LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Tautodailės specialistai

Analizuoja, kaupia informaciją ir siekia daryti įtaką šiuolaikinės liaudies dailės raidai: tyrinėja šiandien dar gyvybingas tradicines liaudies dailės šakas vaizduojamojo ir taikomojo meno srityse – kryždirbystę, skulptūrą, tapybą, grafiką, tekstilę, keramiką, kalvystę, juvelyriką, paprotinę dailę, fiksuoja jų padėtį, nagrinėja naujas formos bei turinio apraiškas tradiciniuose liaudies amatuose. 

Kostiumų specialistai atlieka tautinio, baltų genčių ir istorinio kostiumų tyrimus, renka įvairią mokslinę bei metodinę medžiagą (konstrukcinių brėžinių, piešinių rinkinius), rengia metodines priemones, atkuria tautinių ir baltų genčių – istorinių kostiumų kolekcijas, vykdo edukacinę, organizacinę bei reprezentacinę veiklą.
 


 SPECIALISTAI

ASTA VALIUKEVIČIENĖ – tautodailės specialistė

Kuruoja taikomosios dekoratyvinės dailės sritis: keramiką, juvelyriką, kalvystę, kryždirbystę, taikomąją medžio drožybą, paprotinę dailę. Kaupia informaciją apie  tautodailės padėtį, numato ir įgyvendina kuruojamų sričių būklės gerinimo priemones. Organizuoja parodas, edukacinius renginius. Kuruoja Lietuvos mokinių tautodailės konkursą „Sidabro vainikėlis".


Tel. +370 5 261 3553
El. p. asta.valiukeviciene@lnkc.lt 

 

JŪRATĖ KLUONĖ – tautodailės specialistė

Kuruoja vaizduojamojo meno ir kitas paskirtas tautodailės sritis: tapybą, grafiką, karpinius, skulptūrą, kryždirbystę, buitinę tekstilę. Tiria bei kaupia informaciją apie naujas formos bei turinio apraiškas tradicinėse liaudies dailės šakose. Organizuoja parodas, edukacinius renginius. Kuruoja Nacionalinę konkursinę tautodailės parodą „Aukso vainikas“.  

Tel. +370 5 261 3553
El. p. jurate.kluone@lnkc.lt

 


SOLVEIGA PETKEVIČIENĖ – tautodailės specialistė

Motinystės priežiūros atostogose

 


DANUTĖ KETURAKIENĖ – tautinio kostiumo specialistė

Kuruoja paskirtas liaudies dailės sritis: tautinį, istorinį, archeologinį (gentinį) kostiumą, jo atkūrimą, konstravimą, siuvimą. Palaiko ryšį su meistrais ir kitomis tautinio bei genčių kostiumo srityje dirbančiomis institucijomis. Organizuoja seminarus, konferencijas ir jose dalyvauja. Skaito paskaitas, dirba įvairų konsultacinį darbą, konsultuoja interesantus individualiai. Organizuoja tautinių, istorinių, archeologinių kostiumų studijos veiklą, vykdo kostiumų nuomą.

Tel.: +370 5 262 9569, +370 610 00282
El. p. danute.keturakiene@lnkc.lt         

 


Gražina Vaičiūnaitė – specialistė-vadybininkė

Organizuoja, koordinuoja tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų gamybos / įsigijimo meno kolektyvams veiklas. Koordinuoja bei organizuoja tautinių ir archeologinių, istorinių kostiumų studijos veiklą: kostiumų nuomą, jų saugojimą ir eksponavimą, naujų kostiumų ir kostiumo detalių gamybą; organizuoja kostiumų viešinimo veiklas. 

Tel.+370 5 262 5958
 El. p. grazina.vaiciunaite@lnkc.lt

 


 VEIKLOS KRYPTYS  


TAUTINIAI ir ARCHEOLOGINIAI-ISTORINIAI BALTŲ GENČIŲ KOSTIUMAI

RENGINIAI

Nacionalinė konkursinė liaudies dailės paroda
„Aukso vainikas“ 

2023 2022 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015   2014   2013   2012   2011  2010  2009   2008  2007  2006
Bukletai

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas
„Sidabro vainikėlis“

 2024  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013
 

 
Projektas-konkursas „Išausta tapatybė“

 2017  2016  2015

 

Nacionalinė tautodailės paroda
Tarptautinė mokslinė konferencija „Kryždirbystės fenomenas liaudies kultūroje" 2006

 

 

Tarptautinė konferencija „Tautinis kostiumas šiandien" 2017

 

Taikomosios medžio drožybos ir tekstilės seminarai  2016

 

Grafikos seminaras 2012

 

Svetainė „Kryždirbystės keliai Lietuvoje

 

 

2002 m. gegužės 18 dieną UNESCO Generalinis sekretorius paskelbė Lietuvos kryždirbystės paveldą Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevru greta kitų devyniolikos pirmą kartą skelbiamų žymiausių pasaulio dvasinės kultūros tradicijų.

Rugpjūčio 21 dieną Lietuvos ambasadorė prie UNESCO Ugnė Karvelis LR Kultūros ministerijoje įteikė oficialų šį faktą liudijantį pažymėjimą.

Bylą „Kryždirbystė Lietuvoje" rengė ir Tarptautiniam žodinio ir nematerialaus paveldo žiuri pateikė darbo grupė, kurią sudarė specialistai iš Lietuvos liaudies kultūros centro (Teresė Jurkuvienė, Alė Počiulpaitė, Nijolė Marcinkevičienė, Egidijus Baniūnas, Paulius Jurkus, Ramūnas Virkutis, Vida Šatkauskienė), LRT (Aušrutė Kalinauskienė, Justinas Lingys, Mindaugas Cicėnas, Ramojus Skirsgilas), Lietuvos kultūros instituto (Gražina Martinaitienė), LR Kultūros ministerijos (Irena Seliukaitė).