LNKC logotipas

Dainų diena 2018
NEVARĖNAI

Telšių savivaldybės Nevarėnų seniūnijos kultūros centras

Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų seniūnijos kultūros centras kaimo kultūros centrų grupėje tapo respublikinės nominacijos Geriausias kultūros centras nugalėtoju. Centre dirba dešimt žmonių (iš jų keturi kūrybiniai), centrui vadovauja direktorius Albinas Šmukšta. Čia veikia 10 mėgėjų meno kolektyvų, kuriuose dalyvauja per 80 saviveiklininkų.

Centro veikla įvairiapusė skirta visų amžiaus grupių žmonėms. Organizuojami festivaliai, šventės, susitikimai, koncertai, šokių vakarai ir kt. rengiami projektai. Kultūros centre per metus vidutiniškai įvyksta 120 renginių, kuriuose apsilanko per 25 tūkstančius žiūrovų.

Gausiai lankomi tarptautiniai festivaliai, vykstantys vasarą. Tūkstantinę žiūrovų minią sukvietė, 2004 metais „Rasų” šventė, kuri vyko naujai įrengtoje lauko estradoje. Lauko estradą ateityje numatoma daryti patrauklesnę ir funkcionalesnę.

Jau trejus metus vykdoma tautodailininkų, profesionalių menininkų stovykla-pleneras. Jų sukurtos skulptūros puošia Nevarėnų miestelio parką.

Žiemą tarpusavyje varžosi trijų seniūnijos kaimų bendruomenių nariai.

Daugelį metų gyvuoja tradicija švęnti Kazimierines, Juozapines, Jonines, Petrines, Onines. Vyksta mugės, koncertai, gegužinės, rengiamos sportino varžybos, jaunimo pamėgti kultūros centro mokyklos organizuojami konkursai, koncertai ir t.t. Mažuosius nevarėniškius džiugina Kalendorinės šventės. Nuosekliai bendradarbiaujama su seniūnija, seniūnijos mokyklomis, bendruomenėmis, bažnyčia, NVO. Neverėnų seniūnijos bendruomenėse nuo vaikystės skatinamas domėjimasis, kultūriniais renginiais. Kultūros centras aktyviai prisidės prie nykstančių kaimų istorinio paveldo aprašymo ir kitos istorinės medžiagos kaupimo, turtins savo muziejų naujais eksponatais. Inicijuos krašto etnokultūros puoselėjimą.

Per 36 - erius Nevarėnų kultūros centro gyvavimo metus nenutrūko tautinių šokių, kaimiškų kapelų, mėgėjiško teatro, humoro grupių veikla.

Nevarėnus garsina, humoro grupė „Kanapis”, du kartus pripažinta laureate.

Mėgėjiškas teatras dalyvauja Liaudies kultūros centro organizuojamuose konkursuose „Pastogė”. Humoro grupė „Barboros” dalyvauja respublikiniame konkurse „Juokis”. Trys meno kolektyvai dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje MES, 2003 m.

Nevarėnų kultūros centras yra užmezgęs kūrybinio bendradarbiavimo ryšius su vienu Šveicarijos, kurį domina lietuvių liaudies šokiai, muzika, papročiai.

Sėkmingą kultūros centro veiklą lemia tai, kad sutvarkyta materialinė bazė: sukomplektuota garso aparatūra, įsigyti kompiuteriai šiais metais kultūros centre rekonstruoti sanitariniai mazgai, suremontuotas kultūros centro stogas.