LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Teatrai AP 2016

Nominacija 
 
GERIAUSIAS SUAUGUSIŲJŲ MĖGĖJŲ TEATRAS IR VADOVAS

Pretendentai:
Anykščių kultūros centro teatras. Vadovas Jonas Buziliauskas;       
Ignalinos kultūros ir sporto centro mėgėjų teatras „Salos“. Vadovė Jolanta Narbutaitienė;
Šakių kultūros centro Zanavykų teatras. Vadovė Gražina Guzovijienė.

Laureatas

Anykščių kultūros centro teatras
(Vadovas Jonas Buziliauskas)


Dramos kolektyvas prie Anykščių kultūros namų susibūrė 1947 m.1960 m. jam suteiktas liaudies teatro vardas. Pirmasis režisierius Bronius Zabiela pastatė apie 30 spektaklių, kurie suvaidinti apie 500 kartų. Vėliau teatre spektaklius statė režisieriai Algirdas Gogelis, Algirdas Juzvikas, Raimondas Šilanskas, Esmeralda Juodelienė, Vilma Paulauskaitė, Audronė Pajarskienė, Erikas Druskinas ir kiti. Nuo1982 m. iki1997 m. teatrui vadovavo Arvydas Navalinskas.2004 m. režisierė Rūta Smalskienė sukūrė judesio teatrą „Sentijo“, kuris gyvavo keletą metų. Nuo2013 m. teatrui vadovauja režisierius Jonas Buziliauskas, sukūręs aštuonis spektaklius. Ryškiausi: Justino Marcinkevičiaus „Daukantas“, Liudvikos Didžiulienės-Žmonos „Lietuvaitės“, poezijos spektaklis „Lapkritis veidrodyje“ pagal Donaldo Kajoko poeziją, Slawomiro Mrožeko „Emigrantai“, J. Marcinkevičiaus „Mindaugas“.

Šiuo metu teatre vaidina 28 aktoriai, kurių amžius nuo 10 iki 65 metų. Tai pedagogai, socialinė darbuotoja, savivaldybės tarnautoja, žurnalistas, sargas, verslininkas, statybininkas, medicinos sesuo, matininkas-geodezininkas, moksleiviai. Scenografijas spektakliams kuria dailininkas Valentinas Žalakauskas, šviesos inžinierius Alis Araminas. Teatras spektaklius vaidina ne tik Anykščių rajone, bet ir festivaliuose „Šiaudinė skrybėlė“ Panevėžyje, „Kvartetas“ Tauragėje, „Kaimynų teatrų šventė“ Ignalinoje, „Sielos ilgesys“ Palėvenės vienuolyne (Kupiškio r.) , „Tiltai“ Paįstryje (Panevėžio r.), Klojimų teatrų šventėje Punske (Lenkija).

Kolektyvo vadovas siekia statyti spektaklius, kurie būtų aktualūs šiandien, kalbėtis su žiūrovais aktualiomis temomis apie amžinus dalykus ir vertybes, ieškoti naujų išraiškos priemonių, rasti kuo artimesnį kontaktą su žiūrovais, pastatytus spektaklius rodyti daug kartų ir kuo didesnei auditorijai, pristatyti Lietuvą ir Anykščių rajoną respublikiniuose ir užsienio festivaliuose. Kol kas Anykščių teatrai tai pavyksta  –2014 m. spektaklis „Daukantas“ pagal J. Marcinkevičiaus draminę apysaką tapo Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros šventės „Atspindžiai“ laureatu, nuo2015 m. pavasarį Anykščiuose vyksta tarptautinis teatrų festivalis „ARTimi“,2016 m. Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūroje-šventėje „Atspindžiai“ spektaklis „Margarita“ pagal Maros Zalite dramą pelnė diplomą, o spektaklis „Čičinskas“ pagal Kosto Ostrausko pjesę tapo laureatu. Teatras dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Vengrijoje, Bulgarijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Rumunijoje, Slovakijoje.2015 m. kolektyvas atstovavo Lietuvai „Baltijos rampos“ festivalyje Estijoje,2016 m. – NEATA festivalyje Farerų salose.

Jonas Buziliauskas (g.1962 m. Gegužinės k., Panevėžio r.) baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus ir įgijo dramos režisieriaus specialybę,2003 m. Klaipėdos universitete įgijo Teatro magistro kvalifikaciją.

Pomėgiai: teatras, kelionės. Kredo: siekti maksimumo.

 

Nominacija  
 
GERIAUSIAS SUAUGUSIŲJŲ MĖGĖJŲ TEATRAS IR VADOVAS

Pretendentai:
Akmenės kultūros namų mėgėjų teatras. Vadovė Reda Butnorienė;
Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro mėgėjų teatras. Vadovė Jurga Švagždienė;                    
Utenos kultūros centro Leliūnų skyriaus mėgėjų teatras „Le Liūnė“. Vadovas Šarūnas Kunickas.

 Laureatas         

 Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro mėgėjų teatras
(vadovė Jurga Švagždienė)


Pirmieji vaidinimai Miežiškių parapijos salėje ir mokykloje pradėti rengti trečiąjį XX a. dešimtmetį. Vėliau miežiškėnų pamėgtas žanras puoselėtas mokykloje ir kultūros namuose. Vienas aktyvesnių vietos teatro mėgėjų veiklos periodų – 2001–2008 m., kai kultūros centre dirbo ir muzikinius spektaklius statė režisierė Diana Kupšienė. Nuo2008 m. Miežiškių kultūros centro mėgėjų teatrui vadovauja Miežiškiuose gimusi ir užaugusi Jurga Švagždienė. Pirmieji jos darbai – su kolegomis kasmet organizuoti teatralizuoti karnavalai, su mėgėjų teatro artistais pastatyti šeši parodijų spektakliai, kuriuose kaskart pasirodo iki 50 dalyvių, muzikinė komedija „Dainos apie mus“. Scenarijus spektakliams rašė pati vadovė.

2016 m. Miežiškių kultūros centro mėgėjų teatre pastatytas parodijų spektaklis „Ilgiausių metų, ilgiausių“, komedija pagal Kazimierą Čiplį–Vijūną „Susipyko“, remiantis krašto tautosaka, žmonių prisiminimais Jurgos sukurtas spektaklis „Iš miežiškėnų pasakų, prisiminimų ir sapnų“. Liepą Miežiškių kultūros centre surengta komedijų popietė, kurioje dalyvavo mažųjų Lietuvos kultūros sostinių mėgėjų teatrai. Šis renginys – viena iš J. Švagždienės parengto ir vykdyto Miežiškių gyventojų bendruomenės projekto „Kultūros suvienyta bendruomenė“ veiklų.

Šiuo metu teatrą lanko 48 dalyviai. Jauniausiai artistei penkeri, vyriausiam – 85 metai. Didžioji dauguma aktorių puikiai dainuoja, groja įvairiais muzikos instrumentais, patys spektakliams kuria scenografiją, kostiumus.

2014 m. ir2016 m. Miežiškių kultūros centro mėgėjų teatras Panevėžio rajono suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūroje-šventėje „Anoj pusėj Krekenavos“ pripažintas laimėtoju ir išrinktas atstovauti rajonui XXII ir XXIII Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros-šventės „Atspindžiai“ regioniniuose turuose.2016 m. teatras su spektakliu „Iš miežiškėnų pasakų, prisiminimų ir sapnų“ (scenarijaus autorė ir režisierė J. Švagždienė) tapo XXIII Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros-šventės „Atspindžiai“ laureatu. Šį spektaklį matė ne tik Panevėžio rajono, bet ir Kuršėnų, Šeduvos žiūrovai.

Jurga Švagždienė (g.1974 m. Miežiškiai, Panevėžio r.)2013 m. Kauno technologijos universitete baigė vadybos studijų programą, įgijo vadybos magistrės diplomą. Svarbiausias jos siekis – atskleisti miežiškėnų talentus, išnaudoti kūrybingų dainuojančių, grojančių, tautosaką išmanančių žmonių potencialą, telkti bendruomenę, vienyti skirtingų kartų atstovus, suteikti žmonėms progų didžiuotis savo krašto istorija, kultūrinės veiklos tradicijomis, laimėjimais. Pagrindinis darbo teatre principas – kiekvienam artistui suteikti galimybę tapti kūrėju, improvizatoriumi, spektaklio bendraautoriumi.

Pomėgiai: kelionės, kulinarija, skaitymas, dainavimas.

Kredo: vadovautis ne šūkiais, o sveiku protu.