LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Regionų kultūros skyrius

                                                                                                                       Lietuvos kultūros centrų asociacija
 

Lietuvos kultūros centrai 

JURGITA ALEKNAVIČIENĖ – kultūros centrų ir kvalifikacijos tobulinimo specialistė 

Organizuoja kultūros centrų vadovų, kitų kultūros centrų darbuotojų seminarus, analizuojančius su kultūros centrų politika, veiklomis, problemomis susijusius klausimus. Renka statistines ataskaitas iš Lietuvos kultūros centrų, jas sistemina ir skelbia. Administruoja LNKC internetinės svetainės informaciją. Palaiko informacinio konsultacinio pobūdžio ryšius su Lietuvos kultūros centrais ir jų specialistais.

Tel. (8 5) 262 6088                                              
El. p. j.aleknaviciene@lnkc.lt


2021 m. KULTŪROS CENTRŲ IR JŲ STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS

RAŠTAS
(Nauja redakcija patvirtinta LR Kultūros ministro 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-1396)

 
Forma Nr. 1  2021 m. Kultūros centro ir jo struktūrinių padalinių metinės veiklos ataskaitos forma
 
Forma Nr. 1A  2021 m. Kultūros centrų ir jų struktūrinių padalinių, BENDRA metinės veiklos ataskaitos forma
 
Forma Nr. 2021 m. Įstaigos, atliekančios kultūrines funkcijas, metinės veiklos ataskaitos forma

Forma Nr. 2A  2021 m. Įstaigų, atliekančių kultūrines funkcijas, BENDRA metinės veiklos ataskaitos forma

Bendros 2021 m. visų rajono kultūros centrų ir jų struktūrinių padalinių, bei įstaigų, atliekančių kultūrines funkcijas, veiklos ataskaitos,
Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui teikiamos iki 2022 m. sausio 7 d.

Užpildytas statistines formas prašome atsiųsti Excel dokumentu ir skenuotas Pdf  formatu, elektroniniu paštu: j.aleknaviciene@lnkc.lt

Ataskaitų formų taisymai ir kiti išaiškinimai

Daugiau informacijos: Jurgita Aleknavičienė, tel. (8-5) 262 6088

.......................................................................................................................

Lietuvos kultūros centrų statistinių duomenų palyginimas 2019-2021 m.

Lietuvos kultūros centrų statistinių duomenų palyginimas 2018-2020 m.

Lietuvos kultūros centrų staistinių duomenų palyginimas 2017-2019 m.


Respublikos kultūros centrų statistika: 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013

Kultūros centrų, jų padalinių ir kitų darinių tinklas: 2021  2020  2019 m.  2018 m.  2017 m.  2016 m.  2015 m.  2014 m.

 

Pastatai

2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Materialinė bazė

2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013   2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Filialų: 2009  2007 2006  2005  2004

Lėšos

2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Darbuotojai

2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Mėgėjų meno kolektyvų ir dalyvių skaičius

2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Veikla ir renginiai 

2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 

 


NOMINACIJOS, PREMIJOS

„Geriausio metų kultūros centro“ Nuostatai  Nuostatų pakeitimas  Laureatai: 2021 2020 2019  2018 2017 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  

„Už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose“ Nuostatai Laureatai: 2021 2020 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005

„Už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus“ Nuostatai Laureatai: 2019 2018  2017  2016  2015  2011 2010  2009  2008  2007

Visos LR Kultūros ministerijos premijos nuo 1999 m.


 TYRIMAI

Kokybinis kultūros centrų tyrimas 2022 (atliktas LR Kultūros ministerijos užsakymu)

„Lietuvos Regioninių kultūros centrų situacijos analizė 2006“

„Kultūros ir meno srities darbuotojų žmogiškųjų išteklių bei sukuriamojo produkto plėtra regionuose 2007“

„Regionų kultūros būklės tyrimas 2009 m.“


KULTŪROS CENTRŲ TECHNINĖS INRASTRUKTŪROS INFORMACINĖ SISTEMA