LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Choreografijos specialistai
 

Žmogų lydėjęs nuo gimimo iki mirties, buvęs neatskiriamas nuo svarbesnių asmeninio gyvenimo įvykių šokis, kurio turinyje atsispindi tautos gyvenimas, charakteris, moralė, scenon žengė šiek tiek perkurtas, tačiau pagrįstas folkloru arba jo motyvais, papildytas judesiu, siužetu (dalis šokių – ir vien kūrėjo fantazijos vaisius), rutuliojosi lėtai, bet nuosekliai. Nuo „Aguonėlės“ iki šių dienų susiformavo savita lietuviška sceninio šokio mokykla, estetinių vertybių siekimo ir raiškos būdai, formuojasi mokslas apie lietuvių liaudies šokį. 

Choreografijos poskyris siekia, kad šokių kūrėjai studijuotų šalies regionų liaudies choreografijos savitumus ir, žinoma, tęsia savo kuruojamos meno rūšies ir žanrų plėtotės tradicijas, diegdamas naujoves, skatindamas kartų tęstinumą, bendradarbiavimą su kitomis institucijomis ir nuolatiniu tikslu laiko kūrybiškai siekti meninio lygio.


 


Choreografų  asociacija

SPECIALISTAI

JOLANTA KISIELYTĖ-SADAUSKIENĖ – Mėgėjų meno skyriaus vedėja

Organizuoja meno mėgėjų skyriaus veiklą ir atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, bei vykdo liaudiškos muzikos specialisto funkcijas – kuruoja dainų ir šokių ansamblių, liaudiškos muzikos kolektyvų veiklą, dalyvauja Lietuvos dainų šventės Ansamblių Vakaro bei Kanklių koncerto programų kūrimo ir įgyvendinimo procese, rengia dainų ir šokių ansamblių, liaudies instrumentų orkestrų bei ansamblių metodinius ir praktinius vadovų seminarus, kvalifikacijai kelti, organizuoja naujų kūrinių liaudiškos muzikos kolektyvams konkursus. Rengia skudučių ansamblių festivalius „Dudutis”, studentų liaudiškos muzikos festivalius „Linksminkimos”

Tel.: (+370 5) 261 2939, (+370) 698 79 115
El. p. jolanta.kisielyte@lnkc.lt

 

 

ŽIVILĖ ADOMAITIENĖ – choreografijos specialistė

Kuruoja vaikų ir jaunimo choreografijos kolektyvus ir įgyvendina lietuvių sceninio šokio plėtotę skatinančias priemones. Inicijuoja, organizuoja, bei talkina rengiant regionines ir respublikines vaikų šokių grupių, studijų ir ansamblių apžiūras, festivalius. Dalyvauja  Lietuvos dainų švenčių Šokių dienos programų kūrimo ir įgyvendinimo procese. Įgyvendina ilgalaikes choreografijos programas ir organizuoja prioritetinį renginį Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies šokių konkursinį festivalį „Aguonėlė“, dalyvauja vertinimo komisijų darbe. Koordinuoja choreografijos žanro tarybos, ekspertų, konsultantų veiklą.

Tel.: (+370 5) 261 2011
El. p. zivile.adomaitiene@lnkc.lt

 

EGLĖ KOTRYNA BALANDIENĖ – choreografijos specialistė

Kuruoja suaugusiųjų liaudies sceninio šokio choreografijos kolektyvus. Dalyvauja Lietuvos dainų švenčių Šokių dienos, Baltijos šalių studentų dainų ir šokių festivalių „Gaudeamus“ programų kūrimo ir įgyvendinimo procese. Įgyvendina ilgalaikes choreografijos programas ir suaugusiųjų šokių ansamblių ir grupių prioritetinius renginius: „Kadagys“, „Pora už poros“, „Iš aplinkui“, dalyvauja vertinimo komisijų darbe. Rengia naujų lietuvių sceninių šokių leidinius, vaizdo, garso ir elektronines publikacijas šokių vadovams. Organizuoja praktinius šokių vadovų seminarus, kasmetinius choreografų kvalifikacijos tobulinimo kursus, naujų sceninių šokių įsigijimo ir premijavimo konkursus, šokių muzikos įrašų gamybą.

Tel.: (+370 5) 261 4706
El. p. egle.balandiene@lnkc.lt


 VEIKLOS KRYPTYSEKSPERTAI-KONSULTANTAI 
       Nuostatai
       Ekspertų-konsultantų sąrašas
       Ataskaitos anketa     


KOLEKTYVAI
     Kolektyvų grupavimo nuostatai
     Kolektyvai


 AUKSO PAUKŠTĖ 

 

Nuostatai

Anketa

Laureatai: 2023 2022 2021 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 2013 2012  2011  2010  2006-2009  1999-2005    


 
CHOREOGRAFIJOS PREMIJOS
     RENGINIAI             
          

Suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių konkursas „Pora už poros“

2021 2020 2017 2013 2009 2005 2001 1997


Plačiau...
                                           

 
Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių, ansamblių ir šokių studijų konkursinis festivalis „Aguonėlė“

2022  2019  2016  2012   2008   2004  2000  1996


Plačiau...
                          


Lietuvos šokių ansamblių konkursas „Kadagys“

2019  2015  2010  2005  2001  1995


Plačiau... 
                           


Vyresniųjų liaudiškų šokių ansamblių ir grupių koncertinių programų konkursinis sambūris „Iš aplinkui“ 

2023 2021  2018  2016  2014  2012   2010   2008   2006  2004  2003  2002

Plačiau...

X studentų liaudiškos muzikos festivalis „Linksminkimos“

2023 2019

Skudutininkų ansamblių festivalis „Dudutis“ 

2024 2022 2019  2017  2015  2011  2013  2010

Plačiau...


 

Kanklių muzikos koncertas 

Skambėkite, kanklės“

2023 Šiauliai

Regioninė liaudiškų šokių šventė Mažeikiuose
„Skambantys šokių sodai“ 

2023

Regioninė liaudiškų šokių šventė Šiauliuose
„Teka saulelė“

2023

Ansamblių vakaras

„Gyvybės medis“

2022

Tauragės apskrities dainų šventė

„Karšuvos žemės vaikai“

2022

 

Dainų ir šokių ansamblių šventė „Lietuva - tu man viena esi"

2016 

 

 

Respublikinis dainų ir šokių ansamblių konkursas „Jievaro tiltas"

2017

Plačiau...

 

Dainų ir šokių ansamblių šventė

Švenčionys 2017

 

 

Dainų ir šokių ansamblių šventė

Tauragė 2019 2023

 

 

Naujų sceninių liaudies šokių įsigijimo konkursas

Plačiau...

2021 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006  2005  2004  2003  2002  2001

 

Choreografų kursai

     Plačiau… 2022  2021 2020 2019  2018  2017  2016   2015   2014   2012  2011  2010  

 

Dainų ir šokių ansamblių bei jų grupių vadovų vasaros seminaras  2019  2018  2017  2016  

Liaudies instrumentų orkestrų, ansamblių, liaudiškos muzikos kapelų vadovų seminaras 2016