Dainų diena 2018
Regionų kultūros skyrius

                                                                                                                       Lietuvos kultūros centrų asociacija
 

Lietuvos kultūros centrai 

JURGITA ALEKNAVIČIENĖ – kultūros centrų ir kvalifikacijos tobulinimo specialistė 

Organizuoja kultūros centrų vadovų, kitų kultūros centrų darbuotojų seminarus, analizuojančius su kultūros centrų politika, veiklomis, problemomis susijusius klausimus. Renka statistines ataskaitas iš Lietuvos kultūros centrų, jas sistemina ir skelbia. Administruoja LNKC internetinės svetainės informaciją. Palaiko informacinio konsultacinio pobūdžio ryšius su Lietuvos kultūros centrais ir jų specialistais.

Tel. (8 5) 262 6088                                              
El. p. j.aleknaviciene@lnkc.lt


2019 m. KULTŪROS CENTRŲ IR JŲ FILIALŲ, SKYRIŲ, PADALINIŲ METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS

(Patvirtintos LR Kultūros ministro 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-25)

RAŠTAS
 
Forma Nr. 1  2018 m. Kultūros centrų ir jų filialų, skyrių, padalinių metinės veiklos ataskaitos forma
 
Forma Nr. 1A  2018 m. Kultūros centrų ir jų filialų, skyrių, padalinių, BENDRA metinės veiklos ataskaitos forma
 
Forma Nr. 2018 m. Įstaigų, atliekančių kultūrines funkcijas, metinės veiklos ataskaitos forma

Forma Nr. 2A  2018 m. Įstaigų, atliekančių kultūrines funkcijas, BENDRA metinės veiklos ataskaitos forma


Visos 2019 m. statistinių ataskaitų formos lieka tos pačios kaip ir pernai: bendrųjų ataskaitų (1A formoje) turi būti surašyti ir filialų, skyrių ar padalinių, bei (2A formoje) įstaigų, atliekančių kultūrines funkcijas tikslūs pavadinimai (su teisiniu įstaigos statusu) ir visi jų veiklos duomenys.

Statistines ataskaitas reikia atsiųsti iki š.m. vasario 10 d. Excel dokumentu ir skenuotas Pdf formatu (su parašais) el. paštu: j.aleknaviciene@lnkc.lt

Popierinio varianto tradiciniu paštu siųsti NEREIKIA!

Daugiau informacijos: Jurgita Aleknavičienė, tel. (8 5) 262 6088

........................................................................................................................

Respublikos kultūros centrų statistika:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013

Kultūros centrų, jų padalinių ir kitų darinių tinklas: 2019 m.  2018 m.  2017 m.  2016 m.  2015 m.  2014 m.

Pastatai

2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Materialinė bazė

2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013   2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Filialų: 2009  2007 2006  2005  2004

Lėšos

2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Darbuotojai

2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Mėgėjų meno kolektyvų ir dalyvių skaičius

2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Veikla ir renginiai 

2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Trūkstamų specialistų poreikis 2004 m.

Mėgėjų meno kolektyvai pagal meno rūšis 

2006 metų: Miestų, Rajonų A–K, Rajonų K–P, Rajonų P–Š, Rajonų Š–V, Rajonų V-Z, Savivaldybių

2005 metų: Miestų, Rajonų A–K, Rajonų K–P, Rajonų P–Š, Rajonų Š–V, Rajonų V–Z, Savivaldybių

2004 metų: Miestų, Rajonų A–K, Rajonų K–P, Rajonų P–Š, Rajonų Š–V, Rajonų V–Z, Savivaldybių

 


NOMINACIJOS, PREMIJOS

„Geriausio metų kultūros centro“ Nuostatai  Nuostatų pakeitimas  Laureatai: 2019  2018 2017 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  

„Už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose“ Nuostatai Laureatai: 2019  2018  2017  2016  2015  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005

„Už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus“ Nuostatai Laureatai:  2018  2017  2016  2015  2011 2010  2009  2008  2007

„Už geriausias kultūrinės edukacijos veiklas". Laureatai: 2019


 TYRIMAI

„Lietuvos Regioninių kultūros centrų situacijos analizė 2006“

„Kultūros ir meno srities darbuotojų žmogiškųjų išteklių bei sukuriamojo produkto plėtra regionuose 2007“

„Regionų kultūros būklės tyrimas 2009 m.“