Programa

Programa

Numatomos mokslinės temos

1. Lietuvių, latvių, estų (baltų / ugrofinų) etnogenezė, raida – istoriniai, kultūriniai, kalbiniai ryšiai, tarpusavio įtakos;

2. Kalendorinių ir šeimos švenčių apeiginis dainuojamasis, choreografinis, instrumentinis folkloras ir jo ankstyvosios formos;

3. Amatų, liaudies meno dirbinių ornamentika ir jos semantika, apeiginis vaidmuo;

4. Senoji Baltijos šalių gastronomija ir jos apeiginis kontekstas;

5. Pastarųjų metų folkloro sklaidos tendencijos, tradicijų tęstinumas ir perimamumas (folkloro renginiai, leidiniai, kolektyvų būklė, vadovų rengimo situacija, folkloro tyrimai, perdavimo, mokymo ir mokymosi patirtis ir pan.).

Forumo metu, jei leis aplinkybės, bus įgyvendinamos ir folkloro festivaliui „Baltica“ artimos meninės veiklos

1. Koncertai. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje pasirodys įvairaus pobūdžio folkloro grupės, ansambliai, pavieniai muzikantai ir dainininkai, atliksiantys su apeiginiu kontekstu siejamus senojo instrumentinio, dainuojamojo, choreografinio folkloro kūrinius. Koncertus ves ir komentuos etnomuzikologai. Šiuo metu derinamas galutinis atlikėjų sąrašas.

2. Baltijos šalių tradicinių apeiginių valgių gaminimas ir pristatymas. Dalyvaus  kulinarinio paveldo žinovai ir gamintojai.

3. Amatų demonstravimas. Dalyvaus šiaudinių sodų rišėjai, juostų pynėjai ir audėjai, medžio drožėjai ir kiti tautodailininkai.

4. Tradicinių šokių akcija „Visa „Baltica“ šoka“. Visose trijose šalyse folkloro mėgėjai kvies visuomenę mokytis nesudėtingų tradicinių šokių! Žingsnių mokys folkloro ansambliai, instrumentinio folkloro, postfolkloro grupės ir folklorinių šokių klubų nariai.

5. Bernardinų sode numatoma įgyvendinti dailininkės Julijos Ikamaitės meninį projektą „Protėvių audos“, kuriame senasis kultūros paveldas susipins su šiuolaikine dailės ir muzikos raiška. Kūrybiniame procese dalyvaus ir profesionaliosios muzikos kūrėjai bei M. K. Čiurlionio meno mokyklos moksleiviai. Konceptualioje erdvėje bus atliekami simboliniai apeiginiai veiksmai, įprasminsiantys ne tik forumo temą, bet ir jo kulminaciją – ten bus minima Baltų vienybės diena.

Numatoma, kad forumo dienomis Bernardinų sode skambės muzikinė kompozicija, paremta trijų Baltijos šalių folkloru. Šio meninio projekto tikslas – paskatinti domėtis šiuolaikinio meno ir tradicinės kultūros sąveikos galimybėmis, patirti ir išgyventi apeigą.

Jei dėl aplinkybių nepavyks įgyvendinti meninių programų, bus transliuojama filmuota medžiaga.