Rengėjai ir rėmėjai


Forumą rengia

Kontaktiniai asmenys

Jūratė Šemetaitė, +370 5 261 4467, semetaite@lnkc.lt
Vida Šatkauskienė, +370 5 261 2540, satkauskiene@lnkc.lt

CIOFF® Lietuva

Projektą finansuoja

Informacinis rėmėjas