LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Teatrai AP 2020

Nominacija „Geriausias suaugusiųjų teatras ir vadovas“

LAUREATAS

Šakių r. Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro mėgėjų teatras ir vadovė Vaida Brazaitienė

Teatrą 1997 m. įkūrė ir jam vadovauja Vaida Brazaitienė. Šiuo metu teatre 10 aktorių nuo 30 iki 55 metų: baldininkas, draudimo brokerė, rinkodaros specialistė, logistikos centro vadovas, kirpėja, taksidermistas, konditerė, individualios įmonės savininkas, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas.  Režisierė vadovauja ir jaunimo, paauglių bei vaikų teatrams. Su mėgėjų teatru sukurti 24 spektakliai suaugusiesiems, 9 vaikams, parengta 15 humoro programų. Ryškiausi spektakliai: „Velnias ir mergos“ lietuvių tautosakos motyvais, „Po mūsų nebebus mūsų“ pagal to paties pavadinimo Vidmantės Jasukaitytės romaną, „Miestelis“ pagal to paties pavadinimo V. Truchnino ir J. Stojanovo humoreskas, „Naujieji kitaip“ pagal Liutauro Degėsio esė, „Kaip tu man, taip aš tau“ pagal Jurgio Gimberio humoreskas ir kt.

Lekėčiuose teatras organizuoja tradicinę mėgėjų teatrų šventę „Rudens etiudas“.  2007 m. išleido knygą „Lekėčių mėgėjų teatras“ teatro 10-mečiui, 2012 m. surengė regioninį teatrų festivalį „Didieji teatro slėpiniai“ teatro 15-mečiui, 2019 m. – teatrų festivalį „Teatro virtuvė“ teatro 20-mečiui paminėti. Kolektyvas – daugkartinis rajoninių apžiūrų laureatas, Lietuvos miestelių ir kaimų teatrų šventės „Pastogė“, Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros-šventės „Atspindžiai“ diplomantas ir laureatas. 2004 m., 2006 m., 2009 m. pelnė Marijampolės apskrities viršininko administracijos apdovanojimus už pasiekimus ir teatrinių tradicijų puoselėjimą Sūduvos krašte. 2007 m. režisierė V. Brazaitienė pelnė Šakių rajono savivaldybės „Aitvaro“ apdovanojimų „Metų režisierės“ nominaciją, 2010 m. jai įteiktas Kazimieros Kymantaitės vardo diplomas už nacionalinės dramaturgijos puoselėjimą.  2014 m. Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras“ Lekėčių teatras nominuotas „Ryškiausiu miestelio, kaimo suaugusiųjų teatrinės kultūros skleidėju“. 2003 m., 2014 m., 2018 m. teatras sėkmingai pasirodė Lietuvos dainų švenčių Teatro dienose. 2018 m. Lekėčių teatrui suteikta I meninio lygio kategorija. 2020 m. kolektyvas dalyvavo programoje „Lekėčiai – Lietuvos mažoji kultūros sostinė 2020“, o naujausias jų spektaklis pagal Kazį Binkį „Tamošius Bekepuris“ tapo „Atspindžių“ laureatu.

Lekėčių jaunimo, paauglių ir vaikų teatrai yra edukaciniai teatrai, prieinami visiems norintiems vaidinti, išreikšti save per tetarą. Pagrindinis šių teatrų veiklos tikslas – jauno žmogaus saviraiškos, iniciatyvumo, meilės teatrui ir kūrybai ugdymas. Visi Lekėčių teatro kolektyvai aktyviai gastroliuoja, dalyvauja miestelio kultūriniame gyvenime, padeda organizuoti šventes, rengia pasirodymus netradicinėse erdvėse, miestelio šventėse.

 

 

 

 

 

 

 

Vaida Brazaitienė (g. 1968 m. liepos 17 d. Plynių k., Lukšių sen., Šakių r.) 1989 m. baigė Vilniaus kultūros mokyklą ir įgijo pramoginių renginių vedėjos specialybę. 1995 m. įkūrė Lekėčių bendruomenės moterų klubą, kulinarinio paveldo namus, įgyvendina įvairius bendruomeninius projektus, yra Lekėčių bendruomenės asociacijos narė. Dirbdama su teatro kolektyvais režisierė skatina kolektyvinę kūrybą, improvizaciją, siekia kuo ryškiau atskleisti aktorių individualumą, kuria ir puoselėja teatro tradicijas, kaupia istoriją, rašo pjeses, scenarijus. Laisvalaikiu kuria floristinius koliažus, kompozicijas, mėgsta knygas, teatrą, muziką.

Pomėgiai: tapyba, joga, sveika gyvensena, nevyriausybinių organizacijų veikla.

Kredo: Kūryba – tikrasis gyvenimo variklis, ir visai nesvarbu, ar kuri simfoninę muziką, ar kūrybiškai kepi pyragus. Tik kūrybiškai mąstantis, dirbantis ir gyvenantis žmogus gali pasiekti visos žmonijos taip trokštamą tikslą – būti laimingiems.

 

 

 

 

 

 


Nominacija „Geriausias suaugusiųjų teatras ir vadovas“

LAUREATAS

Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatras „Braižas“ ir vadovė Jolanta Šimaitienė

Pirmasis lietuviškas vaidinimas Raseiniuose buvo suvaidintas 1906 m. 1966– 1972 m. teatrui vadovavo būsimasis Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Teatro katedros pedagogas doc. Gediminas Šimkus. Šiuo laikotarpiu Raseinių teatrui suteiktas liaudies teatro vardas. Nuo 1973 m. iki 1990 m. teatrui vadovavo Zigmas Volungis, Albina Damašauskienė, Vytautas Butkus. 1990 m. teatrinė veikla nutrūko. Teatras veiklą atnaujino 1996 m., režisiere pradėjus dirbti Jolantai Šimaitienei. Ryškiausi spektakliai: Žemaitės „Mūsų gerasis“, Kazio Sajos „Šventežeris“, Petro Pundzevičiaus-Petliuko „Neatmezgamasai mazgas“, Antano Škėmos „Pabudimas“, Eugene‘o Labiche‘o „Pono Montoduano 37 sū“, Floriano Kalo „Keturiese vidurnaktį“ ir kt.

Nuo 2004 m. teatras kas antri metai organizuoja tarptautinį mėgėjų teatrų festivalį „Braižas“, kuriame dalyvauja teatrai iš Lenkijos, Latvijos, Rusijos, Estijos ir Lietuvos. 2006 m. surengė šventę, skirtą pirmojo lietuviško vaidinimo Raseiniuose šimtmečiui paminėti, kurioje dalyvavo ir buvo pagerbti visi Raseinių mėgėjų teatre dirbę, vaidinę režisieriai ir aktoriai. Nuo 2005 m. režisierės iniciatyva Molavėnų piliakalnių komplekse ir Raseinių mieste įgyvendinami projektai, skirti Valstybės dienai paminėti, 2012 m. organizuota 24-oji Lietuvos klojimo teatrų krivūlė, skirta Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Kasmet teatras rengia rajoninę teatrų šventę „Kūrybos džiaugsmas ir atradimų žavesys“, skirtą Tarptautinei teatro dienai paminėti. 2010 m. raseiniškiai tapo Lietuvos mėgėjų teatrų apžiūros-šventės „Atspindžiai“ laureatais. 2011 m. Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras“ už spektaklį A. Škėmos „Pabudimas“ pelnytos trys nominacijos: „Ryškiausia nacionalinės dramaturgijos interpretacija“, „Ryškiausias vyro vaidmuo“ (aktorius Edgaras Juška), Kazimieros Kymantaitės prizas už nacionalinės dramaturgijos puoselėjimą. 2014 m. „Tegyvuoja teatras“ šventėje kolektyvas nominuotas „Ryškiausiu miesto, rajono centro teatrinės kultūros skleidėju“, teatrui suteikta I meninio lygio kategorija. 2015 m. teatras ir režisierė pelnė Raseinių rajono savivaldybės apdovanojimą „Žemaitis“ už Raseinių krašto garsinimą kultūros ir meno srityse. 2016 m. kolektyvas surengė šventę, skirtą 110 metų pirmajam lietuviškam vaidinimui Raseiniuose ir teatro „Braižas“ 20-mečiui paminėti. 2014 m., 2018 m. teatras dalyvavo Lietuvos dainų švenčių Teatro dienose, su spektakliais „Žiemos rūpesčiai“ ir „Tautos atsilukštinimas“ pasirodė finalinėse dalyse. 2020 m. „Atspindžiuose“ labai gerai įvertintas naujausias raseiniškių spektaklis „Rauda“ pagal Birutės Pūkelevičiūtės draminę poemą. Šiemet teatras ruošiasi minėti savo kūrybinės veiklos 25-metį.

Šiuo metu teatre vaidina 12 skirtingų profesijų aktorių: dvi socialinės pedagogės, paramedikas, renginių organizatorius, kultūros vadybininkė, bibliotekininkė, socialinė darbuotoja, antstolė, užimtumo tarnybos specialistė, trys senjorai.


Jolanta Šimaitienė (g. 1970 m. lapkričio 3 d. Papelkių k., Raseinių r.) 1992 m. baigė Vilniaus aukštesniąją kultūros mokyklą, 2009 m. – Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo teatro režisūros ir teatro edukologijos specialybes. Režisierė siekia stiprint teatro ir bendruomenės kūrybinę partnerystę, ugdyti meninio ir šviečiamojo tipo kolektyvą, kuriame teatrinių priemonių pagalba skatinamas įvairaus amžiaus žmonių kūrybingumas, bendravimo džiaugsmas, dvasingos asmenybės augimas, žmogiškųjų vertybių saugojimas.

Pomėgiai: kelionės, plaukiojimas, skaitymas.

Kredo: Džiaugtis tuo, ką darai, ir tą džiaugsmą dovanoti kitiems.