Dainų diena 2018
Teatrų specialistai

Globoja ir skatina  Lietuvos mėgėjų teatrinės kultūros plėtotę bei regionų teatro tradicijų išsaugojimą. Inicijuoja respublikinius ir tarptautinius renginius, skatinančius šio žanro plėtrą. Kaupia ir skleidžia informaciją apie Lietuvos mėgėjų teatrų veiklą.

 

 

 

 

 

 

 

 

IRENA MACIULEVIČIENĖ – teatrų specialistė

Kuruoja šalies suaugusiųjų mėgėjų teatrų veiklą, dirba Teatro renginių vertinimo komisijose. Koordinuoja teatro žanro tarybos, srities ekspertų konsultantų veiklas,  Dainų švenčių Teatro dieną,  organizuoja teatrų nominavimo iškilmes („Aukso paukštė“, „Tegyvuoja teatras“), rengia Baltijos ir Šiaurės šalių mėgėjų teatrų festivalius „Baltijos rampa“, „Baltijos skrydis“, Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūrą-šventę „Atspindžiai“.

Tel.: (8 5) 261 2100, 8 674 15 582
El. p. teatras@lnkc.lt

RAMŪNAS ABUKEVIČIUS – teatrų specialistas

Analizuoja mėgėjų teatrų raidos procesus, vertina mėgėjų teatrų veiklą ir kaupia naujausią informaciją apie pažangią ir vertingą jų darbo patirtį, siekia teatrų žanrų krypčių plėtotės, inicijuoja ir organizuoja regionines ir respublikines vaikų ir jaunimo, lėlių teatrų apžiūras ir šventes („Šimtakojis", „Molinuko teatras"), rengia metodinius ir praktinius teatrų vadovų seminarus, įgyvendina ilgalaikes Teatro poskyrio programas.


Tel. (8 5) 261 2100, 8 699 65 912
El. p. ramuno.atelje@gmail.com

 SPECIALISTAI


VEIKLOS KRYPTYS
     Plačiau...


EKSPERTAI-KONSULTANTAI
Nuostatai | Ataskaitos forma | Sąrašas


KOLEKTYVAI
Kolektyvų grupavimas
     

LIETUVOS MĖGĖJŲ TEATRAI

Suaugusiųjų teatrai    Vaikų ir jaunimo teatrai   Lėlių teatrai

 AUKSO PAUKŠTĖ 
 Nuostatai
 Anketa
Laureatai 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2006   2005  2004  2003  2002  2001 2000 1999   

Lietuvos lėlių teatrų šventė „Molinuko teatras“

2020  2018  2016  2014  2012  2010  2008  2006  2004  2002 

Plačiau...

Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūra-šventė „Atspindžiai“

2020  2018  2016  2014   2012  2010   2009   2008   2007  2006  2005   2004  2003    
 
 Plačiau...

Vaikų ir jaunimo teatrų šventė „Šimtakojis“

2021 2019  2017 2015  2013   2011  2009   2007  2005  2003  2001

Plačiau...

 

Lietuvos mėgėjų teatrų šventė „Tegyvuoja teatras“

2019  2018  2017  2016  2015  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

Plačiau...

Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „Baltijos rampa" 

2019

Plačiau... TEATRO RENGINIAI LIETUVOJE  2021 2020 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005 


RENGINIŲ ARCHYVAS

LEIDINIAI

SEMINARAI

Statistika  2006 2005  2004 2003 2002

Lietuvos mėgėjų teatro sąjunga

LMTS laikraštis „Mėgėjų teatras"