LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Tautodailės specialistai

Analizuoja, kaupia informaciją ir siekia daryti įtaką šiuolaikinės liaudies dailės raidai: tyrinėja šiandien dar gyvybingas tradicines liaudies dailės šakas – kryždirbystę, skulptūrą, tekstilę, keramiką, kalvystę, juvelyriką, fiksuoja jų padėtį; nagrinėja naujas formos bei turinio apraiškas tradiciniuose liaudies amatuose. 

Kostiumų specialistai atlieka tautinio, baltų genčių ir istorinio kostiumų tyrimus, renka įvairią mokslinę bei metodinę medžiagą (konstrukcinių brėžinių, piešinių rinkinius), rengia metodines priemones, atkuria tautinių ir baltų genčių – istorinių kostiumų kolekcijas, vykdo edukacinę, organizacinę bei reprezentacinę veiklą.

 
 


 SPECIALISTAI


ASTA VALIUKEVIČIENĖ – tautodailės specialistė

Kuruoja paskirtas liaudies dailės sritis: kalvystę, taikomąją medžio drožybą, paprotinę dailę. Kaupia informaciją apie liaudies meno padėtį, numato ir įgyvendina kuruojamų liaudies meno sričių būklės gerinimo priemones. Organizuoja parodas, edukacinius renginius. Kuruoja Lietuvos mokinių liaudies dailės konkursą „Sidabro vainikėlis".

Tel. (8 5) 261 3553
El. p. asta.valiukeviciene@lnkc.lt 

 


SOLVEIGA PETKEVIČIENĖ – tautodailės specialistė

Kuruoja paskirtas liaudies dailės sritis: keramiką, tekstilę, juvelyriką ir taikomąją dailę. Tiria bei kaupia informaciją apie naujas formos bei turinio apraiškas tradiciniuose liaudies amatuose. Organizuoja parodas, edukacinius renginius.  

Atostogose

 


DANUTĖ KETURAKIENĖ – tautinio kostiumo specialistė

Kuruoja paskirtas liaudies dailės sritis: tautinį, istorinį, archeologinį (gentinį) kostiumą, jo atkūrimą, konstravimą, siuvimą. Palaiko ryšį su meistrais ir kitomis tautinio bei genčių kostiumo srityje dirbančiomis institucijomis. Organizuoja seminarus, konferencijas ir jose dalyvauja. Skaito paskaitas, dirba įvairų konsultacinį darbą, konsultuoja interesantus individualiai. Organizuoja tautinių, istorinių, archeologinių kostiumų studijos veiklą, vykdo kostiumų nuomą.

Tel.: (8 5) 262 9569, 8 610 00282
El. p. danute.keturakiene@lnkc.lt         

 


Gražina Vaičiūnaitė – specialistė-vadybininkė

Organizuoja, koordinuoja tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų gamybos / įsigijimo meno kolektyvams veiklas. Koordinuoja bei organizuoja tautinių ir archeologinių, istorinių kostiumų studijos veiklą: kostiumų nuomą, jų saugojimą ir eksponavimą, naujų kostiumų ir kostiumo detalių gamybą; organizuoja kostiumų viešinimo veiklas. 

Tel.(8 5) 262 5958
 El. p. grazina.vaiciunaite@lnkc.lt

 


 VEIKLOS KRYPTYS  


TAUTINIAI ir ARCHEOLOGINIAI-ISTORINIAI BALTŲ GENČIŲ KOSTIUMAI

RENGINIAI

Nacionalinė konkursinė liaudies dailės paroda
„Aukso vainikas“ 

2023 2022 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015   2014   2013   2012   2011  2010  2009   2008  2007  2006
Bukletai

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas
„Sidabro vainikėlis“

 2024  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013
 

 
Projektas-konkursas „Išausta tapatybė“

 2017  2016  2015

 

Respublikinė liaudies meno paroda
Tarptautinė mokslinė konferencija „Kryždirbystės fenomenas liaudies kultūroje" 2006

 

 

Tarptautinė konferencija „Tautinis kostiumas šiandien" 2017

 

Taikomosios medžio drožybos ir tekstilės seminarai  2016

 

Grafikos seminaras 2012

 

Svetainė „Kryždirbystės keliai Lietuvoje

 

 

2002 m. gegužės 18 dieną UNESCO Generalinis sekretorius paskelbė Lietuvos kryždirbystės paveldą Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevru greta kitų devyniolikos pirmą kartą skelbiamų žymiausių pasaulio dvasinės kultūros tradicijų.

Rugpjūčio 21 dieną Lietuvos ambasadorė prie UNESCO Ugnė Karvelis LR Kultūros ministerijoje įteikė oficialų šį faktą liudijantį pažymėjimą.

Bylą „Kryždirbystė Lietuvoje" rengė ir Tarptautiniam žodinio ir nematerialaus paveldo žiuri pateikė darbo grupė, kurią sudarė specialistai iš Lietuvos liaudies kultūros centro (Teresė Jurkuvienė, Alė Počiulpaitė, Nijolė Marcinkevičienė, Egidijus Baniūnas, Paulius Jurkus, Ramūnas Virkutis, Vida Šatkauskienė), LRT (Aušrutė Kalinauskienė, Justinas Lingys, Mindaugas Cicėnas, Ramojus Skirsgilas), Lietuvos kultūros instituto (Gražina Martinaitienė), LR Kultūros ministerijos (Irena Seliukaitė).