Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Lietuvos folkloro garso publikacijų bibliografijos turinys (1968-2000 m.)

Turinys

Pratarmė

PLOKŠTELĖS

Autentiškų atlikėjų ir archyviniai įrašai - 7

Kaimo ansamblių įrašai - 17

Miesto ansamblių įrašai - 19

Bendri kolektyvų įrašai - 27

Solistų įrašai - 30


GARSAJUOSTĖS

Autentiškų atlikėjų ir archyviniai įrašai - 33

Kaimo, miesto folkloro ansamblių, grupių ir kitų kolektyvų įrašai - 45

Teminiai, žanriniai, metodiniai įrašai, bendri kolektyvų projektai - 99

Solistų įrašai - 112

Modernizuoto folkloro įrašai - 118


KOMPAKTINĖS PLOKŠTELĖS

Autentiškų atlikėjų ir archyviniai įrašai - 123

Folkloro ansamblių, grupių, ir kitų kolektyvų įrašai - 123

Teminiai, žanriniai įrašai, bendri kolektyvų projektai

Modernizuoto folkloro įrašai  - 140

PRIEDAI

Priedai - Folkloro garso publikacijų serijų abėcėlinė rodyklė - 142

Priedai - Folkloro ansamblių garso publikacijų abėcėlinė rodyklė - 143

Priedai - Autorinių garso publikacijų solistų abėcėlinė rodyklė - 147

Sutrumpinimai - 148

Summary - 149