostiumas. Lithuanian National Costume. Sudarytoja Teresė Jurkuvienė.  Vilnius: LLKC, „Baltos lankos", 2006.  246 p.: iliustr. (Parduota)
Plačiau....

 

CD Lietuvių tautinis kostiumas. Sudarytojos: Danutė Keturakienė (drabužių iškarpų brėžiniai, jų aprašai), Laisvė Ašmonaitienė (ornamentų ir audinių piešiniai), Teresė Jurkuvienė (tekstai apie liaudies drabužius, kostiumų aprašai), Rymantas Penkauskas (kostiumų ir jų dalių nuotraukos), Sigitas Jonkus (HTML puslapiai, audinių ir drabužių detalių nuotraukos).  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2006.  1 elektroninė knyga kompaktiniame diskelyje.
Kaina 2,90 Eur

Šią elektroninę knygą galite skaityti ir internete: Lietuvių tautinis kostiumas.

Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas 2005": katalogas. Sudarytoja Laisvė Ašmonaitienė.  Vilnius: LLKC, 2006.  27 p.: iliustr.

 

 

 

Lietuvių liaudies dailės paroda
. Katalogas: 1998 m. Pasaulio lietuvių dainų šventė. Sudarytoja Alė Počiulpaitė.  Vilnius: LLKC, 1998.  61 p.: iliustr. 

 

Lietuvių liaudies dailės paroda. Katalogas: skulptūra, tapyba, grafika: 1994 m. pasaulio lietuvių dainų šventė. Sudarytoja Alė Počiulpaitė.  Vilnius: LLKC, 1994.  99 p.: iliustr. 
Lietuvių liaudies ornamentika: almanacho „Tautodailė” 4 kn. straipsnių rinkinys. Sudarytojai Feliksas Marcinkas, Giedrė Puodžiukaitytė. – Vilnius.: LLKC, 1994.  80 p.: iliustr. 
Jurkuvienė, Teresė. Tautinis kostiumas vaikams ir jaunimui.  Vilnius: LLKC, 1993.  172 p.
Leidinys norintiems ir galintiems pasiūti savo vaikams tautinius kostiumus. Jame pateiktos svarbiausios žinios, koks turi būti kostiumas, brėžiniai,audimo, siuvinėjimo raštai. 
Lietuvių liaudies dailės paroda. Katalogas: 1990 m. XIII tautinė dainų šventė. Sudarytoja Alė Počiulpaitė.  Vilnius: LLKC, 1990.  192 p.: iliustr. 
Pabaltijo liaudies tapyba: 1987 m. konferencijos medžiaga. Sudarytoja Alė Počiulpaitė; LR kultūros ir švietimo ministerija, Lietuvos liaudies kultūros centras.  Kaunas: Šviesa, 1990.  119 p.
Leidinyje pateikiami konferencijos “Šiuolaikinės Pabaltijo liaudies tapybos problemos” pranešimai, kuriuose estų, latvių ir lietuvių menotyrininkai, muziejininkai ir dailininkai aptaria liaudies tapybos būklę, raidos ypatybes, problemas.