Dėmesio! Žinios dėl festivalio

Mieli festivalio dalyviai ir bičiuliai,

Kaip žinote, dėl pasaulį sukausčiusios pandemijos 2020 m. į kitus metus teko nukelti ir XXXIII tarptautinį folkloro festivalį „Baltica“.

Rengėjai ir toliau jam aktyviai ruošėsi, susirašinėjo su dalyviais iš užsienio šalių, vykdė kitus parengiamuosius darbus, tačiau tebesant sudėtingai ir neapibrėžtai epidemiologinei situacijai, iš esmės nepalankioms prognozėms didelių tarptautinių renginių atžvilgiu birželio mėnesį, su festivalio „Baltica“ organizatoriais iš Latvijos ir Estijos aptarė galimybę keisti festivalio formatą ir datą.

 Rugsėjį, Lygiadienio ir Baltų vienybės dienos proga, planuojamas nuotolinis arba, jei leis sąlygos, pusiau nuotolinis forumas „Baltica-Web 2021“. Jame numatoma aptarti trijųBaltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – istorinius ir kultūros ryšius, tradicinės kultūros reiškinius. Forumo turinys – paskaitos, diskusijos, pristatymai – būtų siejami su anksčiau pasirinkta festivalio tema „Apeiga“, atskleidžiant ją per muzikinį (dainuojamąjį ir instrumentinį), choreografinį folklorą, papročius, gastronominį ir kitą paveldą, pabrėžiant archajiškas, apeigines formas, taip pat aptariant vertingą šalių patirtį tradicijų išsaugojimo srityse.

Jei leis aplinkybės, kiekvienoje šalyje gyvai bus surengti folkloro koncertai, akcijos ir pan.

Laukime geriausio!

Festivalio BALTICA 2021 kūrybinė organizacinė grupė